Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Analýza EPS: úředníci nenesou odpovědnost za chybná rozhodnutí

29. 4. 2010 - PRAHA [Econnect]

Ekologický právní servis ve své analýze „Klientelistický nebo právní stát? Příčiny nedostatečné odpovědnosti za nezákonné rozhodování úředníků" na třiceti konkrétních případech ilustruje problém nedostatečné odpovědnosti úředníků za nezákonné rozhodování a jeho důsledky. Právníci EPS na základě svých dlouholetých zkušeností vynášejí na světlo dosud nediskutované souvislosti korupce a klientelismu.

Ekologický právní servis na základě žádostí o informace zjistil, že přímé náklady veřejných rozpočtů, související s úředními pochybeními, dosáhly jen v případech, o nichž rozhodly soudy v posledních třech letech, více než 120.000.000 Kč. Z této částky bylo odpovědnými úředními osobami podle informací poskytnutých úřady uhrazeno 1.000(!) Kč. Skutečnost, že úředníci za špatná rozhodnutí nenesou žádnou odpovědnost pak podle EPS nahrává korupci a klientelismu ve veřejné správě.

“Nezákonná rozhodnutí úřadů jsou jedním z typických projevů korupčního nebo klientelistického jednání. Je zajímavé, že se tímto zásadním problémem nezabývá žádný z programů politických stran, které jdou do voleb. Z mlčení politických stran vyplývá, že tomuto problému buď nerozumí, nebo ho vůbec neumí řešit,“ uvádí právník EPS Pavel Černý.

EPS navrhuje především důsledně využívat mechanismy, které umožňují vyvodit odpovědnost konkrétního úředníka za nezákonné rozhodnutí nebo úřední postup. Tyto mechanismy již v právním řádu existují, měly by však být zpřesněny a zpřísněny. Nezbytný nový nástroj představuje zavedení povinnosti správních orgánů evidovat a důsledně zveřejňovat počet jimi vydaných rozhodnutí zrušených správními soudy a související náklady.

Jako další doporučení uvádí EPS také využití žaloby ve veřejném zájmu v případě nezákonného nakládání s majetkem územních samosprávných celků, posílení možností ochrany před nezákonnou úřední nečinností a zvýšení transparentnosti rozhodování, zejména o veřejných zakázkách.

“Nejlepší variantou by však bylo co nejdůslednější oddělení výkonu státní správy od samosprávy. Současný systém veřejné správy je nastaven tak, aby poskytoval bohaté příležitosti pro neprůhledné rozhodování úředníků pod tlakem politiků na místní i centrální úrovni,“ dodává Pavel Černý


-red-


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz