Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Iniciativa Za rozumný okruh Prahy žádá aktuální posouzení variant okruhu

5. 4. 2012 - PRAHA [Econnect/IZROP]

Dnes byl veřejně oznámen podpis memoranda mezi ministerstvem dopravy a Magistrátem HMP o spolupráci v oblasti dopravní infrastruktury. Hlavním tématem má být dostavba Silničního okruhu kolem Prahy v úsecích Ruzyně - Suchdol - Březiněves a Běchovice -- D1.

Z úst pana primátora mimo jiné zaznělo: "Není možné, aby byli Pražané dlouhodobě v pozici rukojmích, kteří trpí neúnosnou dopravní zátěží. Návrh
severozápadní varianty hejtmana Ratha, který v dopise zaslal premiéru Nečasovi, je pohádka z Černého lesa: v současné době je jediným reálným řešením, jak ulevit Pražanům i Středočechům, dostavba Pražského okruhu v dlouhodobě připravované variantě. Pokud se peníze na dostavbu nenajdou, hrozí Praze kolaps."

K tomu uvádíme: Rozhodně nesouhlasíme s tímto postojem a argumentací vedení hlavního města a ministerstva dopravy a nechápeme proč k memorandu, sloužícímu k hledání účinného řešení vážných dopravních problémů Prahy a pražské aglomerace, nebyli přizváni i představitelé Středočeského kraje a zástupci dnes již 12ti městských částí a obcí, kteří mají vážné námitky proti zastaralé trase okruhu Prahou a dlouhodobě usilují o konstruktivní jednání a o řádné a aktuální posouzení dvou alternativních existujících variant okruhu.

Ing. Jaroslav Korf, zástupce petičního výboru Petice za rozumný okruh Prahy uvádí: "V ČT dnes zaznělo, že problémem dostavby ve staré trase jsou prý finance a také výkup pozermků. Radní pan Nosek zdůraznil, že jiná řešení jsou z technických a časových důvodů nemožná! Nepadlo však ani slovo o tom, že zmíněné úseky okruhu byly pro závažná pochybení a právní vady zrušeny v Zásadách územního rozvoje Prahy a že Nejvyšší správní soud doporučil Praze posoudit varianty okruhu. O dlouhodobém, oprávněném a úspěšném odporu dotčených městských částí a široké občanské veřejnosti pochopitelně také ani zmínka. Příslušná územní rozhodnutí na trasy přes Suchdol a Běchovice byla navíc v minulosti vydávána pod masivním politickým tlakem primátora P. Béma.

Přesto byla ministerstvem pro místní rozvoj pro vážné chyby opakovaně rušena. Z jakého důvodu se i nyní trvá na zastaralé a extrémně drahé trase? Pro koho je skutečně prospěšná? A proč se město i ministerstvo dopravy tak houževnatě brání otevření diskuze s oponenty zastaralé trasy? To se zatím můžeme jen domýšlet, ačkoliv nedávné kauzy na ŘSD navozují různé úvahy. "

Dr. Petra Šubrtová, zastupitelka MČ Praha-Běchovice: Jsme běžně osočováni z komplikování veřejně prospěšné stavby okruhu a přitom většina Pražanů dodnes neví, že dosavadní plán Silničního okruhu kolem Prahy (oficiální název stavby) je zastaralý a nebezpečný projekt z 60. let minulého století, který současné dopravní problémy Prahy a Středočeského kraje nevyřeší a další vážné dopravní potíže a slabá místa v pražské dopravě udělá. Přitom k původnímu plánu existují už dvě alternativy - obě navržené skutečně kolem hlavního města, kam tranzitní kamionová doprava patří a kde se nebude nebezpečně mísit s dopravou vnitroměstskou:

1. Návrh 12ti starostů městských částí Prahy a několika obcí Středočeského kraje - tzv. Regionální trasa
2. Návrh Středočeského kraje - obsažený v územním plánu Středočeského kraje (Zásady územního rozvoje SK) - tzv. Aglomerační okruh

Ing. Milan Strnad, dlouholetý projektant dálničních staveb s mnoha zahraničními zkušenostmi dodává: "Silové snahy o prosazení hrubě zastaralé a extrémně drahé trasy okruhu projektované v 60. letech minulého století vedly do dnešní patové situace. Tu zřejmě mají řešit podobná memoranda.
Přitom při rozumné kooperaci se Středočeským krajem by bylo v dohledné době možno postavit úsek od D1 po R10 právě Středočeským krajem a tím vyřešit nejpalčivější problémy s kamiony na Spořilově a také v Říčanech. Úsek by stačil zatím ve dvoupruhu,což je řešení běžné v západní Evropě, je-li nějaká komunikace nutně potřeba a zároveň se nedostává dost peněz na celkový profil. Praha a ministerstvo dopravy však nenaslouchá a prosazuje řešení o 30 mld. Kč dražší -- zastavěným městem."

Iniciativa Za rozumný okruh Prahy spojuje občany a občanská sdružení z četných městských částí Prahy a několika středočeských obcí, dlouhodobě a legálními prostředky usiluje o to, aby všechny existující varianty okruhu Prahy byly poctivě odborně a aktuálně posouzeny a k realizaci aby byla vybrána ta nejvhodnější. Odmítáme řešení, jež by vedlo pouze k přesunu vážných dopravních problémů z jedné lokality do druhé. Věříme, že vedení hlavního města a ministerstvo dopravy nebudou setrvale a silou protlačovat nevhodnou trasu zastavěným územím a konečně přizvou své oponenty k jednacímu stolu. Fungující tranzitní pražský okruh je přece v zájmu všech občanů a nemohou o něm rozhodovat setrvačnost a neochota politiků podívat se na situaci ve světle současných poznatků, požadavků a ekonomických možností státu.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

10. 4. 2012

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz