Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Správní rada Nadace Partnerství je znepokojena kroky nového vedení NP Šumava

2. 5. 2011 - BRNO [Econnect]

V Národním parku Šumava se o uplynulém víkendu sešla správní rada nejvýznamnější české ekologické nadace – Nadace Partnerství, která se zabývala i aktuální situací v našem největším národním parku. „Správní rada je znepokojena nekompetentními rozhodnutími a návrhy ředitele parku Jana Stráského na destruktivní zásahy v nejcennějších zónách národního parku i jeho veřejně opakovanými postoji vůči ochraně přírody a vyzývá ministra Chalupu, aby obsazoval tyto odborně manažerské pozice lidmi s odpovídající kvalifikací a vzděláním,“ tlumočí stanovisko správní rady její předseda Jiří Francek.

„Hlavním důvodem pro svolání rady na Šumavu byla vyhrocená situace v přístupu k ochraně přírody v jádrových územích národního parku spojená s personálními změnami v jeho vedení,“ vysvětluje ředitel nadace Miroslav Kundrata. „Nadace Partnerství za posledních 20 let podpořila na Šumavě 45 projektů celkovou částkou 3,5 milionu korun,“ doplňuje František Brückner, vedoucí grantového oddělení nadace. „Cílem naší podpory bylo pomoci komunikaci a dialogu mezi ochranou přírody a hospodářskými aktivitami v národním parku i jeho okolí. Nový ředitel Správy Národního parku Šumava Jan Stráský tuto práci svými výroky a návrhy znehodnocuje,“ říká ředitel Kundrata.

Členové správní rady Nadace Partnerství absolvovali i terénní exkurzi do prvních zón v okolí Plešného jezera. Znovu se na vlastní oči přesvědčili o obrovské vitalitě přírody a bezproblémové přirozené obnově zmlazujících smrčků v kůrovcem poničených porostech ponechaných bez zásahu.

Hospodaření na Šumavě uvedl pro své kolegy do evropského kontextu Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí a dlouholetý ředitel odboru ochrany přírody Evropské komise: „Ponechání jádrových zón národních parků přirozenému vývoji bez lidských zásahů je nejen standardním, ale dokonce požadovaným atributem národního parku podle kategorizace IUCN. I Evropská unie klade stále větší důraz na zachování a obnovu fragmentů evropské divočiny a potenciál Šumavy má v tomto smyslu obrovskou hodnotu. O tom, že se nejedná o chiméru, svědčí jednoznačně vývoj v bavorské části parku, ale i v místech ponechaných bez zásahu na české straně. Návrhy na vstoupení do bezzásahových jádrových zón parku s pilou nebo dokonce s insekticidy jsou proto i mimo ČR široce kritizovány. Z hlediska evropské legislativy je navíc nepředstavitelné k nim přistoupit bez řádného posouzení dopadů takových kroků na předmět ochrany v rámci soustavy Natura 2000. Spolu s odmítnutím Diplomu Rady Evropy se jeví současný trend na Šumavě v mezinárodním kontextu jako sled naprosto nepochopitelných kroků.“

Nadace Partnerství pomáhá již 20 let lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Během 20 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 273 miliónů korun 2 858 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz