Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

FSC ČR znovu vydalo úspěšnou knihu "100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem"

27. 7. 2011 - BRNO [Econnect]

FSC ČR vydalo již 4. vydání úspěšné knihy Jana Metzla a Milana Košuliče st.: 100 otázek a od-povědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem. Kniha je neotřelým pohledem dvou zkušených a inspirativních lesníků na teoretické a praktické aspekty šetrného lesního hospoda-ření. Kniha vyšla na FSC certifikovaném papíru.

Z předmluvy autorů vybíráme: Na přelomu 20. a 21. století je náš svět sužován terorizmem, epidemiemi a živelnými pohromami. Vět-šinu katastrof, kterými bylo lidstvo v posledních letech postiženo, jsme si způsobili sami svým zacházením s přírodou: ovzduší zamořujeme zplodinami své činnosti, nešetrně využíváme lesy, často je přímo ničíme, a to i na velkých plochách. Je smutné, že k tomu svým dílem mnohdy přispívají i sa-motní lesníci – vědomě či nevědomě chybným obhospodařováním jim do péče svěřených lesů. A právě lepší, přírodě blízké správy lesů se týká tento útlý spisek.

Jako lesníci hluboce přesvědčení o nutnosti zásadní změny lesnického hospodaření cítíme povinnost sdělit naše názory a zkušenosti lesnickým kolegům a přátelům. Proto vznikla tato kniha: cítíme, že jsme součástí jedné velké lidské rodiny, jejíž existence je nesmírně závislá i na lesích a lidech, kteří je spra-vují. Jsme si vědomi toho, že les je naším společným ekosystémem, vydávajícím velké množství pro-duktů. Je nutné o něj pečovat s vysokou znalostí věcí, což, jak se již dost dlouho ví, lze konat „způso-bem blízkým přírodě“, tj. v podstatě ekologicky s respektováním přírodních zákonitostí, vazeb a procesů vlastních přirozenému běhu věcí v lesním ekosystému.

Ještě jeden důvod k napsání tohoto spisku nemůžeme zatajit: že v naší praxi bohužel stále nacházíme dost příkladů nechuti k ekologickému lesnictví; že typické pasečné, ba přímo holosečné hospodářství u nás „vymírá“ pomalu a jakoby nerado. Stopy nešetrných lesnických zásahů nacházíme stále v mnoha holosečích, hlavně v podobě vysokých nahodilých těžeb. Cestu k nápravě vidíme spolu s řídkou řadou stoupenců ekologického lesnictví právě v přestavbě lesního hospodářství na „přírodě blízké“. O správ-nosti této cesty bychom rádi přesvědčili co nejvíce kolegů, a to i těch mladých, u nichž se to nezdařilo již ve škole.

Knihu lze zakoupit u FSC ČR (Poděbradova 111, Brno, 612 00, info@czechfsc.cz) a vybraných knihkupců.

FSC ČR, o. s. je nevládní, nezisková organizace a český zástupce mezinárodní organizace Forest Stewardship Council (FSC). FSC ČR prosazuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné, ekonomic-ky životaschopné lesní hospodaření v České republice prostřednictvím certifikace lesů a zpracovatel-ského řetězce certifikovaného dřeva a dřevěných výrobků.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz