Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Programy UNICEF pro Súdán jsou finančně zajištěny pouze z necelé pětiny

24. 2. 2005
-red- [Econnect / UNICEF] -


Na pomoc obětem humanitární katastrofy v Súdánu organizuje Dětský fond OSN – Unicef několik programů zaměřených na pomoc dětem. Aktuální programy jsou však finančně pokryty pouze ze sedmnácti procent. "Pomozte nám zachránit životy těchto dětí. Pomozte nám zlepšit jejich životní podmínky a zajistit, aby se dožily dospělosti," vyzývá Český výbor pro UNICEF.

UNICEF uvádí, že nejvyšší prioritou těchto dní je zajistit přežití dětí a zabránit šíření infekčních nemocí. Podle posledních informací OSN je na místě 1,2 milionu lidí bez domova, zároveň sto padesát až dvě stě dětí mladších pěti let každý den umírá na podvýživu. "Poskytovat rychlou a účinnou pomoc v zemi, která svou rozlohou odpovídá velikosti celé Evropy, je nesmírně obtížné. Pomoc dále komplikuje a prodražuje fakt, že velká část země je zaminovaná, nemá vybudovanou potřebnou silniční síť a zásilky pomoci je zapotřebí chránit prostřednictvím ozbrojeného doprovodu. Životy mnoha tisíců dětí však závisí na tom, jak rychle a v jakém množství se k nim podaří dopravit scházející potraviny a léky," uvádí UNICEF.

Právě teď nejvíce chybějí finanční prostředky například na očkování 22 000 těhotných žen proti tetanu. Peníze chybí také na zajištění léků proti malárii a průjmovým onemocněním pro 30 000 – 50 000 dětí, pořízení nitrožilní výživy pro 600 dětí a terapeutické výživy pro 4 900 dětí trpících těžkou podvýživou a zajištění programu vyhledávání ztracených dětí a jejich spojování s rodinami. Stále se nepodařilo shromáždit dostatek zdrojů také na zřízení dalších patnácti výživových center, rekonstrukci a vyčištění 610 ručních čerpadel na vodu, zajištění profesionálních souprav první pomoci pro 37 mobilních zdravotnických týmů a také na dopravu humanitární pomoci letadlem IL-76, které musí absolvovat nejméně 2 lety denně.

Děti potřebují vodu, vzdělání i ochranu

Podle informací OSN celá čtvrtina dětí v uprchlických táborech trpí akutní podvýživou. Kapacita současných terapeutických výživových center je nedostatečná a nově zřizovaná centra se okamžitě zaplní dětmi vyžadujícími okamžitou pomoc. Stejně tak je v této polopouštní zemi problematické zajistit dostatek nezávadné vody, tedy 20 litrů na osobu a den. Dvě třetiny lidí vůbec nemají přístup k pitné vodě a jen 15 % má možnost používat hygienická zařízení. Unicef proto zřídil a podporuje 13 terapeutických výživových center pro děti trpící podvýživou, dodává terapeutické mléko, sušenky s vysokým obsahem bílkovin a směs Unimix – což je směs kukuřice, cukru a oleje pro děti postižené těžkou podvýživou. Kromě toho také dodává do táborů pitnou vodu v cisternách a kanystrech všemi možnými způsoby – i na oslech a velbloudech. Fond také dodal rodinné hygienické soupravy, které obsahují tablety na dezinfekci vody, mýdlo, kbelík, kartáčky a zubní pastu, pro 3 910 rodin.

"Zdravotní péče v Súdánu byla již před současnou krizí nedostatečná. Místní nemocnice a zdravotní střediska jsou přeplněná a postrádají základní léky a zdravotnický materiál. Děti v uprchlických táborech trpí zejména akutními infekcemi dýchacích cest, malárií a průjmovými onemocněními," uvádí UNICEF. Mnoho z dětí bylo během bojů zraněno nebo popáleno. V táborech existuje vážné riziko rychlého šíření infekčních nemocí, včetně cholery. Dětský fond OSN se snaží v této oblasti pomoci přímou podporou dvaačtyřiceti zdravotních středisek v regionu Darfuru a šesti středisek v Čadu, zřizuje také mobilní centra lékařské pomoci ve všech uprchlických táborech, do kterých dodává základní léky, soupravy první pomoci a soupravy pro bezpečný porod. Poskytl 50 000 moskytiér pro děti v táborech jako ochranu před malárií a do konce června proočkuje proti spalničkám 2,6 milionu dětí v Súdánu.

Děti v Súdánu také v mnoha případech ztratily možnost chodit do školy. V zemi, kde školu navštěvuje pouze 51 % chlapců a 42 % dívek, ozbrojený konflikt zabránil chodit do školy mnoha dalším tisícům dětí, které tak ztratily téměř celý školní rok. Mnoho škol bylo během bojů vypáleno nebo zcela zničeno. "Přitom právě v době, kdy jsou děti nejvíce traumatizovány, je pro ně životně důležité zachovat pravidelný režim a kontakt s vrstevníky. Stejně jako formální vzdělání je potřebná osvěta, která děti naučí bránit se novým rizikům, například nebezpečí nášlapných min nebo sexuálnímu násilí," uvádí UNICEF. Fond zřizuje v táborech mobilní školy, kde děti mohou pokračovat ve vzdělávání - pro mnoho dětí to je úplně první příležitost chodit do školy. Aby se děti uprchlíků mohly učit ve svém rodném jazyce, dopravil fond 5 900 učebnic do táborů v Čadu,také zrekonstruoval a vybavil 72 škol vypálených během bojů. UNICEF také školí učitele a policisty v otázkách prevence násilí na dětech, zejména sexuálního násilí.

Dary mohou pomoci

"V programech zachraňujících dětské životy bude UNICEF moci pokračovat pouze za podmínky, že se podaří zajistit dostatek prostředků," vyzývá k pomoci Dětský fond OSN. UNICEF jako jediná organizace OSN, která není na rozpočet OSN napojena, může programy rychlé pomoci uskutečňovat pouze díky dobrovolným příspěvkům. Dary je možné poukazovat na konto UNICEF 2200022/0300, var. symbol 709.

Co může UNICEF za dárcovský příspěvek pořídit? Za 130 Kč je možné koupit moskytiéru napuštěnou prostředkem proti hmyzu, která je ochranou dítěte před malárií. Na 300 korun přijde směs UNIMIX pro 2 děti na měsíc. 600 korun stojí proočkování 1 dítěte proti šesti smrtelným dětským nemocem, jako jsou spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza a dětská obrna. Orální rehydratační terapie pro záchranu života 300 dětí postižených těžkým průjmem a dehydratací se dá pokrýt darem ve výši 1 200 korun, na 2 550 korun přijde konstrukce a vybavení jednoho dočasného hygienického zařízení pro sedm osob. Na výrobu, dopravu, instalaci a údržbu jednoho ručního čerpadla na pitnou vodu je třeba shromáždit 68 000 korun.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Související odkazy
 • Český výbor pro UNICEF
 • O Autorech

  -red-

  (Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

  -

  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz