Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

GenderIT.org - nové stránky věnující se genderu a informační a komunikační politice

4. 5. 2005 - Kateřina Fialová, APC WNSP / Econnect

-foto-
-foto-
Ženský program Asociace pro progresivní komunikaci (Association for Progressive Communications Women's Networking Support Programme - APC WNSP) spustil nový webový portál www.GenderIT.org. Portál slouží jako informační zdroj pro ženy, ženské organizace a politické činitele v jednotlivých zemích světa zabývající se problematikou genderu a informačních a komunikačních technologií (ICT).

Globální, regionální a státní informační a komunikační politiky (ICT politiky) nesměřují pouze k vytváření nové legislativy a k regulaci technických parametrů. Dobrá ICT politika využívá potenciálů ICT k celospolečenskému rozvoji, včetně prosazování lepšího ekonomického a politického postavení žen ve společnosti. Zároveň může řešit negativní využívání informačních technologií - např. v obchodu se ženami, propagaci rasismu či pornografii.

Portál GenderIT.org chce poukázat na nutnost zohledňování genderových hledisek při vytváření ICT politik a nabízí „know-how“ k prosazování politických změn. S rozvojem infrastruktury začínají ICT pronikat i do velmi izolovaných regionů. Přístup k novým elektronickým médiím se stává nezbytným předpokladem ekonomického přežití a účasti na politickém rozhodování pro ženy po celém světě. Jak poznamenal generální tajemník OSN, Kofi Annan: „Není efektivnějšího nástroje pro rozvoj společnosti než posílení pozice žen v životě komunity.“ Přesto genderové dopady jsou jen zřídkakdy brány v úvahu při formulování a hodnocení ICT politik.

APC WNSP chce prostřednictvím portálu GenderIT.org rozšířit povědomí o genderové problematice v rámci ICT, a nabídnout praktické nástroje pro lidi angažující se v oblasti ICT a pro ženské organizace k zohledňování potřeb žen a prosazování ženských práv v rámci informačních a komunikačních politik.

„ICT mohou pomoci při zajišťování obživy nebo při propagování reprodukčních práv,“ říká Ruth Ojiambo Ochieng z ISIS - Women's International Cross - Cultural Exchange v Ugandě a členka světové sítě APC WNSP.

Co nabízí GenderIT.org?

Témata: GenderIT.org názorně dává do souvislostí kritické oblasti pro rovné postavení žen, jako je násilí na ženách či ekonomický rozvoj, s informačními a komunikačními politikami.

Globální perspektiva: GenderIT.org se zaměřuje na monitorování situace ve čtyř světových regionech - Africe, Asii, Latinské Americe a Střední a Východní Evropě. Pravidelné zpravodajství získává GenderIT.org od přispěvatelů, kteří žijí přímo v těchto regionech.

Akce a Kdo je kdo v politice?: GenderIT.org představuje klíčové aktéry a aktivity v oblasti ICT politiky od globální úrovně až po národní scénu.

Informační zdroje a články: GenderIT.org spojuje lokální s globálním a umožňuje místním aktivistům aplikovat nástroje a procesy formulované na mezinárodních úrovni do lokálních ICT politik. Současně přináší příklady a analyzuje genderové dopady lokálních a regionálních ICT politik.

Sekce pro politiky: GenderIT.org chce také poskytnout politikům základní orientaci jak formulovat genderově citlivé národní ICT politiky.

Anti-žargon: GenderIT.org demystifikuje jazyk používaný v oblasti ICT politiky a technologií.

GenderIT.org dále funguje jako online databáze všech podstatných zdrojů, dokumentů a článků týkající se problematiky ICT politiky a genderu s cílem poskytnout všem angažovaným v této oblasti aktuální informace a genderovou analýzu politik vytvářených na národní, regionální a globální úrovni.

Kdo používá GenderIT.org?

GenderIT.org je otevřená platforma pro všechny pracující v oblasti gender a ICT, kteří chtějí publikovat svojí práci. Platforma poskytuje prostor pro rozličné aktéry podílející se na formulování ICT politik s cílem podpořit vznik partnerství a koalic.

„GenderIT.org monitor je významný a jedinečný nástroj k budování naší gramotnosti v oblasti ICT. Pracovníci a partneři tak získavají jednoduchý přístup k informačním zdrojům, které nám umožní lépe porozumět tématům souvisejícím s přístupem k ICT, obsahem a ICT politikou,“ říká Joanne Sandler, zástupkyně ředitelky United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). „To je zásadní pro pokračující podporu v oblasti ženských práv a obzvláště důležité v čase před nadcházejícím Světovým summitem o informační společnosti. Považujeme za důležité, aby v rámci summitu byl přijat jasný a pevný závazek týkající se zohledňování zájmů a perspektiv žen při vytváření ICT politiky.“

„Zahrnout aspekty genderové problematiky do politiky je velmi náročný úkol sám o sobě. Kombinace ICT a gender činí prosazování těchto témat v rozvojových zemích ještě náročnějším. Musíte oslovit rozdílné cílové skupiny a každé z nich specificky vysvětlovat proč a jak. Webové stránky GenderIT.org jsou úžasným zdrojem zohledňujícím tyto požadavky a poskytující munici pro osoby jako jsem já - angažující se v oblasti rodové problematiky,“ říká Anita Gurumurthy, ředitelka advokační sekce organizace ITforChange.net se sídlem v indickém Bangalore.

Tvůrkyně GenderIT.org doufají, že portál přiměje více žen k aktivní účasti v politických procesech formulujících podobu informační společnosti všude na světě. „Aktivně se zasazovat o zohledňování genderových kriterií v ICT politice je zásadní, protože tyto politiky musí zajistit všem jedincům právo na komunikaci. Když to necháme tak, jak to je, můžeme jen těžko mluvit o budování informační společnosti, protože většiny se to nebude týkat,“ prohlašuje Ojiambo Ochieng.


Ženský program Asociace pro progresivní komunikaci (The Association for Progressive Communications Women's Networking Support Programme - APC WNSP) podporuje síťování ženských organizací prostřednictvím využívání informačních a komunikačních technologií (ICT), včetně internetu, za účelem společenských změn a posílení pozice žen ve společnosti. APC WNSP síť tvoří více než 150 žen z 38 států světa. Přes třičtvrtiny jejích členek aktivně působí v jedné z regionálních WNSP sítí v Africe, Asii, Latinské Americe či Střední a Východní Evropě. APC WNSP:

Asociace pro progresivní komunikaci (APC) je celosvětová síť občanských organizací, jejímž cílem je podporovat organizace, sociální hnutí a jednotlivce, přinášející smysluplný přínos k světovému míru, dodržování lidských práv, celospolečenskému rozvoji a ochraně životního prostředí. Tato podpora ze strany APC je uskutečňována prostřednictvím využívání a propagace informačních a komunikačních technologií (ICT), včetně internetu.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

O Autorech

Tomáš Tetiva

Autor je redaktorem Econnectu. Zaměřuje se na oblast kultury, globalizace a zodpovědnosti korporací.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz