Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Vlády celého světa selhaly při naplňování Cíle 2010

5. 5. 2010 - PRAHA [Econnect]

Politikové na celém světě selhali při naplňování závazků učiněných v roce 2002 s cílem zpomalit do roku 2010 úbytek biodiverzity ve světě. Namísto toho jsme svědky jejího alarmujícího poklesu. Tato zjištění jsou náplní odborného článku, publikovaného v předním vědeckém časopise Science. Jde vůbec o první odborné zhodnocení nesplnění cílů stanovených Úmluvou o přírodní rozmanitosti (Convention on Biological Diversity - CBD) v roce 2002.

Sloučením více než 30 indikátorů – měřítek různých aspektů přírodní rozmanitosti, zahrnujících změny velikosti populací druhů ohrožených vyhynutím, změny rozlohy biotopů a složení společenstev – studie nezjistila žádné zlepšení, světová biodiverzita musí naopak čelit stále se zvyšujícím tlakům. Shrnutí poskytuje nezvratné zjištění, že Cíle 2010 nebude dosaženo.

„Naše analýzy ukazují, že vlády selhaly při naplňování závazků přijatých v roce 2002: biodiverzita stále klesá se stejnou rychlostí jako předtím a my jsem udělali příliš málo, abychom redukovali tlaky, kterým čelí jak druhy, tak i jejich prostředí a celé ekosystémy“, říká Dr. Stuart Butchard ze Světového monitorovacího centra United Nations Environment Programme (UNEP) a BirdLife International, který je vedoucím autorského týmu.

„Studie ukazuje, že rok 2010 není rokem, ve kterém se pokles biodiverzity podaří zastavit. Je však nezbytně nutné, abychom se v tomto roce začali problémem poklesu přírodní rozmanitosti vážně zabývat a a abychom výrazně zvýšili naše úsilí zachránit to, co nám na naší planetě ještě zbylo,“ říká s odkazem na blížící se setkání v Nairobi Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické.

Indikátory, které studie zahrnuje, byly vyvinuty a sloučeny tzv. Společenstvím indikátorů biodiverzity 2010 – spoluprácí více než 40 mezinárodních organizací a agentur, které celosvětové indikátory biodiverzity vyvíjejí a které jsou také hlavním zdrojem informací o trendech celosvětové přírodní rozmanitosti.

„Od roku 1970 se snížily populace živočichů o 30 %, porosty mangrove a mořské trávy o 20 % a plocha vitálních korálových útesů o 40 %“, řekl vedoucí vědecký pracovník UNEP prof. Joseph Alcamo. „Tyto ztráty jsou jednoduše neudržitelné, poněvadž biologická rozmanitost má zásadní přínos pro příznivý stav a udržitelný rozvoj lidské společnosti, jak připouští rozvojové cíle tisíciletí OSN.“

Výsledků této studie využívá materiál Výhled celosvětové biodiverzity 3, stěžejní publikace CBD, která bude představena 10. května 2010 v Nairobi. Zde se setkají zástupci zemí z celého světa, aby diskutovali o naplňování Cíle 2010 a zaměřili se na řešení krize biodiverzity.

„Ačkoli mnohé země přispěly svými politikami na zpomalení poklesu biologické rozmanitosti, je to stále zoufale málo, propast mezi tlaky na biodiverzitu a opatřeními na jejich eliminaci se stále rozšiřuje,“ řekl dr. Butchard.

Studie připouští, že došlo k několika významným úspěchům na lokální nebo národní úrovni, včetně vyhlášení mnoha chráněných území (např. Národní park Juruena v Brazílii o rozloze 20 000 km2), návratu jednotlivých druhů do volné přírody (zubr evropský) a zabránění bezprostřednímu vyhubení některých druhů (např. pisily černé na Novém Zélandu).

Navzdory těmto povzbudivým úspěchům, úsilí směřující k nalezení způsobu jak zpomalit pokles biologické rozmanitosti musí být podstatně zvýšeno a také soustavná politická i finanční podpora uceleného monitoringu biodiverzity a jejích indikátorů je rozhodující pro další směřování a zvýšenou efektivitu těchto opatření.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Tipy Econnectu pro oblast ŽP:

EkoLink: Katalog odkazů o životním prostředí (součást katalogu Kormidlo.cz)
Zelená seznamka s ekologickými organizacemi na
KOMU? KAM? PROČ?: Adresář NNO působících v oblasti životního prostředí
Zelený kruh: Servisní organizace pro NNO působící v ŽP a jejich Platformu.
Ekolist - deník o životním prostředí
EnviWeb - Server o životním prostředí
EcoMonitor: Databáze článků o ŽP
Hra o Zemi: Chcete něco udělat pro ŽP a nevíte jak? Víte, jaká je vaše Ekologická stopa?

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz