Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Soutěž motivuje studenty, aby se zajímali o multikulturní problematiku

30. 3. 2011 - BRNO [Econnect]

NESEHNUTÍ uspořádalo 25. - 27.3. vzdělávací víkend pro studenty a studentky středních škol. Víkendu se zúčastnilo 15 studujících ze tří moravských škol. Studenti se dozvěděli základy mediální a žurnalistické práce, odhalovali stereotypy ve vytváření mediálního obrazu příchozích a besedovali s českým muslimem Lukášem Lhoťanem. Na konci víkendu vytvořili týmy a byla zahájena soutěž o nejlepší týmový studentský mediální výstup věnující se multikulturní problematice. Vyhlášení vítězů bude v červnu po rozhodnutí odborné poroty.

Ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání – Lipka se ve dnech 25. - 27.03 uskutečnil zážitkově vzdělávací víkend, který byl zakončením první fáze projektu Multikulti Challenge: Accepted, jejímž obsahem byly vzdělávací workshopy na středních a základních školách. I přes onemocnění některých na poslední chvíli se víkendu zúčastnilo 15 studujících a několik vyučujících ze škol, které se do soutěže zapojily: Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, Gymnázium Boskovice a Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh.

Všichni absolvovali besedu s novinářem Mgr. Jakubem Mackem Ph.D. z Fakulty sociálních studií Brně, věnovanou možnostem vyjádření svého názoru pomocí médií, zvláště formou studentských časopisů a využitím nových médií. Pod dohledem Mashy Volynsky, zaměstnankyně organizace Člověk v tísni a odbornice na zobrazování cizinců v médiích, se studenti a studentky soustředili na způsoby, jakými se v českém tisku píše o cizincích a cizinkách a jaký obraz o nich média vytvářejí. Otevřenou debatu nad tématem Islám v ČR rozproudil praktikující český muslim Lukáš Lhoťan. Koordinátorka vzdělávacích aktivit Mgr. Radka Vejrychová průběh víkendu komentuje shrnutím: „Jako nejproblematičtější se stejně jak dospělé české populaci, tak i studentům a studentkám jeví téma Islámu. Proto jsem zvědavá, jak s tímto tématem naloží ve svých projektech“.

Na konci víkendu NESEHNUTÍ vyhlásilo soutěž. Během následujících 2 měsíců budou studenti samostatně tvořit své projekty, jejichž hlavním cílem je vyjádření jejich vlastního názoru a postoje k menšinám v jejich regionu - ovšem založeného na osobní zkušenosti. Na začátku června proběhne vyhodnocení studentských prací, kterého se zúčastní odborná porota složená z profesionálních novinářů, akademiků a zástupců neziskového sektoru. Koordinátorka projektu Mgr. Hana Skoumalová k tomu dodává: „Naším cílem je především práce studentů zpřístupnit široké veřejnosti, zviditelnit názory mladé generace, která bude mít v rukou další směřování české společnosti a příchozích v ní.“

Soutěž probíhá v rámci projektu Multikulti Challenge: Accepted! v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. V průběhu roku 2010 se tento projekt stal jak jednou z primárních aktivit programu „Bezpečí pro uprchlíky“ organizace NESEHNUTÍ, tak i jedním z největších projektů této organizace. Projekt je zacílen na žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. V rámci šesti tematicky zaměřených interaktivních workshopů otevírá NESEHNUTÍ témata veřejností málo diskutovaná, a tak cílovou skupinu žákyň, žáků, studentek a studentů hlouběji seznamujeme s problematikou mezikulturního soužití. Pro starší studenty a studentky je určena i soutěž, v rámci které vytvářejí vlastní projekt odrážející jejich pohled na multikulturní prostředí v lokalitě, kde žijí. V průběhu festivalu „Týden lidských práv“ mohou studenti své projekty prezentovat nejen svým vrstevníkům, ale i široké veřejnosti. Neméně důležitou součástí projektu je i vydávání časopisu „PŘES hranice, předsudky, lhostejnost“, ve kterém je posléze tvorba studentů publikována.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz