Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ekologické organizace žádají premiéra Nečase nové posouzení budoucnosti jaderné enrgetiky v ČR

17. 3. 2011 - Čestmír Hrdinka, Greenpeace

Vážený pane předsedo vlády, v zájmu bezpečnosti a prosperity České republiky Vás žádáme, aby se vláda České republiky připojila k provedení zátěžových testů jaderných elektráren navržených na úterní mimořádné schůzce k jaderné bezpečnosti EU a zároveň nově zanalyzovala budoucnost tuzemské jaderné energetiky.

Otázka bezpečnosti jaderných elektráren se znovu ostře objevila v centru pozornosti světové veřejnosti v souvislosti s živelní pohromou a následnou jadernou havárií v Japonsku. Současná diskuse ale rovinu bezpečnostních rizik široce překračuje: v Evropě a po celém světě se dnes mluví o nové energetické koncepci, která s jadernými elektrárnami nepočítá. Chápeme Vaše argumenty, že v Česku podobná živelní pohroma, k jaké došlo v Japonsku, nehrozí, že z tohoto důvodu není třeba podléhat mediální hysterii a znepokojovat veřejnost.

Ani české ekologické organizace nezastávají názor, že je třeba vystupovat proti jaderné energetice na základě katastrofických scénářů a apokalyptických vizí.
Vaše vláda má v úkolech na letošní rok přípravu nové Státní energetické koncepce. Jsme přesvědčeni o tom, že nejen v kontextu aktuálních událostí je vhodný čas pro otevřenou debatu o budoucnosti energetiky v České republice. Stojíme před rozhodnutími, která ve svém důsledku budou znamenat, zda se postupně osvobodíme od vysoké závislosti na uhlí a uranu i dovozu ropy či plynu – a přitom snížíme znečištění i účty za energii.

Vědecké analýzy i dokumenty Evropské komise ukazují, že Evropa se nachází na křižovatce: může vykročit směrem ke konkurenceschopné moderní ekonomice a energetice, která se opírá o moderní vysoce účinné technologie, obnovitelné zdroje energie a nový typ inteligentních rozvodných sítí. Anebo může zakonzervovat energetický systém opírající se zejména o fosilní paliva a jadernou energetiku, a petrifikovat tak dosavadní ekonomickou strukturu. Máme možnost volby.

Jednou ze základních podob této křižovatky je pro Českou republiku otázka, zda potřebujeme stavbu nových reaktorů v jaderné elektrárně Temelín. Stavba, která spolyká několik stovek miliard korun, se už v okamžiku svého dokončení může ukázat jako zastaralá, patřící překonané energetické koncepci. Loni české ekologické organizace představily propočtený plán založený na moderních inovacích Chytrá energie. Koncepce vychází hlavně z výsledků Pačesovy komise a další propočty pro ni vypracoval renomovaný Wuppertalský institut v Německu. Pokud se návrh uskuteční, český dovoz ropy a zemního plynu klesne o polovinu a produkce exhalací oxidu uhličitého o více než 80 procent. Koncepce rovněž potvrzuje, že můžeme zajistit dostatek energie pro zdejší domácnosti a průmysl, aniž bychom museli rozšiřovat uhelné doly a stavět
nové reaktory.

Jsme přesvědčeni, že v zájmu České republiky je jít cestou snižování energetické spotřeby a obnovitelných zdrojů, která vede ke konkurenceschopnosti v střednědobém a dlouhodobém horizontu, k vytváření nových pracovních míst i k souladu ekonomických a ekologických cílů. Vyspělé země dnes stojí před podobně závažným historickým přelomem, jakým byl přechod od industriální k post-industriální společnosti ve druhé polovině minulého století. Věříme, pane předsedo vlády, že se zasadíte o to, aby Česká republika v příštích letech nezůstala na okraji tohoto historického zlomu a nevřadila se na dlouhá léta mezi zaostávající země, nýbrž v příštích letech využila nabízených čistých a efektivních příležitostí k modernizaci domácí ekonomiky.

S úctou,
Čestmír Hrdinka, výkonný ředitel Greenpeace ČR
Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA
Monika Machová Wittingerová, předsedkyně sdružení Jihočeské matky
Romana Panská, předsedkyně Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Kateřina Ptáčková, ředitelka Zeleného kruhu
Pavel Vlček, předseda Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí, o.s.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz