Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Iniciativa ProAlt je nespokojená s vývojem ekonomiky

11. 3. 2011 - PRAHA [Econnect]

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil ve středu vybrané údaje o zaměstnanosti a vývoji mezd v ekonomice České republiky za 4. čtvrtletí roku 2010. Zveřejněné údaje ilustrují základní tendence, kterými by se podle vlády Petra Nečase měla vydat Česká republika v dalších letech. V roce 2010 přitom ještě nebyly plně realizovány neoliberální reformy, ke kterým se vláda hlásí.

Předběžný odhad růstu HDP je na úrovni 2,9 %, reálné mzdy však poklesly o 1,2 %. Mimořádnými poklesy reálných mezd byly postiženy mj. oblast vzdělávání (-7,7 %) a státní správy (-5,5 %). Zároveň se snížil počet zaměstnaných o 46 000 osob. Z uvedených údajů je zřejmé, že zaměstnanci nejenže neparticipují na růstu HDP, ale růst HDP je naopak provázen poklesem jejich příjmů. Tato tendence, charakterizovaná růstem ziskovosti především finančního sektoru na úkor odměňování zaměstnanecké práce, je alarmující. Bude-li se prohlubovat, povede k rozvrácení nejen makroekonomické stability země, ale i k narušení sociálního smíru, což ohrozí fungování země.

Vláda dostatečně nekomunikuje s veřejností, z dostupných údajů je však zřejmé, že je odhodlána nekompromisně prosazovat neoliberálně motivované změny, které povedou k dalšímu prohloubení těchto tendencí. V blízké budoucnosti plánuje vláda v rozporu s deklarovanou rozpočtovou zodpovědností další oslabení příjmů státního rozpočtu tzv. dobrovolným opt-outem z průběžného důchodového systému a snížením sociálního
pojištění placeného zaměstnavatelem. Tím by byla významně narušena příjmová strana státního rozpočtu. K nahrazení takto způsobeného, frivolně a dogmaticky zdůvodňovaného výpadku příjmů rozpočtu plánuje vláda sjednocení sazeb DPH na úrovni 20 %. Nejedná se o nic jiného než o přenesení nákladů tzv. reformy plně na občany. Tento krok zároveň rozkolísá další významné státem garantované a řízené systémy, jako je
zdravotnictví a školství.
Vláda tímto projevuje ostentativní nezájem o dopady svých
plánovaných kroků na životní podmínky především nízko a
středně příjmových skupin obyvatelstva a odmítá zapojení
podnikatelských a finančních kruhů do řešení nahromaděných
problémů. Přitom nevěnuje žádoucí pozornost rozsáhlé a
téměř systémové korupci v oblasti státních zakázek, která
nejen zatěžuje a vyčerpává státní finance, ale demoralizuje
celou společnost.

Iniciativa ProAlt považuje dnes zveřejněné údaje za velmi
vážný signál o budoucím vývoji České republiky coby země
řízené podle překonaných neoliberálních pouček a proti
zájmům většiny občanů. Společnost se škrtnout nedá.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz