Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Vzdělávání SocialWeb – SocialWork: téměř 100 % zúčastněných sociálních pracovníků by jej doporučilo kolegům

18.3.2014
PRAHA [Národní centrum bezpečnějšího internetu, z.s.p.o.]
Autor: Lenka Eckertová, tel: +420 252 548 438

Úterý 18. března 2014 bylo vyhlášeno Světovým dnem sociální práce. Ten by měl upozornit především na přínos sociální práce pro společnost. Její nedílnou součástí je práce s mladými lidmi, s přihlédnutím k jejich potřebám a novým způsobům komunikace. Evropský projekt SocialWeb – SocialWork (SW – SW) bude 8. 4. 2014 v Berlíně uzavřen závěrečnou konferencí, která se zaměří na pozitivní vliv sociální práce na děti a mládež ohroženou v online prostředí.

Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) upozorňuje, že „práce s dětmi vyžaduje komplexní dovednosti. Sociální pracovník musí vědět, jakým způsobem děti určitého věku komunikují. Musí zohlednit jejich duševní vývoj. Musí ovládat nejen práci s dětmi, ale také s jejich rodinami a komunitami… To vše vyžaduje vysokou úroveň vzdělávání v rámci profese.“

V současnosti mladí lidé široce využívají digitálních médií, avšak profesionálové v oblasti sociální práce s mládeží nebyli dosud k tématu dostatečně vzděláváni. Profesionálové mají povědomí o využívání nových médií mladými lidmi i o jejich „online fascinaci“. Přesto závěry průzkumu projektu SW - SW potvrdily potřebu dalšího vzdělávání sociálních pracovníků. Přes 90 % respondentů hodnotí absolvovaný trénink k online bezpečnosti dětí a mládeže jako užitečný a téměř 100 % by jej doporučilo svým kolegům.

„Přestože sociální pracovníci znají sociální média jako běžní uživatelé, rychle se měnící online chování jejich mladých klientů a související ohrožení se stává každodenní výzvou v jejich práci,“ vysvětluje Jutta Croll, výkonná ředitelka organizace Stiftung Digitale Chancen, která projekt SW – SW koordinuje. „Projekt SocialWeb – SocialWork byl vytvořen a rozvíjen v uplynulých dvou letech tak, aby pomohl sociálním pracovníkům vypořádat se s novými tématy a také upozornit je na výhody, které internet přináší dětem a mladistvým v ohrožení.“

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) v rámci projektu SW – SW uspořádalo 12 celodenních prezenčních kurzů pro 207 sociálních pracovníků a dalších profesionálů pracujících s ohroženými dětmi a rodinami z celé České republiky. Kurz s názvem “Sociální práce s mládeží ohroženou elektronickým násilím a kyberkriminalitou” absolvovali především profesionálové ze státního a neziskového sektoru. Zájem sociálních pracovníků o účast v kurzu značně převyšoval počet volných míst. Na realizaci vzdělávání spolupracovalo NCBI s řadou státních i nestátních organizací (OSPODy, Diakonie ČR, NICM, Dětské krizové centrum, Sdružení Linka bezpečí ad.). Absolventi programu mají dále k dispozici e-learning s nástroji pro další práci s klienty a profesní rozvoj (http://www.socialweb-socialwork.eu/content/sections/index.cfm/secid.22).

Výše zmíněná závěrečná konference projektu SW - SW poukáže na internet jakožto platformu pro osobnostní rozvoj a vytváření identity mladých lidí. Budou zde prezentovány výsledky průzkumu, závěry a výstupy projektu, které umožní přinést tréninkové kurzy dalším profesionálům v zúčastněných zemích, stejně tak jako v nově zapojených státech.
Odborníci, stakeholdeři a profesionálové pracující s ohroženými dětmi a mládeží jsou srdečně zváni, aby se registrovali na konferenci zde: http://socialweb-socialwork.eu/content/sections/apply.cfm .

O projektu SocialWeb – SocialWork

Projekt SocialWeb – SocialWork je znalostním rozšířením programu Safer Internet, který je financován Evropskou komisí. Je koordinován německou organizací Stiftung Digitale Chancen. Partnery projektu jsou organizace Nobody’s Children Foundation (Polsko), Fundación Esplai (Španělsko), Národní centrum bezpečnějšího internetu (Česká republika) a RIAP Association (Litva). Délka projektu je 24 měsíců (květen 2012 - květen 2014).
Součástí projektu je poradní výbor složený z významných evropských odborníků: John Carr, Dr. Per Christiansen (Hans-Bredow-Institut), Dr. Renata Geležiniene, (Lithuania Republic Special pedagogue association), Loreta Krizinauskiene (Association LIA /Langas I ateiti), Andreas Link (jugendschutz.net), Tink Palmer (The Marie Collins Foundation), Prof. Sonia Livingstone (London School of Economics), Ana Luiza Rotta Soares (PROTEGELES).

O Národním centru bezpečnějšího internetu

Národní centrum bezpečnějšího internetu je neziskové nevládní sdružení, založené v roce 2006 jako Online Safety Institute. V lednu 2011 bylo sdružení přejmenováno na Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). Jeho cílem je přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním. Sdružení je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje
s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE.

Více informací:
www.saferinternet.cz
www.socialweb-socialwork.eu

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz