Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Fond Verda podpořil romské studenty

8. 3. 2005 - Petra Smékalová, Nadační fond Verda / Drom - romské středisko

Finanční částkou ve výši 47 000 Kč za první pololetí školního roku 2004/2005 podpořil brněnský Nadační fond Verda celkem 12 romských studentů středních a vysokých škol a učilišť. Peníze byly použity na úhradu stipendií, školného a školních potřeb. Nadační fond, který je dosud financován výhradně ze soukromých zdrojů, začal fungovat ve školním roce 2001/2002. Při své činnosti úzce spolupracuje s brněnským romským střediskem Drom.

"Za dobu své existence poskytla Verda příspěvek 97 žadatelům a dohromady bylo vyplaceno celkem 515.000 Kč", říká zakladatelka fondu PhDr. Kateřina Dubská, "Fond podporuje především učňovskou a středoškolskou mládež, ale je připraven přispět i vysokoškolákům z řad romské mládeže.", pokračuje.

Vzdělání je jednou z mála možností řešení obtížné sociální situace romské menšiny. Většina příslušníků romského etnika má pouze základní vzdělání a nabídka pracovních míst, na které postačí pouze základní vzdělání, je stále nižší. To vede k vysoké závislosti romské menšiny na záchranné sociální síti, nízké životní úrovni a z ní vyplývajících negativních jevů, jako je drobná kriminalita, špatné vztahy s ostatními občany apod. Romové se středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou okolní majoritou, kde vzdělání je vysoce hodnoceno, přijímáni převážně kladně a nemají potíže s následným uplatněním ve společnosti.. Dalším kladem vzdělání je působení na své okolí v rámci etnika, dá se předpokládat, že vzdělaný člověk bude v podobném duchu vychovávat i své děti a určitým kladným způsobem ovlivňovat i svou širší rodinu. Vzdělaný člověk si je také mnohem více vědom svých občanských a lidských práv a kromě toho, že je schopen si je lépe obhájit, může opět v tomto duchu působit na své okolí v rámci etnika.

"Jestliže romská menšina v našem státě něco potřebuje, tak jsou to především vzdělaní Romové.", říká Mgr. Filip Fuchs, z romského střediska Drom, které pro Nadační fond vytipovává vhodné uchazeče pro příspěvek. "Již lidé s výučním listem jsou na tom mnohonásobně lépe, co se týče jejich postavení na trhu pracovních míst. Romové se středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou okolní majoritou, kde vzdělání je vysoce hodnoceno, přijímáni převážně kladně a nemají potíže s následným uplatněním ve společnosti.", dodává Dubská.

O poskytnutí příspěvku rozhoduje každým rokem komise složená ze členů správní rady nadace a pracovníků střediska Drom. Upřednostňováni jsou žáci a studenti s kvalitním studijními výsledky a to jak při rozhodování o poskytnutí příspěvku vůbec a při rozhodování o jeho výši. Samotný příspěvek je většinou rozdělen na dvě části, každá z nich je poskytnuta až na základě doložení, že student ukončil pololetí nebo celý ročník. Je sledován průběžně i prospěch studenta, v případě výrazného zlepšení je příspěvek zvýšen, v případě výrazného zhoršení je snížen. Fond přispívá romským studentům především formou poskytování stipendia, částečné úhrady školného nebo příspěvkem na školní pomůcky. Průměrná výše příspěvku se pohybuje kolem 10.000 Kč a je závislá především na školním prospěchu studenta.

V roce 2002 obdržel nadační fond Verda cenu Via Bona, která je udělována každoročně nadací Via jako uznání za odvahu realizovat nový a neobvyklý projekt.

Další informace:
PhDr. Kateřina Dubská (Nadační fond Verda - tel. 777 122 341), Mgr. Filip Fuchs (DROM, romské středisko - 737 036 088)

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související články

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz