Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Diecézní charita ostravsko-opavská podpořila sanace v Dolních Domaslavicích

4. 3. 2011 - PRAHA [Econnect]

Diecézní charita ostravsko-opavská darovala na konci února 2011 obci Dolní Domaslavice částku 500 tis. korun v souvislosti s odstraňováním následků loňských povodní a jejích doprovodných jevů v Moravskoslezském kraji. Jedná se o další příklad navazující pomoci Charity v kraji.

Od loňských povodní již uběhl téměř rok, stále jsou však oblasti, které se s následky velké vody vyrovnávají a jimž je zapotřebí pomoci. Nemusí se jednat pouze o přímo zasažené vodním živlem, ale velkým problémem, který se ukázal po povodních na severní Moravě, byly sesuvy půdy. „Jsem velmi rád, že můžeme i nadále pomáhat lidem, kteří byli zasaženi povodněmi v roce 2010. Právě další finanční pomoc obci Dolní Domaslavice, která byla po povodních postižena sesuvem části svahu, je jedním z příkladů této následné pomoci,“ uvádí ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo.

Půlmilionový dar Dolním Domaslavicím navazuje na pomoc, kterou v této obci Diecézní charita ostravsko-opavská realizovala loni, i v tomto případě se tedy jedná o pokračování pomoci a již zaběhlé spolupráce. „Mnohé ničivé dopady povodní se často projeví až za několik měsíců, obzvláště pak po zimě. A také volba formy sanací či vytvoření preventivních opatření proti velké vodě je velmi často časově náročná. I proto je Diecézní charita ostravsko-opavská připravena nadále pomáhat tam, kde ničivé dopady povodní stále nebyly zcela odstraněny či nadále ohrožují životy lidí.“ dodává ředitel Curylo.

Dolní Domaslavice byly v loňském roce zasaženy sesuvy půdy důsledkem podmáčení během dlouhotrvajících dešťů a zvýšené hladiny spodní vody během loňských povodní. Tyto sesuvy loni přímo ohrožovaly a poškodily obydlí občanů a ohrožení v tomto směru není ještě zcela nivelizováno. „K provedení dalších kroků preventivně – sanačního zajištění pro minimalizaci rizik je nutno vybudovat ve východní části lokality hydrogeologický vrt. Pokud se zjistí, že hladina spodních vod nebyla bezpečně snížená, bude nutné provézt opatření na snížení této hladiny. Dále je zapotřebí provést obnovu sesuvem a sanačními pracemi poškozeného terénu, a to ve vazbě na nezbytné povrchové odvodnění lokality a převedení těchto vod do přehradní nádrže,“ nastiňuje využití daru starosta Dolních Domaslavic Pavel Postůvka.

„Jsme rádi, že jsme mohli, byť malým dílem, přispět k této pomoci.“ sděluje Martin Hořínek, ředitel Charity Český Těšín, která loni pomoc Dolním Domaslavicím spoluiniciovala a která v oblasti působí a je součástí Diecézní charity ostravsko-opavské a dodává: „Letos jsme v Dolních Domaslavicích zaznamenali rekordní výnos Tříkrálová sbírky. Jak je vidět oboustranná podpora Charity a obyvatel regionu zde funguje více než dobře.“


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz