Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Mezinárodní spolupráce pomůže v začleňování znevýhodněných skupin a podpoří jejich aktivní život

2. 5. 2012 - PRAHA [Econnect]

V únoru letošního roku se rozběhla spolupráce několika českých organizací společně s rakouskými s cílem usnadnit a zpříjemnit život znevýhodněným skupinám. Jako hlavní nástroj bude sloužit zahradní terapie a příroda. Jeden zahradně-terapeutický areál vyroste také nedaleko Velkého Meziříčí. Díky mezinárodnímu projektu “Zahradní terapie - sociální zapojení a inkluze prostřednictvím zahradně-terapeutických opatření a aktivizací” mohla v únoru letošního roku vzniknout spolupráce Rakouska a České republiky za jediným cílem – usnadnit začleňování znevýhodněných skupin do společnosti a podporovat jejich aktivní život.

Mezi aktivity projektu patří zajištění zahradně-terapeutického vzdělávání pracovníků působících v sociální oblasti a studijních cest do zahraničí s cílem výměny zkušeností. Díky proškolenému personálu a vybudované infrastruktuře proběhnou pro znevýhodněné cílové skupiny nové zahradně-terapeutické a integrační programy. „V plánu je vytvoření pěti tematických vzdělávacích programů, které nabídnou jednak obecnou část o zahradní terapii a také speciální části zaměřené na cílové skupiny seniorů, dětí a mládeže,“ upřesňuje podobu programů koordinátorka mezinárodní spolupráce Hana Zahrádková. Dále budou uspořádány tři mezinárodní odborné konference a budou vydány vzdělávací publikace o zahradní terapii v české a německé verzi.

V rámci dalších aktivit partnerských organizací zaměřených na vybudování několika zahradně-terapeutických areálů jak v Česku, tak v Rakousku vznikne také v obci Baliny u Velkého Meziříčí ojedinělé specializované pracoviště věnující se zahradní terapii a integraci znevýhodněných skupin dětí a mládeže. Vybudování tohoto pracoviště mají na starost, stejně jako celý projekt, Chaloupky o.p.s., které tak navazují na svou dosavadní činnost. „Nové pracoviště nebude sloužit pouze omezené skupině klientů, ale bude jej využívat široké spektrum organizací pracující s tělesně i sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží. Zahradně terapeutický areál bude zahrnovat zážitkovou zahradu a nezbytné zázemí včetně učeben v přilehlé budově,“ přibližuje plány Jana Audy, vedoucí pracoviště Chaloupek ve Velkém Meziříčí, která se věnuje realizace této části projektu.

Tento projekt poprvé v sociální oblasti sdružuje partnery z území Jihočeského, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Dolního Rakouska a města Vídeň. Na projektu spolupracuje rakouská škola Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik z Vídně a organizace Bürger und Umwelt oddělění Natur im Garten. Z české strany je do projektu zapojena Fakultní nemocnice Brno, Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání a Chaloupky o.p.s., které jsou vedoucím partnerem projektu.

„Díky vzájemným konzultacím s partnery a studijním cestám do Rakouska zajistíme přeshraniční přenos zkušeností,“ popisuje Hana Zahrádková jednu z úloh Chaloupek a pokračuje: „Různorodost partnerů z hlediska rozdílnosti jimi nabízených služeb napomůže propojit různé pohledy a přístupy na tuto novou oblast poskytovaných služeb. Pro znevýhodněné osoby všech věkových kategorií, na které je tento projekt zaměřen, je zahrada mnohdy jediným prostředníkem pro kontakt s přírodou, neboť jejich zdravotní stav či věk jim již nedovolí se běžně pohybovat ve volné přírodě.“


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Související odkazy

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost v EU - návod k použití

http://obcan.ecn.cz/eu
Občanská společnost
Praktické informace jak využít občanská práva v Evropské unii Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz