Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Severní Čechy: Špinavý vzduch ohrožuje zdraví, hlavním viníkem je uhlí

7. 1. 2011 - CHOMUTOV [Econnect]

Poslední dny loňského roku byly na severu Čech ve znamení smogu, lepší to ovšem nebylo ani v jeho průběhu. Znečištěné ovzduší loni dosahovalo v kraji hodnot, které vážně ohrožují zdraví a životy místních obyvatel. Dominantní roli přitom hraje uhlí – počínaje jeho těžbou a konče spalováním v hnědouhelných elektrárnách.

V roce 2010 zde zaznamenalo 10 monitorovacích stanic překročení denního limitu pro polétavý prach (PM10) po více než 35 dní, což je maximální doba, po níž smí být denní limit překročen. Na mnoha místech v kraji je však tento limit překračován 50-, 60- i 70-krát. V Ústeckém kraji se
nachází 5 z 10 největších znečišťovatelů z celé České republiky. Podle Integrovaného registru znečištění (IRZ) žebříček v kraji ovládají hnědouhelné elektrárny firmy ČEZ, první pozici má elektrárna Prunéřov. ČEZ přitom usiluje o získání povolení k prodloužení životnosti prunéřovské elektrárny o dalších nejméně 25 let, navíc s použitím technologie, která nesplňuje české ani evropské zákonné požadavky.

Dalším závažným, avšak opomíjeným problémem je také podíl samotné těžby uhlí na znečištění prachem, která v obcích ležících v blízkosti velkolomů může být dokonce hlavní příčinou znečištění ovzduší prachem. Absurdní skutečností je i fakt, že zatímco Prunéřov je největším registrovaným bodovým zdrojem prachového znečištění (PM10), produkují uhelné doly téměř třikrát tolik prachu, a přitom nepodléhají regulaci provozu (jako je tomu např. u elektráren) a nejsou zahrnuty ani mezi zdroje registrované v Integrovaném registru znečištění.

Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR k tomu prohlásil: „Je to vcelku prosté: dokud bude těžba a spalování uhlí zamořovat severní Čechy, budou místní obyvatelé opakovaně vystavováni smogu a ohrožováni na zdraví. Místní úřady mají hned dvě příležitosti
ukázat, že to s ochranou ovzduší myslí vážně: jednak nevydat územní povolení umožňující prodloužení životnosti elektrárny Prunéřov II a dále se bezodkladně zasadit o regulaci emisí prachu z těžby.“

MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví, uvedl: „Obyvatelé Mostu, Teplic a Chomutova a dalších měst dýchají ovzduší, které překračuje nejen doporučení Světové zdravotnické organizace, ale dokonce i platné limity. Například stanice v Ústí nad Labem a v Děčíně loni
vyčerpaly povolený počet dní s překročeným limitem už v polovině března. Oficiální statistiky také ukazují, že obyvatelé regionu se stále dožívají o několik let méně než v jiných regionech České republiky.“

Kamila Špůrová ze sdružení Chomutov pod pokličkou ČEZ k tomu uvedla: „Znečištění ovzduší v Chomutově, Mostě a dalších městech regionu opakovaně porušuje platné limity a ohrožuje naše zdraví. Politici ale místo řešení problému požádali Evropskou komisi o zproštění povinnosti
uplatňovat mezní hodnoty pro znečištění prachem.“


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz