Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Transparency International podala trestní oznámení na Miroslava Elfmarka, bývalého ředitele sekce strukturálních fondů na MPO

23. 8. 2010 - PRAHA [Econnect/TIC]

TIC v průběhu posledního půl roku získala z několika nezávislých zdrojů informace o systematickém porušování pravidel pro hospodaření s prostředky EU na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), které mohlo dle dostupných informací mít korupční pozadí. Ředitel sekce strukturálních fondů Miroslav Elfmark je za netransparentně nastavený systém zodpovědný a TIC nevylučuje jeho osobní zájem na špatném fungování tohoto systému.

Na začátku roku 2010 se TIC obrátila s podnětem na Evropský účetní dvůr a na Evropský úřad pro boj proti podvodům s žádostí o prověření postupů MPO při přidělování dotací. TIC upozornila evropské instituce zejména
na úzké personální propojení řídícího orgánu (MPO), externích hodnotitelů a subjektů vykonávajících kontrolu, které umožňuje v konkrétních případech schvalování pochybných projektů. TIC rovněž kritizovala bizarní
postavení Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), která získává provize z podpory poskytnuté podnikatelům v rámci projektů PROGRES, START a ZÁRUKA zcela nezávisle na úspěšnosti projektu.

Na OLAF a s trestním oznámením na policii ČR se TIC obrátila i v jednom konkrétním případě, a sice v souvislosti s dotací ve výši 300.000.000,- Kč na projekt „vědecko-technologického parku“ Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který dle informací TIC přidělilo MPO zcela v rozporu s platnými pravidly. Kvůli rizikovosti projektu ze strany příjemce dotace byl navíc odvolán rektor zlínské univerzity. Případem se zabývá Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality.

TIC upozornila orgány činné v trestním řízení též na podezřelé transakce mezi společností, která získává významné IT zakázky od agentury CzechInvest (přímo podřízené MPO), a společností ITS 42, s.r.o., rodinným podnikem Elfmarkových. Tato společnost se zabývá poradenstvím v oblasti získávání podpory ze strukturálních fondů, tedy v oblasti, kterou se Miroslav Elfmark na ministerstvu přímo zabýval a o které rozhodoval. TIC disponuje informacemi o platbách směřovaných přes prostředníky a z důvodu podezření, že by se mohlo jednat o korupční plnění Miroslavu Elfmarkovi, podává v této souvislosti trestní oznámení.

TIC vítá odvolání Miroslava Elfmarka z funkce ředitele sekce strukturálních fondů MPO. Zároveň TIC žádá ministra průmyslu a obchodu Kocourka o zveřejnění skutečných důvodů pro odvolání pana Elfmarka z funkce, dále o zveřejnění následných kroků ministerstva vůči panu Elfmarkovi, a také o informování o chystaných změnách v oblasti strukturálních fondů na MPO. TIC považuje za velmi potřebné provést forenzní audit této oblasti.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

1. 2. 2011
1. 2. 2011

Související články

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz