Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Děti Země: Výdaje za přípravu dvou staveb na Labi utajeně vzrostly

9. 12. 2011 - PRAHA [Econnect/Děti Země]

Podle zjištění Dětí Země hodlá Ředitelství vodních cest ČR v rámci úsporných opatření státního rozpočtu letos utratit dvakrát více veřejných prostředků na přípravu jezu v Děčíně a téměř třikrát více na plavební kanál u Přelouče, než byl původně schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Vyplývá to z aktuálního stavu čerpání těchto peněz, podle kterého je pro jez rezervováno téměř 69 mil. Kč a pro kanál více než 12 mil. Kč. Zvýšení o 41 mil. Kč je podle Dětí Země neodůvodněné a netransparentní.

„Asi nejde o nic neobvyklého, neboť chyby odborníků, právníků a úředníků za nekvalitní a nezákonnou přípravu musejí stát určitě desítky milionů korun, které se ve státním rozpočtu vždy najdou, kdežto pro sociální a důchodovou sféru či na kulturu, školství nebo na životní prostředí nikdy,“ říká ironicky Miroslav Patrik z Dětí Země, podle něhož zlepšení plavebních podmínek na Labi těmito stavbami bude neefektivní.

Příprava jezu v Děčíně je nyní ve stadiu jeho hodnocení vlivů na životní prostředí, neboť ŘVC ČR v září 2010 předložilo nekvalitní dokumentaci EIA, kterou zpracovali Mgr. Tomáš Šikula a RNDr. Jiří Zahrádka, CSc. MŽP ji proto muselo v květnu 2011 na základě vážných námitek vrátit k dopracování. Nový text je prý již hotový.

„Internetová stránka SFDI sice přehledně ukazuje faktury za výdaje jezu v Děčíně, ale chybou je, že současně není také průběžně zveřejňován i jejich obsah, aby bylo zcela transparentní, za co se během roku peníze utrácejí,“ tvrdí dále Patrik, podle kterého je zvýšení výdajů o 33,5 mil. Kč pro novou dokumentaci EIA podivné.

U přípravy kanálu u Přelouče je podle Dětí Země situace ještě katastrofálnější, neboť se původní výdaje ve výši 5 mil. Kč zvýšily až o 144 % na 12,2 mil. Kč. Stavba má přitom nakoupené pozemky a povolené výjimky k zásahu do biotopů více než 70 chráněných druhů organismů a měla územní rozhodnutí a stavební povolení, než je soudy pro nezákonnost zrušily. Zvýšení o 7,2 mil. Kč na hotovou dokumentaci proto podle nich nemá logiku, ledaže by tyto peníze např. dostával advokát JUDr. Jiří Stránský za prohrávané soudní spory.

Stupeň Děčín
- celkové náklady = 4,2 mld. Kč, doba výstavby = 10/2008 až 12/2015
- schválený rozpočet na rok 2011 = 35,0 mil. Kč, upravený rozpočet = 68,5 mil. Kč (+ 96%)
- zatím utraceno = 41,4 mil Kč (60 %)

Stupeň Přelouč II
- celkové náklady = 3,1 mld. Kč, doba výstavby = 08/2006 až 12/2015
- schválený rozpočet na rok 2011 = 5,0 mil. Kč, upravený rozpočet = 12,2 mil. Kč (+ 144 %)
- zatím utraceno = 8,8 mil Kč (72 %)


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz