Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Výroční zpráva Social Watch 2010 upozorňuje na nutnost změny

25. 1. 2011 - PRAHA [Econnect/Social Watch]

Ve středu 26. února 2011 bude v Brně oficiálně představeno české vydání výroční zprávy Social Watch 2010, která vychází pod názvem „Po pádu. Čas na změnu.“ Snižování chudoby ve světě se nedaří podle plánu a splnění Rozvojových cílů tisíciletí je v nedohlednu. Ani ČR dopady krize neřeší konstruktivně.

Na Summitu tisíciletí se všech 191 členských států Organizace spojených národů zavázalo splnit do roku 2015 osm konkrétních rozvojových cílů (Rozvojové cíle tisíciletí, MDG‘s). Na prahu poslední třetiny je zřejmé, že všechny tyto cíle se splnit nepodaří. Prvním cílem je snížit do roku 2015 na polovinu počet lidí žijících v extrémní chudobě a lidí trpících hladem. Proces boje proti chudobě se však za posledních 20 let zpomalil, jak ukazuje Index základních schopností (Basic Capabilities Index), kterým síť Social Watch monitoruje vývoj chudoby ve světě. Chudoba však není pouze fenoménem rozvojových zemí, 16 % obyvatel Evropské unie žije pod oficiální hranicí chudoby a v důsledku krize je chudobou ohroženo čím dál více lidí.

„Záchranné balíčky ve výši několika desetitisíců miliard, které státy nalily do krachujících bank, vyvrací tvrzení, že není dostatek finančních zdrojů na boj s extrémní chudobou ve světě, či na potírání sociálních a zdravotních problémů na národních úrovních. Tyto částky by stačily k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí několikrát. Je zřejmé, že jde tedy jen o politické rozhodnutí, zda budeme podporovat ty nejpotřebnější a stabilizovat světovou i národní ekonomiku, nebo jestli budeme z peněz daňových poplatníků sponzorovat ty nejbohatší a nejméně odpovědné.“ říká editor české zprávy Social Watch Tomáš Tožička.

Součástí mezinárodní zprávy Social Watch 2010 je také zpráva, představující situaci v České republice, rovněž zasažené krizí. Social Watch rozhodně jako řešení jejích dopadů nevidí úspory v sociálním systému, které jen zhorší situaci těch nejpotřebnějších. Z plánovaných opatření je zvlášť nebezpečná snaha privatizovat důchodový systém, poté, co krize ukázala zranitelnost soukromých důchodových fondů, které své obrovské ztráty přenesly na klienty. K chronickým českým problémům patří i malé zastoupení žen v politice: v současné vládě dokonce nezasedla ani jedna žena. Nedůvěra v politiku roste zejména v důsledku rozšířené korupce a občané mají oprávněný pocit, že se nemohou efektivně podílet na správě veřejných věcí. To je potenciálně nebezpečná situace.

„Krize však nemusí být jen tragédií, ale může být i poučením a novým východiskem. Je třeba hledat nové cesty, nová řešení. Učit se z úspěchů jiných a pamatovat na krachy těch, kteří nám byli donedávna dáváni za vzor. A především je nutné dát prostor občanům, zapojit je do rozhodovacích procesů a umožnit jim plnou participaci na veřejném životě.“ uvádí editor Tomáš Tožička

Social Watch je mezinárodní síť občanských organizací vydávající výroční zprávy o pokroku a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen (většina lidí žijících v chudobě jsou ženy). Publikace obsahuje národní zprávy a mezinárodní srovnání statistických údajů o ekonomické, politické, sociální a lidskoprávní situaci ve světě a také o dopadech celosvětové krize.

Síť Social Watch vznikla v roce 1995 a patří k ní organizace z více jak 60 zemí světa. Českou koalici Social Watch tvoří Ekumenická akademie Praha, Centrum globálních studií AV ČR a UK, Gender & sociologie SOÚ AV ČR, Gender Studies, Fórum 50 %, Trast pro ekonomiku a společnost, NESEHNUTÍ a Masarykova demokratická akademie.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související články

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz