Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dny proti chudobě upozorňují na globální problémy

7. 9. 2010 - PRAHA [Econnect]

Zářijový summit OSN bude hodnotit deset let společného boje proti globální chudobě. V ČR tomuto tématu budou věnovány již tradiční Dny proti chudobě, upozorňující na extrémní chudobu některých světových regionů a na další globální problémy.

Šestina světové populace, téměř miliarda lidí, stále přežívá v podmínkách extrémní chudoby bez přístupu k pitné vodě, dostatku jídla a dalších základních lidských potřeb včetně nejběžnějších léků. Dluhy rozvojových zemí neúprosně rostou, použití prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) je často podmíněno pravidly, která jsou pro chudé země nevýhodná, a bohaté státy ze svých rozpočtů vyhrazují částky mnohonásobně vyšší na vlastní zemědělské dotace nežli na ZRS. Toto je jen zlomek potíží rozvojového světa, o kterých v naší společnosti neexistuje téměř žádné povědomí.

Cílem Dnů proti chudobě je pokračování diskuze na tato témata na všech úrovních občanské společnosti a hledání podpory mezi státními i nestátními organizacemi, politiky, úředníky a zejména širokou veřejností. Kampaň je organizována platformou Česko proti chudobě, která sdružuje na padesát organizací zaměřených na rozvojovou pomoc, vzdělávání, genderovou problematiku, životní prostředí i problémy mezinárodního obchodu a oddlužení.

Letošní Dny proti chudobě začínají v předvečer Summitu OSN, který se má zabývat naplňováním Rozvojových cílů tisíciletí, jak byly odsouhlaseny před deseti lety na Summitu tisíciletí.
Tomáš Tožička, jeden z koordinátorů, k tomu říká: „Na nadcházejícím summitu OSN by mezinárodní finanční instituce rády prezentovaly úspěch v boji s chudobou. Ta ale radikálně poklesla podle statistik jen v Číně, Indii a Pákistánu. Ve zbytku světa došlo k nárůstu až o tři sta milionů lidí. Cynicky by se dalo říci, že bohaté země, místo aby přispěly k odstranění chudoby, přispěly k ní svou neodpovědnou liberální politikou, která vedla ke světové krizi, na níž nejvíce doplatili právě chudí.“

Podpora nejchudších zemí je tak podle Česka proti chudobě důležitým opatřením jak pomoci těm, kteří na krizi nejvíce doplatí, aniž by se na jejím vzniku jakkoli podíleli. Dny proti chudobě probíhají na desítkách míst České republiky od 1. září do 17. října s mezinárodními akcemi Stand-Up and Take Action. Kromě toho je připravena řada pouličních informačních akcí, happeningů, koncertů, promítání filmů s rozvojovou tématikou a odborných přednášek s diskuzí (aktuální přehled akcí najdete na adrese www.ceskoprotichudobe.cz/?id=15-clanky&idc=472). Celosvětovou kampaň podporují stovky známých osobností jako například Antonio Banderas, Penelope Cruz či Bono Vox, u nás jsou to mezi jinými Táňa Fischerová, Sára Saudková a Tomáš Ujfaluši.

„Také letos je hlavním tématem Dnů proti chudobě vývoj oficiální české zahraniční rozvojové spolupráce. Československo se společně s ostatními rozvinutými státy světa již v roce 1970 zavázalo přispívat ze svého rozpočtu každoročně na rozvojovou spolupráci částkou 0,7 % HND. Tento příslib se však zatím zdaleka nedaří naplňovat a současný závazek České republiky v rámci Evropské unie hovoří o 0,17 % HND do roku 2010 a 0,33 % HND do roku 2015. Ale ani tento snížený požadavek se nepodaří naplnit. Záměrem kampaně je poukázat na závazky našeho státu a s přispěním veřejnosti působit na odpovědné instituce,“ říká Dagmar Trkalová, vedoucí koordinačního týmu.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz