Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tři projekty z Česka jsou nominovány na rakouskou cenu za sociální inovace SozialMarie

22. 4. 2011 - VÍDEŇ [SozialMarie]

Vídeňská nadace Unruhe (Neklid) uděluje každoročně ceny SozialMarie za sociálně inovativní projekty. Pod sociálními inovacemi se rozumí nové strategie, koncepce, nápady či organizační struktury, které nabízejí nová řešení pro nejrůznější sociální potřeby a které posilují občanskou společnost. Mohou zahrnovat sociální problematiku, sociální i komerční podnikání stejně jako veřejnou správu a vztahy mezi nimi navzájem.

Letos odborná porota nominovala rovněž tři české projekty. Při hodnocení byla posuzována jejich nápaditost, inovativnost v přístupu k cílové skupině, způsob realizace a inovativnost působení projektu na okolí.

Jedním z nich je integrační projekt Rodina Odvedle, který již sedmý rok realizuje sdružení Slovo 21 (www.slovo21.cz) po celé České republice s cílem přispět k úspěšné integraci cizinců a vytvořit originální integrační model. V rámci projektu se každoročně setká padesát českých rodin a padesát rodin cizinců k nedělnímu obědu - v celém Česku ve stejnou dobu. U každého oběda je kromě členů obou rodin přítomen rovněž asistent, který celou akci a rodiny doprovází. Rodiny jsou vybírány podle společných charakteristik, jako profese, počet a věk dětí a samozřejmě i místo bydliště. „Cíl setkání je, aby obě rodiny nalezly během oběda co nejvíce společných témat k popovídání a mohly tak navázat vztah, který by zdaleka nemusel skončit jen onou listopadovou nedělí,“ upřesňuje koordinátorka projektu Bulgan Rico. A skutečně – v polovině případů nezůstane jen u společného posezení při jídle. Dokumentární film o Rodině Odvedle dále šíří myšlenku mezi lidmi. Slovo 21 realizuje projekt již od roku 2004 a během této doby se jej celkově zúčastnilo 766 rodin, tj. 383 českých a 383 rodin cizinců.

Druhým možným laureátem ceny SozialMarie je projekt Pacientští důvěrníci občanského sdružení Kolumbus (os-kolumbus.org), které usiluje o práva a sociální spravedlnost duševně nemocných v České republice a o zkvalitnění jejich života během stacionární psychiatrické péče. Sdružení navázalo v uplynulých letech kontakt a spolupráci s osmi psychiatrickými léčebnami (PL Bohnice, PL Kosmonosy, PL Horní Beřkovice, PL Havlíčkův Brod, PL Jihlava, PL Brno-Černovice, PL Šternberk a PL Opava) a se třemi psychiatrickými odděleními nemocnic (Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem a Všeobecná fakultní nemocnice Ke Karlovu, Praha). V rámci projektu dojíždějí vyškolení členové sdružení do těchto zařízení, navštěvují pacienty a poskytují jim různé formy pomoci a podpory včetně edukace. Projekt již byl oceněn Certifikátem dobré praxe Českou asociací pro psychické zdraví.

Projekt Family Point (www.familypoint.cz) v Brně je dalším kandidátem pro cenu SozialMarie. Jeho hlavním cílem je integrace rodin pocházejících z různých sociálních vrstev prostřednictvím společného a spojujícího zájmu – péče o děti. K tomu slouží síť tzv. Family Points, které rodinám nabízejí jak prostory ke společnému setkání, tak i sociální, psychologické a rodinné poradenství. Seznamování rodičů navzájem a doprovodné informace o fungování rodiny v průběhu jejího vývoje přispívají ke zvýšení kvality jejich životních podmínek a zabraňují sociálnímu vyloučení. Realizátorům projektu – Městu Brno, Centru pro rodinu a sociální péči, Jihomoravskému kraji, jeho obcím a neziskovým organizacím – se během tří let podařilo zřídit v Brně a okolí již 34 Family Points.

Z celkem 263 podaných projektů z Rakouska, Maďarska, Česka, Slovenska, Slovinska, Polska, Chorvatska a Německa bylo nominováno 35 projektů do užšího výběru pro udělení cen. SozialMarie každoročně uděluje 15 cen v celkové hodnotě 42 000 €. 1. cena je ohodnocena 15 000 €, 2. cena 10 000 €, 3. cena 5 000 € a dalších 12 cen po 1 000 €.

Slavnostní vyhlášeni oceněných projektů se uskuteční 1. května 2011 v Kulturním domě rakouského rozhlasu ORF ve Vídni. Do té doby zůstanou jména vítězných projektů neznámá, o udělení ceny zatím neví ani nositelé vítězných projektů.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz