Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dokážete čelit rostoucím hrozbám kybernetických útoků? Dokážete ochránit sami sebe a své děti?

11.9.2014
PRAHA [Národní centrum bezpečnějšího internetu]
Autor: Lucie Hájková, tel: 728 610 865

Zacházet s mobily, počítačem a internetem dokáží intuitivně už i opravdu malé děti. Jste si ale jisti, že se dokážou účinně bránit útokům kyberšikany nebo sextingu? A dokážete to vy sami? Nebezpečí z internetu může být v počátcích těžko rozpoznatelné, plíživé a zdánlivě neškodné. Problematika kybernetické šikany páchané na dětech a mladistvých je téma, jehož význam roste ruku v ruce s rostoucím rozšířením internetu a jeho intenzivním využíváním především mladými uživateli. Krádeže osobních dat, přístupů k online profilům a účtům, kybervydírání se stávají realitou dnešního světa a jejich počet má rostoucí trend. Podle firem, zabývajících se bezpečností kyberprostoru není daleko okamžik, kdy běžní uživatelé budou ve světě online čelit hrozbám masových útoků.
V rámci projektu KPBI vznikla sada e-learningových kurzů, které provádí základními tématy online bezpečnosti a nabízí mnoho praktických rad, jak se chovat v online světě bezpečně. Témata kurzů se zabývají kyberšikanou, bezpečným užíváním chytrých telefonů a tabletů, úskalími ochrany autorských práv ve světě online, ochranou osobních údajů a mnoha dalšími oblastmi, které jsou pro bezpečné užívání internetu klíčové.
E-learningové kurzy pro cílové skupiny děti a mládež, rodiče a veřejnost byly spuštěny u příležitosti zahájení nového školního roku 1. září 2014. Kurzy pro cílové skupiny policie ČR a sociálních pracovníků budou slavnostně spuštěny 1. října 2014. Současně s kurzy si mohou žáci základních a středních škol z krajů zapojených do projektu zasoutěžit v online kvízu a vyhrát některou z hodnotných cen, věnovaných společností Microsoft. Soutěž probíhá do 31. října 2014. Pro všechny ostatní je kvíz přístupný bez nároku na zapojení do soutěže.
E-learningové kurzy byly připraveny a spuštěny v rámci projektu KPBI, jehož cílem je kromě zvýšení informovanosti v oblasti online bezpečnosti ve všech zapojených krajích ČR také propojení rizikových cílových skupin, vyvinutí úsilí vedoucí ke změně koncepce státního vzdělávání a sdílení praktických poznatků a zdrojů pro zlepšení povědomí a další rozvoj znalostí v oblasti bezpečnosti online. Jeho realizátoři jsou zástupci Asociace krajů ČR, Národního centra bezpečnějšího internetu, Plzeňského kraje a Kraje Vysočina, a Policie ČR. K hlavním partnerům projektu patří společnosti Microsoft ČR
a Servodata.
Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje k projektu říká: „Dnešní mládež žije na internetu nonstop. Dostatečně si ovšem neuvědomuje potřebu ochrany osobních dat a potenciální dopady jejího někdy až hazardního chování v online světě, které se může v budoucnu obrátit proti ní. V Plzeňském kraji vnímáme citelně potřebu vzdělávání právě našich nejmladších, ale pomocnou ruku chceme v rámci realizace projektu KPBI podat i rodičům, sociálním pracovníkům a zástupcům policie.“
„Kraj Vysočina se problematice online bezpečnosti věnuje dlouhodobě a systematicky, proto pro nás bylo ctí se k projektu KPBI připojit a nabídnout v rámci realizace e-learningových kurzů online platformu, na které jsou provozovány. Pro děti a mládež z Kraje Vysočina jsme připravili vlastní soutěž, kde mohou vyhrát některou z hodnotných cen a dozvědět se i mnoho zajímavých informací z oblasti online bezpečnosti,“ dodává MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.
Z posledního průzkumu Microsoft Computing Safety Index vyplývá, že pouhé 1 % uživatelů internetu využívá pro zajištění své bezpečnosti na internetu zkušeností a informací získaných ve škole. Naopak 61 % uživatelů internetu spoléhá raději na sebe. „Podle našeho průzkumu nechají rodiče své děti bez dozoru u počítače už v osmi letech, o dva roky později je bez dohledu pustí k internetu. Je důležité, aby rodiče znali a uměli dětem vysvětlit zásady bezpečného chování v digitálním světě – podobně jako je učí pravidla silničního provozu,“ řekl Václav Koudele, člen koordinačního výboru projektu KPBI
a manažer společnosti Microsoft. (Více informací o výsledcích průzkumu najdete v příloze tiskové zprávy.)

Zdenek Záliš z Národního centra bezpečnějšího internetu potvrdil fakt, že „pro naši organizaci je vzdělávání a osvěta bezpečného chování ve světě online hlavní činností. Poznatky získané díky mnoha realizovaným projektům z oblasti vzdělávání jsme mohli vhodně zúročit při tvorbě obsahu vzdělávacích kurzů. Pevně věříme, že kurzy budou díky důrazu na praxi pro uživatele nejen přínosné, ale i zábavné.“
E-learningový vzdělávací projekt prošel úspěšným grantovým řízením prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a byl spuštěn v několika verzích pro jednotlivé cílové skupiny. E-learningové kurzy a soutěžní kvíz jsou přístupné z webových stránek http://www.kpbi.cz a http://www.ecrime.cz .
Na publicitě projektu se bude podílet 38 362 zapojených tříd základních a středních škol a přes 1000 sociálních pracovníků.

O projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI)
Záměry a realizace projektu KPBI byly schváleny usnesením Rady Asociace krajů České republiky na
6. zasedání Rady dne 12. – 13. září 2013 v Ústí nad Labem, tisk č. 44. V roce 2014 si projekt klade za cíl oslovit co nejširší a věkově různorodou veřejnost, a to především prostřednictvím e-learningových lekcí a vědomostního soutěžního kvízu pro žáky základních a středních škol. E-learning i vědomostní kvíz jsou zdarma přístupné občanům krajů zapojených do projektu: Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj, Středočeský kraj, Zlínský kraj, Jihočeský kraj, Hlavní město Praha.
K dlouhodobým záměrům projektu KPBI patří především podpořit a zlepšit celkové povědomí
o ochraně online bezpečnosti ve všech krajích ČR, nastavit udržitelný systém vzdělávání jak cílové skupiny dětí a mládeže, tak i dospělých a nastavit funkční systém sdílení zdrojů, zkušeností a dobré praxe.
Více informací o projektu najdete na internetových stránkách http://www.kpbi.cz.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz