Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Začal další Rok netopýra

21. 2. 2012 - PRAHA [Econnect/Česká společnost pro ochranu netopýrů]

Oslavy mezinárodního Roku netopýra pokračují i v roce 2012. Cílem dvouleté kampaně pod záštitou Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva - CMS) a EUROBATs (Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů) je zvýšit povědomí veřejnosti o potřebě ochrany netopýrů, příčinách jejich ohrožení, důležité roli netopýrů v ekosystémech a významu druhové rozmanitosti.

V rámci kampaně se po celém světě konají nejrůznější akce pro veřejnost – přednášky, výstavy, exkurze atd., kde se lidé mohou s netopýry blíže seznámit a uvědomit si jejich velký význam pro fungování přírodních ekosystémů. „V současnosti je známo více než 1200 druhů netopýrů a kaloňů a stále jsou přitom objevovány druhy nové. Vyskytují se po celém světě s výjimkou Arktidy, Antarktidy a některých ostrovů v Oceánii,“ říká Petra Schnitzerová z České společnosti pro ochranu netopýrů. „Kaloni a někteří netopýři jsou významnými opylovači mnoha rostlin, včetně řady hospodářsky významných druhů jako jsou např. africké baobaby či banánovníky. Hmyzožraví netopýři hrají zase významnou roli při regulaci početnosti hmyzu včetně celé řady škůdců, čímž přispívají k ochraně zemědělských plodin i lesů,“ doplňuje.

Více než pětina všech druhů netopýrů a kaloňů je však v současnosti ohrožena. Stejně jako řada dalších živočichů se potýkají se ztrátou vhodných stanovišť. Nebezpečí představují pro některé druhy také větrné elektrárny, rostoucí doprava či nemoci jako je tzv. Syndrom bílého nosu. V případě středoevropských druhů netopýrů je velkým problémem zejména rychlý úbytek tradičně využívaných úkrytů v budovách, které zanikají během jejich rekonstrukcí a zateplování. „Problémem je i přetrvávající negativní postoj lidí k těmto řadou mýtů opředeným živočichům. Také to se uvedená kampaň snaží změnit,“ dodává Schnitzerová.

Kromě celé řady osvětových akcí proto Česká společnost pro ochranu netopýrů chystá i v roce 2012 pokračování projektu nazvaného „Náš soused je netopýr“. V rámci něho jsou mimo jiné odměňováni lidé, kteří přispěli k ochraně netopýrů tím, že jim umožnili obývat úkryt ve svém domě. „Cílem projektu je zviditelnit pozitivní příklady, které jsou dokladem toho, že soužití s netopýry není problémem, jak se řada lidí často obává. To by mělo přispět k celkovému zlepšení vnímání těchto ohrožených živočichů a k jejich následné ochraně,“ dodala Schnitzerová. Další informace o kampani, projektu i plánovaných akcích lze najít na internetových stránkách www.ceson.org nebo www.sousednetopyr.cz.


Projekt Náš soused je netopýr je realizován v rámci programu Nadace Partnerství za finanční podpory SFŽP a MŽP ČR.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz