Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Provoz Mateřského centra Máj je ekologičtější

22. 9. 2010 - PRAHA [Econnect]

Jak vypadá udržitelná spotřeba v praxi, se mohou nyní přesvědčit maminky a další návštěvníci Mateřského centra Máj v Českých Budějovicích. Ve spolupráci s Arnikou zde probíhá pilotní projekt ekologizace provozu mateřských center. Na nedávno provedený ekologický audit navázala konkrétní opatření, například náhrada původních nevyhovujících hraček z plastů vhodnějšími dřevěnými výrobky nebo používání čisticích prostředků bez nebezpečných chemikálií.

„Cílem našeho projektu Zdravá planeta pro zdravé děti, v jehož rámci se program pro mateřská centra uskutečňuje, je přiblížit téma udržitelné spotřeby veřejnosti, zejména pak cílové skupině maminek s malými dětmi. Chceme, aby se dobře seznámily s možnostmi, jak lépe chránit nejen zdraví svých dětí, ale také životní prostředí, ve kterém jejich potomci vyrůstají,“ říká Mgr. Jitka Straková, vedoucí českobudějovické pobočky Arniky.

Bližší spolupráci na pilotních projektech ekologizace provozu mateřských center navázala Arnika také se dvěma zařízeními v Praze - s Klubem K2 a Rodinným centrem Andílek. Ve všech centrech byl nejprve proveden audit, který zkoumal, jak se zde hospodaří s vodou a energií, na jaké složky se třídí odpad, jakým vybavením interiérů centrum disponuje, kolik papíru se spotřebuje na provoz kanceláře, jakými čisticími prostředky je prováděn úklid nebo jaké hračky mají děti na hraní. Českobudějovický Máj je prvním z mateřských center, kde se podařilo navržená opatření realizovat.. „Sami jsme uvažovali o tom, že bychom rádi zavedli například používání ekologických čisticích prostředků. Nabídka Arniky pak byla impulsem k tomu, změnit i další prvky v provozu centra,“ říká Pavla Scheicherová, předsedkyně Mateřského centra Máj v Českých Budějovicích.

Ekologičtější provoz charakterizuje pětice nově zavedených opatření: nahrazení kancelářského papíru jeho recyklovanou alternativou, zavedení úklidu prostor pomocí ekologických čisticích prostředků pocházejících ze snadno rozložitelných přírodních surovin bez obsahu chemických látek, které by ohrožovaly zdraví děti nebo personálu provádějícího úklid, instalace reflexní folie za radiátory, která umožňuje odraz tepla do místnosti, náhrada původních hraček novými dřevěnými a přístup k tištěným materiálům informujícím o možnostech ekologizace jejich domácností.

„Mateřským centrům, v nichž proběhl pilotní projekt ekologizace provozu, poskytujeme jak odbornou, tak i finanční pomoc, a to díky prostředkům získaným v grantových řízeních prostředníctvím Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Magistrátu hlavního města Prahy,“ doplnila Jitka Straková z Arniky. Se speciálním přednáškovým turné zaměřeným na téma udržitelné spotřeby navštívila Arnika mateřská centra v pěti krajích České republiky: Jihočeském, Plzeňském, Středočeském, Moravskoslezském a v Praze. Série přednášek určených pro matky docházející s dětmi do mateřských center poskytla matkám návod, jak uplatnit principy udržitelné spotřeby v jejich každodenním životě. Matky se tak mohly například dozvědět, jak se orientovat v ekoznačení, jak a proč předcházet vzniku odpadu, jak vybírat kvalitní a bezpečné hračky pro děti, zařizovat domácnost s minimálními dopady na zdraví a životní prostředí nebo jak zajistit úspory energie v domácnosti nebo kvalitně stravovat děti pomocí biopotravin.

V rámci projektu Zdravá planeta pro zdravé děti se 30. září uskuteční v Praze seminář pro učitele mateřských škol, pracovníky v ekologické výchově, v mateřských centrech a dalších neziskových organizacích. Celý projekt pak uzavře kniha o udržitelné spotřebě, která bude vydána na konci října.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz