Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Bezplatná právní pomoc pomáhá

1. 7. 2010 - PRAHA [Econnect]

Nevládní nezisková organizace Iuridicum Remedium úspěšně ukončila dvouletý projekt zaměřený na poskytování bezplatné právní pomoci sociálně znevýhodněným klientům v oblasti bytového práva, provádění exekucí a pracovně právní problematiky. Výsledkem byla nejen individuální spolupráce s více než 280 klienty, ale i zpracování obecných výstupů a doporučení obsažených v Balíčku právní pomoci a analýzy zaměřené na rozbor systémových problémů v předmětných oblastech. Současně IuRe s úspěchem prosadilo i několik legislativních podnětů.

Iuridicum Remedium, o.s. (dále jen "IuRe") realizovalo projekt "Právem na straně znevýhodněných -- v jednotlivých případech bezpráví a při iniciování systémových změn" podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti od července 2008. Projekt si kladl za cíl zajistit profesionální bezplatnou právní pomoc lidem, kteří jsou nějakým způsobem sociálně znevýhodněni a nemají možnost právní obrany v případě porušení nebo ohrožení svých práv. Krom individuální právní pomoci bylo cílem projektu i dosažení systémových změn v právní úpravě či praxi orgánů veřejné správy, které umožňují či přímo představují narušení práv osob znevýhodněných na základě jejich věku, etnika, postižení nebo sociálního statusu.

Realizace projektu zaznamenala velký úspěch -- malý tým tří právníků byl za dobu jeho trvání schopen zajistit odbornou právní pomoc více než 280-ti klientům. Krom toho byl na http://bpp.iure.cz publikován souhrn typových dokumentů a podání k problematice nájemního bydlení, pracovního práva a exekucí. Klienti tak mají k dispozici základní návod k tomu, jak komunikovat se svou
protistranou a s orgány veřejné moci. Projekt byl završen zpracováním závěrečné analýzy, která sumarizuje základní informace o daných právních oblastech a o postavení účastníků právních vztahů a věnuje se rozboru nejčastějších problémů v praxi vznikajících ve vztazích z nájmu bytu, při provádění exekucí a v zaměstnanecko-zaměstnavatelských vztazích.

Samostatnou kapitolu tvořily legislativní aktivity: prostřednictvím účasti v meziresortním připomínkovém řízení, v rámci členství v Radě vlády pro lidská práva a systematickým lobbyistickým tlakem IuRe dosáhlo řady pozitivních změn, mj. snížení výše kaucí (tzv. jistot), které je navrhovatel povinen složit při podání návrhu na předběžné opatření v rámci občanského soudního řízení (z původních 50.000,- Kč na 20.000,- Kč), některých změn v exekučním řádu, které vedou k posílení právní jistoty účastníků řízení (např. kontrola činnosti exekutorů je nově svěřena kárným senátům při Nejvyšším správním soudu na rozdíl od předchozí gesce Exekutorské komory) a kontroly způsobu zákonnosti sledování zaměstnanců na pracovištích byly s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí začleněny do plánu kontrol inspektorátů práce.

"Spolupráce s organizací Iuridicum Remedium představuje pro mou advokátní praxi velký přínos," říká spolupracující advokát IuRe Matej Dvořák. "Je to pohled odjinud, z druhé strany, od klientů, kteří se obvykle na advokátní kancelář s žádostí o komerční právní pomoc neobracejí a typově naopak bývají v mých ostatních kauzách často protistranou. Mám tak možnost rozšířit si své odborné i lidské obzory a setkat se s řadou zajímavých právních problémů, které obvykle komerčně zaměřeného advokáta míjejí," uzavírá Dvořák. Iuridicum Remedium je nevládní nezisková organizace na ochranu lidských práv
typu "watchdog". Zaměřuje se na pokusy o plošné omezování práv občanů legislativní cestou i na konkrétní případy porušování lidských práv. Aktuální oblasti ohrožení lidských práv formují věcnou náplň činnosti IuRe na programy Sociální vyloučení, Lidská práva a technologie a Lidská práva a veřejná správa. Vyvíjí proto legislativní aktivity, poskytuje právní pomoc a šíří informace mezi odbornou právnickou, novinářskou i nejširší veřejností.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

Související články

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz