Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nebezpečný odpad v obývacích pokojích - i tím se zabývá konference v Ženevě

27. 4. 2011 - PRAHA [Econnect]

Podložky pod koberce obsahují nebezpečné chemikálie, které ohrožují nervový systém dětí, působí neurotoxicky a reprotoxicky. Ukázala to studie IPEN - Mezinárodní sítě pro eliminaci perzistentních organických látek zveřejněná v těchto dnech při příležitosti 5. konference stran Stockholmské úmluvy v Ženevě. Arnika, která se jednání účastní jako pozorovatel za IPEN, koordinovala shromáždění vzorků podložek ze severoamerického a maďarského trhu a jejich akreditované otestování v Ústavu chemie a analýzy potravin Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Výsledky rozboru, který je první svého druhu na světě, jsou o to varovnější, že dokazují přítomnost výrobků obsahujících nebezpečné bromované zpomalovače hoření na evropském trhu. Studie konkrétně poukazuje na rizikovost využívání recyklátu polyuretanové pěny s obsahem toxických PBDEs pro výrobu podložek pod koberce.

Ve 23 z 26 analyzovaných vzorků polyuretanových pěnových podložek pod koberce, pocházejících z Kanady, USA a Maďarska, byly nalezeny polybromované bifenylethery (PBDE) používané jako zpomalovače hoření. Polovina podložek překročila prahový limit Evropské unie pro pentaBDE, stanovující hraniční koncentraci, při které se odpad stává nebezpečným. 12 z 26 podložek by se stalo nebezpečným odpadem také díky vysoké koncentraci oktaBDE.

„Studie upozorňuje na nezanedbatelnou cestu, kterou se mohou zdraví nebezpečné látky dostat do našich domovů a vytvořit prostředí skládky nebezpečných odpadů přímo v našich obývacích pokojích. Takovou cestou je použití materiálu obsahujícího persistentní organické látky pro výrobu podložek pod koberce anebo nábytku. Přestože Stockholmská úmluva nepřipouští recyklaci odpadu s POPs, pro bromované difenylétery byla před dvěma roky udělena výjimka. Jak ukázala studie, které jsme pomohli na svět, byla to chyba a doufáme, že ji tento týden delegáti konference v Ženevě napraví,“ upozornil RNDr. Jindřich Petrlík, spolupředseda Pracovní skupiny IPENu pro dioxiny, PCB a odpady.

Podložky pod koberce, které jsou vyrobeny z recyklované polyuretanové pěny, lze koupit i na českém trhu. Výsledky laboratorních analýz pro ně zatím nejsou dostupné. Arnika však podá v souvislosti s výsledky zmíněné studie podnět České inspekci životního prostředí.

Studii vydává IPEN v úzké spolupráci s ekologickým sdružením Arnika, které hostí sekretariát Pracovní skupiny IPENu pro dioxiny. Závěry studie jsou zveřejněny při příležitosti zasedání stran Stockholmské úmluvy v Ženevě, které se v těchto dnech účastní IPEN spolu s Arnikou účastní a jejíž signatáři se zavázali eliminovat perzistentní organické polutanty, mezi něž PBDE patří. Vedle České republiky úmluvu přijalo dalších 169 zemí. „IPEN se spolu s Arnikou pokouší zasadit o zastavení udělování výjimek umožňujících recyklaci materiálů obsahujících perzistentní organické polutanty,“ uvádí RNDr. Jindřich Petrlík z ekologického sdružení Arnika.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související články

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz