Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Debata Ekolistu: Mají nevládní organizace nabízet spolupráci novému ministrovi Chalupovi?

31. 1. 2011 - PRAHA [Ekolist]

Několik ekologických nevládních organizací společně nabídlo novému ministrovi životního prostředí Tomášovi Chalupovi „věcnou a korektní spolupráci při hledání praktických řešení ke zlepšení zdraví a kvality života“. Některé organizace se však pod toto prohlášení nepodepsaly. Ekolist.cz se na zástupce neziskového sektoru obrátil s jednoduchou otázkou: „Mají ekologické nevládní organizace nabízet spolupráci novému ministru životního prostředí?“

Redakce Ekolistu.cz oslovila několik zástupců zainteresovaných stran s žádostí o komentář na téma:

„Mají ekologické nevládní organizace nabízet spolupráci novému ministru životního prostředí?“

Své odpovědi nám poslali:

* Michal Komárek, programový ředitel Greenpeace ČR. Jeho komentář najdete zde.
* Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA. Jeho komentář najdete zde.
* Milan Štefanec, Nezávislé sociálně ekologické hnutí - NESEHNUTÍ. Jeho komentář najdete zde.
* Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik. Jeho komentář najdete zde.

K nabídce spolupráce se svým podpisem mimo jiné připojilo Hnutí Duha a Greenpeace ČR. Ředitel Hnutí Duha Petr Machálek si myslí, že je spolupráce s ministrem přirozená, a proto bylo vhodné jí nabídnout. Ze stejného důvodu se přidal také programový ředitel Greenpeace Michal Komárek, který však v komentáři pro Ekolist zpětně tento krok přehodnocuje. Odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Miroslav Šuta si myslí, že nabídnout spolupráci novému ministrovi je přirozené a slušné. Milan Štefanec z Nezávislého sociálně ekologického hnutí (Nesehnutí) si myslí, že nabízet v současné situaci Chalupovi spolupráci je nebezpečné.

Ministr je přirozeným partnerem

Podle Michala Komárka z Greenpeace se ekologičtí aktivisté proměňují a usilovně pracují na tom, aby je veřejnost začala chápat jako odborníky v dané oblasti. Nečiní jim problém jednat s politiky či dokonce radit ministrovi. Komárek rovněž tvrdí, že nevládní organizace by měly stát stranou a „hlídat“ politiky. S odstupem času si ovšem Komárek myslí, že souhlas Greenpeace s nabídkou spolupráce byla chyba. Nepovažuje za hloupost vyslat signál ministrovi, ale chybou prý bylo „připomínat ministrovi elementární samozřejmosti týkající se jeho práce“.

Naopak stále přesvědčen, že ekologické nevládní organizace mají „zcela jistě“ nabízet spolupráci novému ministru životního prostředí, je ředitel Hnutí Duha Petr Machálek. Pro Ekolist uvedl, že stejně jako se považovala za automatickou spolupráce s Ambrozkem nebo Bursíkem, je přirozeným partnerem pro ekologické organizace každý ministr životního prostředí. „Demonstrativní přechody do opozice jsou doménou politických stran,“ uvádí Machálek a předesílá, že se Hnutí Duha bude snažit jednat a hledat podporu pro konkrétní návrhy. Pokud však Chalupa nabídku spolupráce nepřijme a bude upřednostňovat průmyslové lobby, bude jej Hnutí Duha ostře kritizovat.

Nabízet spolupráci je nebezpečné

Opačný názor má Milan Štefanec z Nesehnutí. „Nejsem si jist, jestli se v případě nového ministra Tomáše Chalupy může jednat o spolupráci v pravém smyslu tohoto slova. Pokud ministr Chalupa veřejně mluví o 'ekoteroristech a občanských sdruženích', jejichž vliv na fungování společnosti chce omezit nejen v ČR, ale dokonce v celé Evropě, je otázka, jestli získání reálné moci v podobě ministerské funkce u něj způsobí takový obrat, že by začal spolupracovat na posílení role občanských sdružení a iniciativ,“ upozorňuje Štefanec.

Ekologické organizace se tak podle Štefance nabídkou spolupráce dostávají na tenký led - vstřícnost nepřesvědčí tu část veřejnosti, která v nich vidí ekoteroristy, ale mohou ztratit velkou část důvěry i mezi tou částí veřejnosti, která je vnímá jako skutečné ochránce životního prostředí a obhájce veřejných zájmů. Nabízet spolupráci v současné situace je podle Štefance nebezpečné.

Odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Miroslav Šuta pro Ekolist uvedl, že je běžné, aby ekologické nevládní organizace v demokratických zemích přistupovaly k nově nastupujícím ministrům nezaujatě a nekonfrontačně, a tedy i s nabídkou spolupráce. „Běžný je partnerský vztah z obou stran, snaha o věcných dialog a o spolupráci na hledání řešení konkrétních problémů,“ píše Šuta a pokračuje: „Nabídnout spolupráci tomu, kdo se nově ujímá funkce, mi připadá přirozené a slušné. Pokud kterákoli strana spolupráci a priori odmítá, demonstruje tím ona svou nevůli a svou ideologickou zaslepenost,“ říká Šuta.

Milan Štefanec z Nesehnutí ovšem upozorňuje, že nový ministr Tomáš Chalupa chce pokračovat v práci započaté Pavlem Drobilem. Ten kromě skandálu, který jej stál místo, proslul také čistkami na ministerstvu. Byli „odejiti ekologičtí odborníci i úředníci, kteří měli vztah nejen k tématu ochrany životního prostředí, ale někteří ke své smůle i k ekologickým organizacím“, píše Štefanec a ve svém textu přidává i další problematické kroky Drobila. K pokračování v díle svého předchůdce se Chalupa hlásí, a chce taky MŽP zapojit do škrtacích opatření současné vlády. „Když se podíváme do historie vlády ODS nad ministerstvem životního prostředí, zjistíme, že to vždy byla období nejhoršího působení této instituce, která v důsledku ideologie této strany stála několikrát i před reálnou hrozbou svého zrušení,“ argumentuje Milan Štefanec a k tomu dodává: „Je tohle spolupracovník environmentálních organizací?“


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz