Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Priatelia Zeme-CEPA poskytli starostom obcí návrhy energetických koncepcií

22. 7. 2010 - BRATISLAVA [Econnect]

Priatelia Zeme-CEPA poskytli tento týždeň starostom obcí troch mikroregiónov pod Poľanou regionálne energetické koncepcie na pripomienkovanie. Energetické koncepcie pre mikroregióny Severne Podpoľanie, Rentár a Čierny Hron ukazujú možnosti energetických úspor a využívania dostupných obnoviteľných zdrojov energie. Samosprávam by mohli pomôcť využiť európske aj domáce finančné zdroje na zvýšenie vlastnej energetickej nezávislosti.

Návrhy energetických koncepcií vypracovali Priatelia Zeme-CEPA v rámci projektu „Smerom k udržateľnej energetike regiónu Poľana“. Jeho účel je podporiť systémový prístup k energetickému plánovaniu na úrovni regiónu.

„Vzhľadom na vývoj cien energií na svetových trhoch, ropný zlom, dostupnosť konvenčných zdrojov a rastúce energetické nároky sa dá predpokladať, že ceny fosílnych palív nebudú klesať, ale môžu výrazne rásť. Obce by preto mali uvažovať o tom, ako zvyšovať svoju nezávislosť od dovozu energie a palív a brániť odlivu peňazí zo svojho regiónu za ich nákup,“ hovorí Stanislav Lacika, koordinátor projektu.
Koncepcie poskytujú prehľad o súčasnej spotrebe fosílnych aj obnoviteľných zdrojov energie v každom mikroregióne aj v každej obci. Priatelia Zeme-CEPA získali podrobné údaje vlastným prieskumom a od obcí. Po zapracovaní pripomienok a podnetov navrhnú priority rozvoja regionálnej energetiky na najbližších 10 rokov.

Priatelia Zeme-CEPA budú do konca augusta zbierať aj informácie o zaujímavých projektových zámeroch v obciach a aj tie do koncepcií zapracujú. V septembri sa uskutočnia semináre pre obce vo všetkých 3 mikroregiónoch, na ktorých predstavia koncepcie a odovzdajú ich zástupcom samospráv.

„Koncepčnú prácu onedlho rozšírime aj o poskytovanie niektorých energetických služieb obciam a informačný servis. Veríme, že rozumná lokálna energetická politika sa môže stať motorom miestneho rozvoja, pretože môže samosprávam nielen ušetriť výdavky, ale aj generovať nemalé zdroje príjmov,“ dodáva Stanislav Lacika.

Priatelia Zeme-CEPA (http://www.priateliazeme.sk/cepa/index.php?id=1&level=2) sú občianske združenie, ktorého poslaním je chrániť prírodu a krajinu, presadzovať sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, podporovať vyvážený rozvoj regiónov a posilňovať účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu. Priatelia Zeme-CEPA pôsobia na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Vyhľadávajú, podporujú a aktivizujú občanov a ich skupiny, rozvíjajú zručností a schopností svojich členov, pomáhajú vidieckym samosprávam pripravovať a realizovať projekty, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj a vyvíjajú osvetovú, publikačnú, konzultačnú, informačnú a vzdelávaciu činnosť. Organizácia sídli na Ponickej Hute a má pobočky v Banskej Bystrici a v Bratislave.

Projekt „Smerom k udržateľnej energetike regiónu Poľana“, ktorého súčasťou je aj vypracovanie energetických koncepcií, má vytvoriť podmienky pre lepšie využívanie lokálnych obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zvýšenie energetických úspor. Tým sa zníži závislosť tohto regiónu na dovoze čoraz drahších fosílnych palív a obmedzí sa znečisťovanie atmosféry skleníkovými plynmi.

Región Poľana je cieľový región činnosti Priateľov Zeme-CEPA. Tvoria ho mikroregióny Podpoľanie, Severné Podpoľanie, Rentár a Čierny Hron, ktoré obkolesujú Chránenú krajinnú oblasť Poľana. Ich celková rozloha je 1 132 km2 a združujú spolu 43 obcí a 2 mestá, v ktorých žije spolu vyše 61 tisíc obyvateľov. Napriek výnimočným prírodným a kultúrnam hodnotám a značnému potenciálu OZE patrí tento región k ekonomicky menej výkonným oblastiam Slovenska.

Nemenej dôležitou súčasťou projektu „Smerom k udržateľnej energetike regiónu Poľana“ je aj široká osveta pre domácnosti a školy v regióne Poľana. Doterajšie prieskumy Priateľov Zeme-CEPA totiž ukázali obrovské možnosti energetických úspor zatepľovaním rodinných domov postavených do roku 1985. Výrazný potenciál má aj využitie slnečnej energie na ohrev teplej vody v domácnostiach. Projekt môže posilniť miestnu ekonomiku, keďže ušetrené peniaze za teplo či elektrinu ostanú v regióne. Zatepľovanie domov vo väčšom rozsahu a využívanie nových technológií zas môže vytvoriť nové pracovné miesta tam, kde je ich nedostatok. Projekt môže slúžiť ako modelový príklad pre iné vidiecke regióny s podobnými podmienkami a potrebami.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz