Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Odborníci v Olomouci prodiskutují, co chybí českým řekám a jak je léčit

5. 10. 2011 - PRAHA [Econnect]

Ekologická správa vodních toků nebrání jejich optimálnímu fungování, navíc napomáhá obnově biodiverzity a zároveň šetří náklady daňových poplatníků. Obnovu možnosti rozlivů v říčních nivách je navíc nutné zvažovat i kvůli prevenci a tlumení povodňových vln. Pozitivní změny může přinést revitalizace v oblasti horních toků řek. Tato a další témata zazní na třídenní konferenci nazvané Říční krajina, jež dnes začala v Olomouci.

Zúčastní se jí správci toků, zástupci orgánů státní správy, ochrany přírody, vědeckých institucí i projekčních a stavebních firem či neziskových organizací z České republiky a ze Slovenska. Konferenci pořádá Koalice pro řeky ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, regionální organizací Mezinárodní asociace pro krajinnou ekologii a Unií pro řeku Moravu.

„Podpora dialogu mezi vodohospodáři a ekology, mezi vědeckou sférou a praxí, mezi odbornou a širší veřejností, včetně politické reprezentace, státní správy a samospráv, je základním posláním Koalice pro řeky,“ říká její předseda, David Pithart. Cílem konference je zprostředkovat poznatky a zkušenosti ohledně stavu a vývoje vodních toků a říční krajiny, jejich správy, funkcí a služeb, které poskytují a možností integrovat ekologické principy do jejich správy a obnovy.

Z hlediska počtu příspěvků je nejrozsáhlejším tématem konference ekologická správa vodních toků, což je moderní evropský i celosvětový trend vodního hospodářství. Jde o určitou revizi přístupů a technik správy toků, která v určitých odůvodněných případech nebrání přírodním procesům, jako jsou například změny trasy koryta, likvidace jeho opevnění v důsledku povodní, usazování sedimentů, padání mrtvého dřeva či vývoj břehových porostů.

Dalším prioritním tématem konference je dynamika a retence vody v nivách. „Toto téma nabývá na důležitosti se stále častějším výskytem extrémních jevů, jako jsou povodně a sucha. Má-li být zvýšena schopnost krajiny zadržovat vodu, a tím i schopnost tyto extrémy tlumit, je třeba zvažovat i obnovu povodňových rozlivů v říčních nivách, které by tlumily průběh povodňových vln,“ uvedl Vlastimil Karlík z Arniky, tajemník Koalice pro řeky. Některé přednášky jsou proto věnovány zhodnocení významu těchto rozlivů pro dynamiku povodní, možnostem a překážkám jejich obnovy v nivách, kam náleží i ztráta historické paměti obyvatel, která přirozeně zabraňovala zastavování říčních niv.

Třetím tématem konference je devastace pramenných oblastí řek, které přinesly zrychlení odtoku vody z krajiny, ztrátu řady cenných biotopů a zhoršení kvality vody již od samého pramene. Právě v horních tocích jsou možnosti pozitivních změn obhospodařování, správy a ochrany vodních toků často mnohem větší, než v říční krajině velkých řek, kde tomu brání kumulace osídlení, dopravní cesty, zájmy plavby a podobně.

V pořadí sedmá konference Říční krajina byla zahájena v Olomouci v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého ve středu 5. října a potrvá do pátku 7. října. Na rozdíl od předchozích ročníků, kdy ji pořádala Univerzita Palackého, se hlavním pořadatelem stává vloni založená nezisková organizace Koalice pro řeky. Sdružuje řadu organizací i jednotlivců s cílem integrovat aktivity vedoucí ke zlepšení stavu vodních toků a říční krajiny ČR. Za dobu své krátké existence uspořádala již několik úspěšných seminářů s účastí vodohospodářů, ekologů a dalších odborníků, například v září 2010 na půdě Senátu PČR či letos v září na ministerstvu zemědělství.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz