Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Praha 7 chrání děti proti počítačové kriminalitě

29.7.2014
PRAHA [Národní centrum bezpečnějšího internetu, z.s.p.o.]
Autor: Lenka Eckertová, tel: +420 252 548 438

Stejně jako v loňském roce, také letos se naše městská část účastní projektu „Praha 7 bezpečně online“. Během několika měsíců se žáci základních škol, pedagogové, policisté, další odborníci a, v neposlední řadě, rodiče seznámí s největšími riziky moderních technologií, zejména internetu. Nově je do vzdělávacích aktivit zahrnuta vysoce aktuální problematika bezpečného užívání mobilních telefonů. Neblahé důsledky může mít například vytváření a sdílení rizikového obsahu, či nedostatečné zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Ačkoli se spektrum online problémů v průběhu času příliš nemění, prohlubuje se intenzita vybraných rizik, mimo jiné v souvislosti s rozšiřováním chytrých telefonů. Dá-li rodič dítěti takovýto přístroj, měl by mu zároveň poskytnout rady, jak jej bezpečně užívat a jak se bezpečně pohybovat v online prostředí. Jestliže děti vyfotografují či pořídí videozáznam sebe, svého kamaráda či učitele v nelichotivé situaci a nasdílí „dokumentaci“ na sociální síti, mohou napomoci mj. rozvoji kyberšikany. Statistické údaje dokládají, že je třeba tomuto tématu věnovat pozornost. Podle celoevropského průzkumu EU Kids online zažilo kyberšikanu každé desáté dítě v ČR. „Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013“ dokonce uvádí, že se s kyberšikanou setkalo více než 50 % dotazovaných dětí. Podle nejnovějšího šetření společnosti STEM/MARK má s některou z forem kyberšikany zkušenost 46 % osob ve věku 15-29 let.

Sdílení citlivých dat – konkrétně vlastních, příliš odhalených fotografií je zahrnuto pod pojem „sexting“. Výše uvedený výzkum uvádí, že přes 7 % dotazovaných dětí umístilo svou „sexy“ fotografii nebo video, na kterých jsou částečně nebo úplně nazí, na internet a téměř 9 % respondentů tento materiál někomu přes internet či mobilní telefon poslalo – přestože 75 % jich považuje takovéto jednání za riskantní. Naštěstí, v České republice jsme na tom lépe, než v USA, kde 28 % zpráv se sexuálním obsahem posílaných mezi teenagery obsahuje i fotografie.

Městská část Praha 7 považuje ochranu a vzdělávání dětí, odborníků i rodičů za velice důležitou a aktuální. Proto ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu (NCBI) realizuje vzdělávací a osvětový projekt v oblasti prevence elektronického násilí a kriminality, který podpoří zlepšení situace v dané oblasti. Manažerka vzdělávání NCBI, Jana Brandejsová, uvádí: „Záleží na každé jednotlivé škole, jaká si stanoví pravidla užívání informačních a komunikačních technologií, jakým způsobem je zanese do školního řádu. Výchova k bezpečnému a etickému užívání internetu není součástí rámcového vzdělávacího programu. Pedagogové, stejně tak jako rodiče, mohou být při setkání s akutním problémem bezradní, pokud nejsou dostatečně předem informováni o vhodných řešeních.“

Radní městské části Praha 7, Jaroslav Kopecký, k projektu dodává: „S plnou zodpovědností si uvědomujeme, že v dnešní přetechnizované době čelí děti a mládež na internetu různým úskalím. Když pouštíme dítě ven, tak ho samozřejmě upozorňujeme, aby si dávalo pozor. Ale upozorňujeme jej na rizika, která na něj mohou čekat v tomto virtuálním světě, i když ho používá v relativním bezpečí domova? Tady již zcela jistě nestačí pouhé „dávej si pozor“. Proto i v letošním roce pokračujeme v tomto nastaveném trendu a snažíme se jak děti a mládež, tak pedagogické pracovníky a rodiče dětí upozorňovat na nebezpečí různých potenciálně rizikových online komunit, kyberšikany a v neposlední řadě na riziko vystavení našich dětí obsahům se sexuální tématikou a na online sexuální kontakty.“

Aktivity projektu „Praha 7 bezpečně online“ v roce 2014
• odborný trénink pro profesionály pracující s dětmi na území městské části, navazující na loňský výcvik,
• proškolení celých pedagogických sborů základních škol zřizovaných městskou částí,
• preventivní semináře pro žáky 2. stupně základních škol zřizovaných městskou částí,
• semináře pro rodiče žáků základních škol zřizovaných městskou částí.
Více informací naleznete na webu Prahy 7 a www.saferinternet.cz.

Koordinace projektu Praha 7:
Bc. Jaroslav Fiala, tel. 220 144 240, fialaj@p7.mepnet.cz

Realizace projektu Národní centrum bezpečnějšího internetu:
Koordinace projektu: Mgr. Jana Brandejsová, tel. 702 213 228, brandejsova@saferinternet.cz
Primární prevence: Mgr. Tereza Zadražilová, tel. 702 013 226, zadrazilova@saferinternet.cz

Více informací: http://www.saferinternet.cz/mestske-casti-prahy/praha-7-bezpecne-online-2014/index.php

O Národním centru bezpečnějšího internetu

Národní centrum bezpečnějšího internetu je neziskové nevládní sdružení, založené v roce 2006 jako Online Safety Institute. V lednu 2011 bylo sdružení přejmenováno na Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). Jeho cílem je přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním. Sdružení je členem celoevropské sítě národních osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE a spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek INHOPE.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz