Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Portál Chodci sobě bude upozorňovat na problémy chodců ve městě

10. 2. 2012 - PRAHA [Econnect]

Občanská sdružení Pražské matky a Oživení spouštějí k dnešnímu dni portál Chodci sobě, který nabízí obyvatelům a návštěvníkům Prahy jednoduchý způsob, jak upozornit samosprávu na problémy, se kterými se setkávají jako chodci na svých cestách městem. Pro chodce je to nová příležitost, jak se domoci svých práv na pohodlný a bezpečný pohyb po městě a přispět nejen ke zlepšení podmínek pro pěší dopravu, ale i životního prostředí v Praze.

Prostřednictvím webového portálu Chodci sobě budou podněty občanů (fotografie či videa z problémových míst a jejich popis) evidovány, zobrazovány na mapě a zasílány samosprávám příslušných městských částí. Samosprávy jej budou moci využít k získání komplexnějšího přehledu o problémech chodců ve své lokalitě a k informování občanů o dalším postupu při jejich řešení. Občané budou mít možnost sledovat stav řešení podnětů, hodnotit jej, odebírat novinky o zaslaných podnětech, hlasovat o nejproblematičtějších místech a díky propojení se sociálními médii mezi sebou komunikovat. Poté, co pražský magistrát zrušil tzv. Zelenou linku, na kterou mohli obyvatelé Prahy hlásit závady a problémy na ulicích, je tu nový nástroj, který jim umožní upozornit na nedostatky v pěší infrastruktuře.

„K vytvoření portálu jako platformy pro občany pohybující se po Praze pěšky, na které budou moci zveřejňovat informace o bariérách, nebezpečných úsecích či třeba špatně seřízené světelné signalizaci a navzájem se propojovat pomocí sociálních médií, nás dovedly naše dlouholeté zkušenosti z realizace programu Bezpečné cesty do školy1), díky kterému bylo v Praze upraveno přes 60 nebezpečných nebo dopravně přetížených lokalit2),“ vysvětluje důvody ke vzniku portálu koordinátorka projektu ze sdružení Pražské matky Petra Lukešová. „Kromě 4 škol zapojených každoročně do zmíněného programu chceme i dalším školským zařízením a občanům dát možnost upozornit na problémová místa a zlepšit tak podmínky pro nejpřirozenější způsob dopravy ve městě. Zároveň chceme občanům co nejvíce usnadnit „cestu k úřadům“. Občan se jednoduše zaregistruje a vloží podnět, který bude následně prostřednictvím portálu odeslán kompetentní osobě na příslušné městské části,“ dodává.

Ačkoli se v Praze na rozdíl od jiných evropských měst ještě stále hodně chodí (dle údajů TSK tvoří pěší doprava 23% z celkového objemu pražské dopravy), podpora chůze nepatří mezi priority hlavního města. O tom svědčí i jeho letošní rozpočet, ve kterém jsou preferovány investice do velkých dopravních staveb typu tunel Blanka (letos vyčleněno zhruba 4,5 miliardy Kč) a naopak snižuje položku určenou pro BESIP, ze které je financována řada úprav zvyšujících bezpečnost chodců, z 30 milionů Kč (rok 2011) na 18 milionů Kč.3)
„Jak vyplynulo z našich osobních schůzek se starosty a radními pro dopravu největších pražských městských částí, s problémem snižujícího se přísunu peněz od magistrátu se potýká většina z nich. Městské části tak nejsou schopny realizovat mnohá z opatření, která by mohla přispět k zlepšení pěší infrastruktury na jejich území tak, jak by si přály,“ vysvětluje Eva Šuchmanová ze sdružení Oživení. „Spuštění našeho portálu většinou vítají, protože doufají, že s podporou občanů, kteří budou sami upozorňovat na kritická místa přímo z terénu, se podaří tento nepříznivý stav změnit a dosáhnout větší finanční podpory pro chodce,“ doplňuje Šuchmanová.

Mezi městské části podporující náš záměr patří i Praha 2. Zástupce starosty Ing. arch. Václav Vondrášek popisuje: „Praha 2 je městskou částí s jednoznačně nejvyšší hustotou obyvatel, je zde v přepočtu na jednotku plochy nejvíce obyvatel postižených negativními dopady individuální automobilové dopravy. Celoměstskými orgány byla až dosud tato zátěž preferována před snahou učinit veřejný prostor obyvatelným. MČ Praha 2 se již léta snaží tento stav napravit, zlepšit bezpečnost i negativní ekologické vlivy dopravy. I když se již mnohé učinilo, ještě více toho zbývá. Proto oceňujeme dosavadní spolupráci s o. s. Pražské matky, které mají podobné cíle, a vítáme založení portálu Chodci sobě.“

Portál Chodci sobě je od dnešního dne k dispozici všem, kteří se po Praze rádi procházejí nebo je pro ně chůze nejjednodušší či jedinou možností pohybu (např. děti na cestách do školy, rodiče s kočárky nebo starší lidé pohybující se na kratší vzdálenosti a v relativně omezeném prostoru svého bydliště či pracoviště). Doufáme, že mezi těmito lidmi se najdou i tací, kterým není lhostejné, jak jejich okolí vypadá, a portál využijí. Jsme zvědavi na jejich podněty a doufáme, že se nám společně podaří přispět k tomu, aby se z Prahy stalo místo pro život, kde se nebudeme bát pouštět své děti samotné pěšky do školy a kde není nutné trávit svůj čas v podchodech či nekonečným čekáním na zelenou.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz