Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

ČSO: pokles biodiverzity se nedaří zastavit

1. 10. 2010 - PRAHA [Econnect]

Ačkoli do desátého zasedání Konference smluvních stran (COP) Úmluvy o biologické rozmanitosti (Nagoja, 18. – 29. 10.) zbývají ještě necelé tři týdny, v jedné věci je jasno: ambiciózní předsevzetí politiků zastavit v zemích Evropské unie pokles přírodní rozmanitosti – biodiverzity známé jako „Cíl 2010“ [1] zůstalo na hony vzdáleno realitě. To je, nikoli překvapivě, hlavní poselství Mezinárodního roku biodiverzity, vyhlášeného na letošní rok Valným shromážděním OSN. O to většího úsilí, politické vůle a finančních prostředků bude zapotřebí pro formulování a především naplnění nového „Cíle 2020“.

BirdLife International za vydatné spolupráce s odborníky ze svých partnerských organizací ve 27 evropských zemích hodnotil dosažený pokrok v ochraně biologické rozmanitosti na evropském kontinentu. Z deseti posuzovaných indikátorů jsou tři hodnoceny jako zcela nedostatečné a ostatních sedm jako nepřiměřené. Jinými slovy, ochuzování biodiverzity pokračuje a účinkem se míjí i pokusy o zvrácení tohoto trendu.

“Hlavní příčiny poklesu biodiverzity je zapotřebí hledat ve způsobu zemědělské výroby, struktuře a objemu dopravy, energetice a neudržitelném růstu městských aglomerací” shrnuje koordinátor projektu Mezinárodní rok biodiverzity Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické (ČSO) a dodává: „Velmi ucelený obraz o problematice podává publikace Evropská biodiverzita v roce 2010: úpadek nebo obrat k lepšímu?, jejíž českou verzi naše společnost právě vydala“. Na pouhých 22 stránkách jsou přístupnou formou prezentovány výsledky zmíněného hodnocení BirdLife International, doplněné o konkrétní případové studie.

Právě říjnové zasedání v Nagoji bude pro formulování Cíle 2020 klíčové. Ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek na adresu jednání politiků uvedl: “Šanci, kterou představoval Cíl 2010 jsme promarnili. Pokud zástupci jednajících stran nepřijmou ambiciózní a přitom dosažitelný strategický plán, jednotlivé účastnické země nebudou mít pro jeho naplnění vytvořeny dostatečné zdroje a bude chybět politická vůle pro rozšíření soustavy chráněných území, je snad lepší ani do Japonska nejezdit”.

Publikovaná zpráva však není jenom hodnocením dosaženého pokroku, její závěrečnou pasáž tvoří doporučení, jak postupovat při formulování „Cíle 2020“, který Evropská komise předběžně přislíbila představit v závěru letošního roku. Hlavní body plánu BirdLife na záchranu evropské biodiverzity jsou:

1. Důsledné využívání platné legislativy EU a zlepšení řízení v oblasti ochrany biodiverzity.
2. Investice do přírodního kapitálu, nové nástroje pro financování ochrany biodiverzity.
3. Budování zelené infrastruktury, spočívající ve finalizaci soustavy Natura 2000 a provázanosti ochrany biodiverzity s dalšími sektorovými politikami.
4. Řešení faktorů způsobujících úbytek biodiverzity a degradaci ekosystémů, trvale udržitelná spotřeba a výroba


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz