Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Unikátní české know-how na odsolování mořské vody nenáročné na energii

22.2.2019
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek, tel: 776160952

Problematika kvalitních vodních zdrojů patří v posledních letech k nejpalčivějším celosvětovým problémům. Především pak v afrických zemích, včetně Mosambiku, jehož index lidského rozvoje patří k nejnižším na světě. S podporou Programu B2B Programu B2B České rozvojové agentury zde proto společnost Princeston plánuje přispět k řešení nedostatku pitné i závlahové vody formou inovativní technologie na odsolování mořské vody.

Podle demografických ukazatelů patří střední délka života a dětská úmrtnost v Mosambiku k nejhorším na světě. Dle statistiky UNDP pak patří Mosambik v rámci indexu lidského rozvoje (Human Development Index – HDI) mezi osm nejhorších států a zaujímá celkově až 181 místo ze všech 188 hodnocených států. „Mosambik byl pro realizaci projektu vybrán, protože z mnoha hledisek je velmi zranitelnou zemí, která trpí negativními dopady spojenými s velkou klimatickou variabilitou regionu jižní Afriky a rovněž důsledky současných klimatických změn. To vše při zoufalém nedostatku vhodných technologií, nízké kupní síle a celkově nízké úrovni rozvoje. Z tohoto pohledu existuje jen málo zemí, kde by mohl mít plánovaný projekt větší pozitivní dopad, než je právě Mosambik,“ říká ředitel a přední vývojový pracovník společnosti Princeston Vladimír Sirotek.

Cílem projektu Přenos odsolovací EMSF technologie do Mosambiku je zavedení Environmental Multi-Stage Flash (EMSF) technologie na odsolování vody nejen v Mosambiku, ale potažmo celém regionu jižní Afriky, kde je dlouhodobý nedostatek pitné i závlahové vody. EMSF je inovativní technologie na bázi vakuové destilace, která je, oproti jiným technologiím na odsolování vody, nenáročná na energii. Pro provoz může využívat odpadní teplo, například z dieselových agregátů či funguje s využitím pouze solární energie. Díky tomu jsou provozní náklady minimální a je možné ji využít i v chudých venkovských oblastech. „Přímými příjemci projektu budou lidé z venkovské komunity na ostrově Inhaca, která byla vybrána ve spolupráci s partnerem projektu, jímž je mosambický Vodní výzkumný institut. Jednotka bude sloužit tamní zemědělské komunitě jako bezpečný zdroj pitné vody pro místní nemocnici a školu, a také jako zdroj závlahové vody pro období sucha, kdy farmářům všechno usychá. Předpokládáme, že v této komunitě dojde také k výraznému zlepšení zdravotního stavu místních obyvatel,“ přibližuje rozvojový dopad projektu Vladimír Sirotek.

Velký zájem o projekt ze strany místního partnera

Vedle zvýšení dostupnosti kvalitní pitné vody bude mít projekt pozitivní dopad i na oblast zemědělství. Dostupnost závlahové vody povede ke zvýšení potravinové soběstačnosti, neboť bude možné intenzifikovat zemědělskou výrobu. Místní partner projektu, jímž je mosambický Vodní výzkumný institut, který je zodpovědný za vyhledávání inovativních technologií pro zásobování vodou, projevil enormní zájem o spolupráci a přislíbil zajištění spolufinancování při vybudování nezbytné vodárenské infrastruktury, jako jsou nádrže, vodojemy a potrubí. Jednotka na ostrově Inhaca bude současně fungovat jako modelová a na výsledcích provozu bude demonstrována účinnost technologie. „V prvním roce projektu bude zpracován rovněž podnikatelský plán a vyhledán potenciální partner, který bude do budoucna schopen zajistit instalace dalších zařízení zakoupených na komerční bázi, případně licenční výrobu jednotek v Mosambiku. Vzhledem k vysoké účinnosti technologie a akutnímu nedostatku pitné vody lze předpokládat, že o zákazníky nebude mít společnost Princeston nouzi. Ideálně se tak v tomto případě spojí inovativní podnikatelské záměry, které přispívají k řešení rozvojových problémů, s možností expanze na nové trhy ve společensky prospěšných rozvojových projektech,“ říká Ludmila Leškovská, která má v ČRA dotační Program B2B na starosti.

Na spolufinancování instalace zmíněné jednotky budou využity granty od centrální vlády Mosambiku, respektive od mezinárodních finančních institucí a donorů v sektoru voda a sanitace. Na základě její realizace pak bude prostřednictvím místního partnera zahájena propagace zařízení na trhu v Mosambiku i v širším regionu jižní Afriky. Místní partner bude také zajišťovat servis zařízení. Základní premisou je, aby prostřednictvím EMSF jednotek byla distribuována voda přednostně do veřejných komunitních zařízení, jako jsou školy, kliniky nebo nemocnice a do veřejných výdejních míst. Skupina příjemců bude zahrnovat jak venkovské komunity žijící v pobřežních oblastech či farmáře, kteří budou moci využívat odsolenou vodu pro závlahu, tak také podnikatele, provozující hotely a restaurace. V konečném důsledku tak prostřednictvím projektu a přenesení EMSF technologie do Mosambiku může dojít k výraznému rozvoji pobřežních oblastí od jihu k severu.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz