Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Oslavy Dne Dunaje upozorňují na nutnost ochrany povodí

23. 6. 2010 - PRAHA [Econnect]

U příležitosti Dne Dunaje (29. červen) se v pátek 18. června uskutečnila akce „Den Dunaje na Sluňákově“ v jejímž rámci byla slavnostně pokřtěna nová metodická příručka pro učitele „Dunaj v kufru“. Kmotrem netradičního výukového materiálu se stal Michal Bartoš – ředitel Centra ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. (Sluňákov). Součástí oslav bylo také předání věcných cen vítězům českého kola mezinárodní výtvarné soutěže „Mladí tvůrci pro Dunaj“ (MTPD).

Mezi předávajícími nechyběli Karel Stojan, který zastupoval Ministerstvo zemědělství a František Ondráš za Ministerstvo životního prostředí. Cenami přispělo i Povodí Moravy, s.p., které zastupovala tisková mluvčí Eva Grodová. Sváteční atmosféru dotvářela cimbálová Musica Veronica.

Skoro třicet dětí a deset dospělých (učitelé a rodiče) si vybralo svou odměnu za oceněná díla soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj, a to v podobě splutí řeky Moravy z Litovle do Horky nad Moravou (Sluňákov). Plavba na raftech se zkušenými instruktory z Delfína (ZČ Hnutí Brontosaurus) se stala nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné. Slunečné počasí, ideální vodní stav a především krásy meandrující řeky Moravy se podepsaly na všeobecné spokojenosti. Splouvání řeky bylo doplněno happeningem, při kterém jednotlivé posádky raftů vytvářely na štěrkopískovém náplavu svá prostorová výtvarná díla. Následovala společná vernisáž a představení výtvorů jejich autory.

Dunaj v kufru: je nový výukový materiál, metodická příručka pro učitele, který vznikl jako překlad vzdělávacího programu Danube Box. Dunaj v kufru byl vypracován pro potřeby škol v zemích povodí Dunaje, a to pod záštitou ICPD – Mezinárodní komise na ochranu Dunaje. Materiály obsažené v této metodice jsou vytvořeny tak, aby byly pro učitele, ale především pro hlavní cílovou skupinu - děti - zábavné, podnětné a inspirující. Najdeme zde aktivity zaměřené intelektuálně, ale i prakticky či emocionálně.

Mladí tvůrci pro Dunaj je mezinárodní výtvarná soutěž pro děti mateřských, základních a středních škol, které se nachází v povodí řeky Dunaje. Soutěže se mohou účastnit i děti organizované v rámci nestátních institucí (např. mladí ochránci přírody či mladí skauti).

Proč Unie pro řeku Moravu tuto soutěž již po sedmé organizuje? „Chceme co nejvíce přiblížit přírodu, zejména pak říční krajinu a vodní toky, do povědomí dětí. Výtvarná soutěž mladých tvůrců je podle nás velice dobrá cesta, jak toho dosáhnout“ odpovídá Michal Krejčí, předseda občanského sdružení. Soutěže se přitom letos účastnilo 51 škol, tj. něco přes 600 dětí, které vytvořili na 360 výtvarných děl.

V pátek 25. června proběhnou v Olomouci oslavy Dne Dunaje, které společně organizují občanská sdružení Unie pro řeku Moravu a Hnutí DUHA – místní skupina Olomouc. Den Dunaje – Morava pro Olomouc a biodiverzita městských řek je oficiální název akce, která zahrnuje bohatý program v U-klubu a na přilehlém nábřeží řeky Moravy na Envelopě.

Na zábavné „Putování s řekou do Dunaje“ (14:00 – 17:00 hod.) jsou zvány rodiče s dětmi. Širší olomoucké veřejnosti je určen blok přednášek: „Biodiverzita řek ve městech“ (17:00 – 18:00 hod.) v kterém vystoupí RNDr. Jarmila Měkotová, Ph.D. z Univerzity Palackého, Mgr. Jan Koutný, Ph.D. z Agentury ochrany přírody a krajiny a Mgr. Michal Krejčí z Unie pro řeku Moravu. Následovat bude panelová diskuze na téma: „Morava pro Olomouc“ (18:15 – 19:30 hod.), které se vedle výše uvedených účastní i RNDr. Petr Loyka Csc. z odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Ing. David Prachař z firmy Pöyry Environment, která projektuje protipovodňové úpravy na řece Moravě v Olomouci a také Ing. Miroslav Foltýn z Povodí Moravy s.p. Přítomen bude rovněž Ing. Václav Čermák, která je autorem pionýrské studie „Zkapacitnění koryta řeky Moravy v Olomouci, zpřírodnění poříční zóny a zapojení řeky do struktury města“ Diskusi bude moderovat Mgr. Michal Bartoš z Centra ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. (Sluňákov). Závěr oslav Dne Dunaje je ve znamení koncertu kapely Ty Syčáci (začátek 20:00 hod.).

Den Dunaje – 29. června 1994, byla podepsána Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje. Na paměť podpisu této úmluvy stanovila Mezinárodní komise pro ochranu řeky Dunaje 29. červen „Dnem Dunaje“. Stalo se tak proto, aby se tento den dostal do povědomí ministerstev příslušných zemí, vodohospodářských organizací a jiných zainteresovaných vládních i nevládních organizací a především obyvatel v celém povodí Dunaje.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz