Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Muzeum romské kultury připomíná holocaust Romů

28. 2. 2011 - PRAHA [Econnect]

Muzeum romské kultury si v letošním roce připomene téma holocaustu Romů, respektive počátek hromadného odsunu Romů z protektorátu do KT Osvětim, pietním shromážděním a výstavou Cesta paměti - Fotografie Franka Roosendaala. Pietní akt se uskuteční 7. března.

7. 3. 2011 uplyne již 68 let od prvního hromadného transportu protektorátních Romů z Brna a dalších částí Moravy do vyhlazovacího koncentračního tábora v Osvětimi. Při této příležitosti Muzeum romské kultury již tradičně pořádá pietní shromáždění k připomenutí této tragické události. Současně také proběhne vernisáž výstavy fotografií Franka Roosendaala Cesta paměti, která dokumentuje každoroční putování polských Romů po místech spojených s romským holocaustem za II. světové války. Výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem v Tarnowě (Muzeum Okregove w Tarnowie).

Frank Roosendaal je nizozemský fotograf s akademickým fotografickým vzděláním. Jak sám o sobě tvrdí, fotografování je pro něho vášní a způsobem života. Od roku 1992 pravidelně navštěvuje Polsko, kde se snaží zachytit především život obyčejných lidí - při práci, při bohoslužbách různých náboženských skupin, v továrně, na koňském trhu či v psychiatrické léčebně. Při svých návštěvách Polska se také seznámil s pohnutou historií polských i jiných středoevropských Romů za II. světové války. V té době měl autor také možnost navázat úzký kontakt s místní romskou komunitou, ke které se pak vracel pravidelně. Jak řekl sám autor fotografií: „Důstojnost polských Romů a jejich síla přežít a uchovat si vlastní kulturu byla pro mě v práci stěžejní.“ Zájem o romskou historii ho pak v roce 2008 přivedl k akci Cesta paměti (Tabor pamieci), pořádanou od roku 1996 Muzeem v Tarnowě (Muzeum Okregowe w Tarnowie). Tato každoroční akce je čtyřdenním putováním po místech, kde se nacházejí masové hroby Romů z doby II. světové války. Při putování jsou používány tradiční romské kočovnické vozy ze sbírek Muzea v Tarnowě. Účastníci, většinou Romové, se tak snaží na několik dní vrátit k tradičnímu kočovnickému způsobu života a uctít památku zemřelých.

Fotografie v Muzeu romské kultury představují tu část práce Franka Roosendaala, která dokumentuje Cestu paměti z roku 2008, 2009 a 2010. Termín zahájení výstavy byl záměrně spojen s datem pietního aktu, který se koná v Muzeu romské kultury každým rokem. Vzpomínková akce v muzeu si vždy klade za cíl připomenout památku více než tisíce Romů, kteří byli odvezeni 7. 3. 1943 z brněnských městských jatek do koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Stejně tak má ale tato akce připomenout utrpení všech Romů, perzekuovaných za II. světové války. „Fenomén romského holocaustu je stále často opomíjený a doufáme, že díky těmto akcím se podaří vnést do povědomí lidí,“ říká ředitelka Muzea romské kultury PhDr. Jana Horváthová.

Pietní akt bude zahájen ve stálé expozici MRK v 15.00, vernisáž bude navazovat v přednáškovém sále MRK v 16.00.

Výstavu bylo možné uspořádat díky podpoře Polského Institutu v Praze a Velvyslanectví Nizozemského království v ČR.

Více informací:
Mgr. Lucie Křížová, MA, vedoucí Odd. vztahů s veřejností, Muzeum romské kultury
Mobil: 731 514 123, media@rommuz.cz, www.rommuz.cz
Mgr. Michal Schuster, historik, Muzeum romské kultury
historie@rommuz.cz

Příloha 1:
Historie pietního aktu:
Pietní shromáždění se v prostorách Muzea romské kultury konají od roku 2004. Před tím se vzpomínková akce realizovala u jedné z budov bývalého shromaždiště transportovaných Romů v Masné ulici, kde byla v roce 2000 umístěna pamětní deska. Tato deska vznikla z iniciativy historika prof. Ctibora Nečase, Muzea romské kultury a Magistrátu města Brna. Autorem je akademický sochař Zdeněk Řehořík. Po demolici celého komplexu v Masné ulici byla deska (vlastníkem je Muzeum města Brna) umístěna v prostorách Muzea romské kultury.
Transport 7. března 1943 byl prvním masovým transportem protektorátních Romů do koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi (Auschwitz II.-Birkenau). Stalo se tak na základě rozkazu říšského ministra vnitra a vůdce SS Heinricha Himmlera z 16. prosince 1942, který nařizoval nucenou koncentraci všech rasových „cikánů a cikánských míšenců“ z Německem okupovaných území v osvětimském táborovém komplexu.
 V Brně se celá akce začala odehrávat ve stájích jízdního oddílu protektorátní policie, které se nacházely na Masné ulici. Tam byly od prvních březnových dnů roku 1943 soustřeďovány v nelidských podmínkách celé rodiny z romských kolonií v Brně a z dalších částí Moravy. Všichni vězňové museli hned po příchodu do těchto stájí odevzdat všechny osobní doklady, byli potupně ostříháni a vydezinfikováni. Podle vytvořeného seznamu pak byli dne 7. 3. 1943 převedeni k rampě v nedalekých městských jatkách a odtud byli nákladními vagóny transportováni do cílové stanice. Tímto způsobem bylo v tento den odvezeno přes tisíc romských mužů, žen a dětí všech věkových kategorií, z nichž většina nepřežila. 


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz