Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dobrovolnictví pomáhá vystoupit z komfortní zóny a budovat občanskou společnost. INEX publikoval výsledky studie.

14.12.2020
Praha 2 [INEX - Sdružení dobrovolných aktivit]
Autor: Marek Šurkala, tel: 776748203

Jak člověka ovlivní účast na dobrovolnickém projektu? Může krátkodobé dobrovolnictví přispět k lepšímu stavu občanské společnosti? Organizace INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX), jež od roku 1991 zprostředkovává výjezdy na české a zahraniční workcampy, zpracovala dotazník, jehož cílem bylo zjistit měřitelný dopad dobrovolnických aktivit na jejich účastníky. Cílem studie je lépe seznámit širokou veřejnost se vzdělávacím aspektem dobrovolnických aktivit. Výsledky dotazníku jsou publikovány na webových stránkách organizace: https://www.inexsda.cz/wp-content/uploads/2020/12/INEX-Prezentace_vysledku-dotazniku-na-mereni-dopadu-workcampu.pdf

Dotazník čítal celkem 16 otázek a byl rozdělen do tří tematických 3 okruhů: Co ti workcamp přinesl do života; Aktivní občanství; S čím ti workcamp (ne)pomohl. Dotazník byl rozeslán v průběhu října a listopadu všem dobrovolníkům, kteří s INEXem vyjeli v roce 2020 jako účastnici na workcamp v Česku nebo zahraničí (118). Celkem se do dotazníkového šetření zapojilo 39 respondentů (tj. 33 % ze všech oslovených). Realizaci šetření podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.

„Velice nás potěšily odpovědi. Z celkových 39 respondentů rovných 37 uvedlo, že jim účast na workcampu pomohla vystoupit z jejich komfortní zóny. 25 respondentů reflektovalo, že jsou nyní schopni lépe naslouchat druhým lidem. A například 23 respondentů uvedlo, že jim zkušenost pomohla poznat, co by chtěli dále ve svém životě dělat. Potvrdilo se nám tak, že se nám daří naplňovat naši misi, kdy našim cílem je pomáhat lidem na cestě jejich životem. Dobrovolnictví funguje jako nástroj vzdělávání, díky němuž se dobrovolník dozví něco o sobě, ostatních lidech, kultuře i přírodě. Dobrovolnictví tak opravdu může sehrát mimořádnou roli pro nesměřování lidí k aktivnímu občanství a vzájemnému porozumění,“ říká Lenka Kadeřábková, ředitelka INEXu.

Workcamp své tradiční podobě je 2 až 3 týdny trvající projekt, během něhož skupina dobrovolníků společně pracuje na veřejně prospěšné iniciativě a tráví spolu svůj volný čas. Workcampy jsou především mezi mladými lidí oblíbeným způsobem, jak strávit letní prázdniny, neboť účast na projektu v sobě spojuje pomoc veřejně prospěšným iniciativám, poznání cizích zemí, seznámení se s lidmi jiných kultur a neformální vzdělávání. INEX obvykle zprostředkovává výjezd do zahraničí pro přibližně 450 českých dobrovolníků ročně. Ze zahraničí pak organizace každoročně hostuje přibližně 300 dobrovolníků na tuzemských projektech. Z důvodu pandemie COVID-19 a souvisejícího omezeného mezinárodního cestování musely být tyto aktivity pro letošní sezónu značně omezeny.

Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové
organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Ilustrační fotografie:
https://drive.google.com/drive/folders/1U0z8ZJFZWrnGuXybroeSp4Rexe14WXiH?usp=sharing


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz