Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Soutěž upozornila na viditelnost osob v silničním provozu

23. 2. 2012 - PRAHA [Nadace Partnerství/Oživení/Pražské matky]

V České republice stále není samozřejmostí používat v každodenním životě reflexní doplňky jako běžnou součást oděvu. Výsledky fotografické soutěže přitom ukázaly, že stačí málo a viditelnost – a tedy i bezpečnost – osob v silničním provozu se díky reflexním prvkům výrazně zlepší.

Účastníci soutěže, studenti a žáci školských zařízení v ČR, měli za úkol zachytit sami sebe, své přátele či třeba členy rodiny vybavené originálním způsobem do tmy, tak, aby byli dobře viditelní v silničním provozu. Pořídili proto snímky, na které využili nejrůznější reflexní materiály a doplňky – od klasických vest a pásek po nalepovací látky, nášivky a přívěsky. Soutěž společně uspořádaly tři neziskové organizace – Nadace Partnerství, Pražské matky a Oživení, generálním partnerem je společnost 3M.

„Řada míst, kde se lidé pohybují, včetně přechodů, není dobře osvětlená a tmavě oblečené osoby na nich jsou velmi špatně vidět. Přitom stačí relativně málo – použít na oděvu výrazné reflexní doplňky,“ vysvětluje záměr pořadatelů soutěže Petra Lukešová ze sdružení Oživení. „Spojovat bezpečnost na silnicích s kreativitou je navíc skvělý nápad, který zaručeně zafunguje,“ dodává Jarmila Johnová z Pražských matek. Kamil Koláček ze společnosti 3M Česko dodává: „S reflexním materiálem jste vidět až na 200 metrů, a to je pro auto dostatečná vzdálenost, aby stačilo zareagovat. A jak tato soutěž dokazuje, reflexní materiály nemusí být vůbec ošklivé.“

„Účastníkům jsme poslali reflexní materiály a nechali čistě na nich, jak je ke zviditelnění využijí. Do soutěže se přihlásilo 34 škol z celé republiky, ze školních kol postoupilo 157 fotografií. Je na nich vidět, že děti fantazií nešetřily. Do finále postoupilo 30 fotografií, z nichž porota vybírala vítěze,“ uvádí koordinátorka soutěže Barbora Kolárová z Nadace Partnerství. V  kategorii jednotlivců zvítězila fotografie Lukáše Formánka ze MŠ Mšeno. Porotci ocenili zejména její kreativitu a přístup k zobrazení tématu silničního provozu. V kategorii skupinová fotografie nejvíce zabodoval kolektiv studentů ze ZŠ Slivenec. Zde se líbila zejména kompozice a smysl pro detail.

Vedle hlavních kategorií udělili pořadatelé a partner soutěže několik zvláštních cen. Ocenění za nejlepší reflexní efekt, podporu udržitelné dopravy a inovativní přístup k tématu bezpečnosti obdržely ZŠ Jabloňová z Liberce, ZŠ Slivenec, ZŠ Přeštice, ZŠ Cehnice a SZŠ Jaselská.

„K dlouhodobým záměrům 3M patří i zvyšování bezpečnosti v dopravě. Skrze naše dopravní značení, konturové značení kamionů či reflexní prvky na oděvy zvyšujeme bezpečnost všech účastníků silničního provozu, tj. řidičů, chodců i cyklistů včetně dětí. A právě ty jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin, u které je potřeba zajímavými formami zájem o bezpečnost vzbuzovat. I proto jsme partnery tohoto projektu," říká Kamil Koláček ze 3M.
Oceněné fotografie soutěže chceme být vidět 2012

Kategorie jednotlivců

1. místo: Michal Formánek, ZŠ Mšeno
2. místo: Lukáš Volný, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí
3. místo: Jonáš Knetl, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky

Kategorie skupinová fotografie
1. místo: Adam Kaabi, Vojta Šťastný, Lukáš Červenka, ZŠ Slivenec

Zvláštní cena Pražských matek za fotografii s nejlepším reflexním efektem
Adéla Falková, ZŠ Jabloňová, Liberec; Jakub Sigan ZŠ Slivenec, Amélie Kratochvílová, ZŠ Slivenec

Zvláštní cena Nadace Partnerství za dlouhodobou podporu a propagaci udržitelné dopravy
ZŠ Cehnice

Zvláštní cena společnosti 3M za inovativní přístup ke ztvárnění tématu bezpečnosti
Adéla Kviderová a Andrea Burianová, ZŠ Přeštice
 
Zvláštní cena Oživení o. s. za nejlepší umělecké ztvárnění tématu bezpečnosti v dopravě
Jan Filka, Adam Alexa, Monika Sandaná, Kateřina Makovičková, Eliška Rybníčková, SZŠ Jaselská Brno

Nadace Partnerství pomáhá lidem chránit a zlepšovat svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. V oblasti dopravy se Nadace Partnerství zabývá podporou ekologicky šetrných způsobů dopravy (veřejná osobní doprava, cyklistika, chůze), dále zklidňováním dopravy ve městech a obcích (soutěž Cesty městy) a bezpečnými cestami do škol (program Na zelenou). Grantový a asistenční program Na Zelenou byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky na základních školách v Praze. Jeho cílem je zvýšit dopravní bezpečnost dětí při cestě do školy. Nadace Partnerství chce prostřednictvím programu Na zelenou pomáhat školám chránit děti před dopravními nehodami, učit je být vnímavý ke svému okolí a podporovat udržitelné způsoby dopravy do škol. Web: www.nadacepartnerstvi.cz

Oživení je občanské sdružení prosazující principy transparentní veřejné správy a udržitelného rozvoje. V rámci programu Udržitelná doprava se dlouhodobě zaměřuje na propagaci a podporu dopravy šetrné k životnímu prostředí. Usiluje především o snižování nadměrné automobilové zátěže v Praze, zajištění většího bezpečí a komfortu chodců na jejich každodenních cestách městem, vytvoření bezpečné a propojené dopravní infrastruktury pro pražské cyklisty a osvětu zacílenou na podporu nízkoenergetické dopravy ve vztahu k široké veřejnosti, veřejné správě i odborníkům. Zvláštní pozornost věnuje nejvíce ohroženým a současně znevýhodněným skupinám chodců – dětem, seniorům, rodičům s kočárky, občanům s handicapem. Občanským iniciativám, které se zabývají ochranou životního prostředí, ale i jednotlivcům a dalším institucím, mezi něž patří zejména školy, poskytuje poradenství a zajišťuje medializaci jejich problémů a výsledků práce. Pořádá odborné semináře a konference na téma pěší a cyklistické dopravy a osvětové akce pro veřejnost zaměřené na jejich podporu. Web: www.oziveni.cz.

Sdružení Pražské matky usiluje o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu zejména ve vztahu k nejzranitelnějším účastníkům (dětem, seniorům a chodcům obecně, cyklistům, lidem s omezenou možností pohybu), o podporu udržitelné mobility a zvýšení zájmu a zodpovědnějšího přístupu občanů i veřejné správy k této problematice. V současné době se věnuje zejména projektům souvisejícím s dopravní problematikou (program Bezpečné cesty do školy, jehož cílem je zklidňování dopravy na cestách dětí do školy a podpora udržitelné mobility zejména u mladé generace) a vedle celopražských problémů s dopravou pomáhá řešit i problémy související se zhoršenou kvalitou ovzduší, nadměrným hlukem, ubývající zelení a suburbanizací. Web: www.prazskematky.cz.

3M Česko je výrobní společnost působící v řadě oblastí po celém světě: za použití jejích špičkových technologií vzniká na 50 000 různých produktů a výrobků pro kancelář, komerční grafiku, elektro a telekomunikace, zdravotnictví, automobilový průmysl či bezpečnost a ochranu. 3M je nadnárodní společnost, jejíž divize vzájemně spolupracují na vývoji, výrobě a marketingové podpoře všech produktů. K základním, pečlivě udržovaným hodnotám 3M patří sociální odpovědnost a respektování pravidel udržitelného rozvoje.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz