Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Výzva: Dobro dětí ve všech rodinách

17. 2. 2010 - BRNO [Econnect]

STUD Brno vyzývá ministra pro lidská práva, aby ze svojí pozice hájil lidská práva a nepodléhal předsudkům jiných lidí o homosexuálech a jejich (ne-)schopnosti být dobrými rodiči. Předmětem výzvy je protiústavní zákaz individuálních adopcí pro lidi v registrovaném partnerství. Výzvu již podepsalo na 700 signatářů/-řek.

Rada pro lidská práva doporučila ministru Kocábovi navrhnout vládě vypracování novely zákona, která by odstranila paušální zákaz individuálního osvojení dítěte pro lidi v registrovaném partnerství. Právní analýza již před rokem prokázala, že tento zákaz je v rozporu s naším ústavním pořádkem a Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách.

Veřejnou diskusi však ovládli lidovci v čele s poslancem Hovorkou, který ministra interpeloval na půdě poslanecké sněmovny anebo místopředsedkyní Šojdrovou, která sbírá hlasy pod svůj protest.

„Jejich argumentace je založena jen na stereotypních představách v duchu tzv. „tradiční rodiny“ či tzv. „zdravého rozumu“, ale přitom postrádá vědeckou oporu. Navíc nereflektuje skutečnost, že lesbám a gayům dnes zákonem není možnost individuálního osvojení odepřena; z osvojení jsou vyloučeni jen ti z nich, kteří vstoupí do registrovaného svazku. Takto zákon vytváří neopodstatněnou a nepřípustnou diskriminaci. Přednost by podle nás mělo mít individuální odborné posouzení schopností každého jednotlivce či páru poskytnout dítěti láskyplné prostředí, dobrou výchovu a hmotné zabezpečení.“ – Martin Strachoň, STUD Brno

Sdružení STUD Brno proto přišlo s výzvou „Dobro dětí ve všech rodinách“, která je určena ministru pro lidská práva, Vládě ČR a Parlamentu ČR. Dokládá řadou citovaných odborných stanovisek, že lesby a gayové mohou být stejně dobrými rodiči jako heterosexuálky a heterosexuálové a jejich děti prospívají stejně dobře. Ztotožňuje se s právním názorem, že paragraf s takovýmto paušálním zákazem je diskriminační a protiústavní. A vyzývá k nápravě.

Výzva je dostupná online na webu www.glpartnerstvi.cz a od soboty už má na 700 signatářek a signatářů.

„Naší ambicí není konkurovat paní Šojdrové v počtu hlasů, protože nám nezáleží na většinové kvantitě, ale na individuální kvalitě. Na rozdíl od ní nesbíráme anonymní hlasy, nýbrž podpisy konkrétních lidí, kteří se nestydí uvést své jméno pod vyjádřený názor.“ – Martin Strachoň, STUD Brno

Již před pěti lety sdružení STUD Brno realizovalo projekt Family Reunion, který na konkrétních příkladech prezentoval situaci stejnopohlavních rodin v pěti středoevropských zemích. V rámci projektu byla vydána publikace, proběhly veřejné debaty a unikátní fotografická výstava putovala i do tří sousedních států.

„Ukazuje se, že homoparentalita je celkem běžná, avšak málo viditelná. Chápu lesbické matky, které nechtějí na sebe zbytečně upozorňovat kvůli obavě z odsuzujících předsudečných reakcí okolí. Zároveň ale právě jejich viditelnost v každodenním životě může veřejnosti ukázat, že podvědomé odmítání a obavy jsou zbytečné. Negativní postoje vyjadřované např. v průzkumech veřejného mínění odrážejí jen neznalost respondentů, kteří si činí názor na něco, co ze své osobní zkušenosti neznají. Nejsou v kontaktu s konkrétními lesbickými páry, které svoje děti vychovávají s maximální rodičovskou péčí a primárním zájmem o dobro dětí.“ – Martin Strachoň, STUD Brno

Výzkum lesbického a gay rodičovství má zejména v angloamerickém prostředí už třicetiletou tradici, hlavně v oborech jako jsou psychologie, sociologie a sociální antropologie. Je tedy v tomto ohledu možné čerpat ze závěrů několika desítek studií publikovaných v renomovaných odborných periodicích. Převážná většina těchto výzkumů dospívá ve svých zjištěních k závěrům vyvracejícím námitky, které se vůči rodičovství homosexuálů objevují v laických diskuzích.

Psycholožka Eva Polášková z Masarykovy univerzity, jedna z mála expertek na téma homoparentality v ČR, prezentuje vědecká zjištění takto: „Souhrnně lze říci, že výsledky studií opakovaně ukázaly, že děti vychovávané stejnopohlavním rodičovským párem byly dobře adaptované a ve sledovaných aspektech psychosociálního vývoje se signifikantně nelišily od dětí z tzv. tradičních rodin. Tyto děti tedy nejsou ve srovnání se svými vrstevníky znevýhodňovány a ani jejich zdravý psychosociální vývoj není v důsledku netradičního uspořádání rodiny narušen. Lze tedy říci, že sexuální a citová orientace per se neovlivňuje kvalitu rodičovských předpokladů a schopností jejich nositelů a nositelek.“

Stejně tak se podle odborníků neliší motivace k rodičovství či povaha partnerského vztahu.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz