Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Jak se daří českým lesům? Aneb stromy s visačkami

13. 1. 2011 - PRAHA [Econnect]

Stav lesů je v České republice často diskutované téma. Občanské sdružení ENVIC do této diskuse přispěje přednáškou s besedou Šetrné lesní hospodaření, aneb stromy s visačkami. S fakty o šetrném lesním hospodaření v ČR posluchače seznámí Ing. Tomáš Duda, ředitel FSC Česká republika. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna od 19 hodin v Divadélku JoNáš v Měšťanské besedě v Plzni.

Unikátní výstava o přírodě

Zároveň se uskuteční vernisáž k výstavě "Ochrana přírody", která se bude konat ve čtvrtek 20. ledna od 18 hodin ve Společenském sálu Měšťanské besedy. Výstava bude k vidění ve foyer Měšťanské besedy od 20. ledna do 2. února 2011. "Na 21 velkoplošných výstavních panelech bude představeno téma ochrany přírody z mnoha úhlů pohledu. Návštěvníci na nich najdou informace o způsobech ochrany přírody, chráněných územích, zvláště chráněných živočiších a rostlinách, památných stromech, apod. Každý panel je navíc doplněn krásnými fotografiemi," vysvětluje Ilona Gonová, koordinátorka akce z o.s. ENVIC.

Co je to FSC (Forest Stewardship Council)?

"Nevládní nezisková organizace Forest Stewardship Council (FSC) podporuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné
obhospodařování lesů. Tím se snaží napomoci ochraně ohrožených a zdevastovaných světových lesů. Také vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky," představuje základní ideu FSC Gonová. V červnu 2009 bylo celkem certifikováno přes 114 milionů hektarů lesa v 82 zemích světa. Certifikát FSC v České republice vlastní 87 dřevozpracujících a obchodních firem (stav k 9/2010). Tato organizace působí i v České republice a jejím cílem je prosazovat přírodě blízké lesní hospodaření prostřednictvím certifikace lesů a podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva. O principech tohoto systému certifikace se bude hovořit právě na výše uvedené přednášce.

Mezinárodní rok lesů

Síť Environmentálních informačních a poradenských center v Plzeňském kraji se připojila k výzvě Valného shromáždění OSN, které vyhlásilo rok 2011 jako Mezinárodní rok lesů. V letošním roce bude pořádat různé akce zaměřené právě na problematiku lesů. Přednáška Šetrné lesní hospodaření, aneb stromy s visačkami je první ze série akcí. "Cílem mezinárodního roku lesů je zvýšit povědomí veřejnosti o tom, že lesy a jejich trvale udržitelné obhospodařování hrají klíčovou roli při budování zelenější a trvale udržitelné budoucnosti," objasňuje Gonová. Valné shromáždění OSN také vyzvalo vlády, složky OSN, nevládní organizace, soukromý sektor a další zainteresované, aby společně zvýšili povědomí o tom, jak důležité je hospodaření trvale udržitelným způsobem ve všech typech lesů tak, aby tyto lesy byly přínosem pro současné i budoucí generace. Snad bude tato výzva rezonovat i v České republice a stav našich lesů se i díky ní zlepší.

Tato akce se koná v rámci projektu ENVIC - Síť environmentálních informačních, vzdělávacích a poradenských center Plzeňského kraje, který byl podpořen Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Plzeňským krajem.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

14. 1. 2011

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz