Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

V Bosně a Hercegovině se díky úspěšným projektům podpořeným ČRA veřejnost seznamuje s významem metrologie

16.3.2021
Praha [Česká rozvojová agentura]
Autor: Filip Šebek

Koncem loňského roku byla v Bosně a Hercegovině zahájena implementace dvou rozvojových projektů podpořených ČRA. Prvním z nich je nový metrologický projekt s názvem Rozšíření kapacit a služeb Metrologického Institutu Bosny a Hercegoviny III. Druhý projekt je zaměřen na posílení kapacit národní infrastruktury kvality v oblasti normalizace a posuzování stavebních výrobků v Bosně a Hercegovině. Jeho záměrem je přispět ke zvýšení kvality a bezpečnosti staveb na území této země, stejně jako konkurenceschopnosti stavebních výrobků domácí produkce, a usnadnit jejich přístup i na trh EU.

Metrologie je jako vědní disciplína přirozenou a nedílnou součástí našeho každodenního života. Poprvé se s metrologií setkáváme okamžitě po narození, kdy jsme účastníky prvního vážení, měření délek, teploty a tlaku. Slovo metrologie pochází z řečtiny a je užíváno k označení vědy o měření a jeho využití. Jako vědní obor je metrologie členěna na dva základní celky, metrologii vědeckou a metrologii užitou. Zatímco vědecká metrologie zahrnuje výzkum a vývoj v oblasti etalonů a stanovování základních fyzikálních konstant, metrologie užitá představuje využití metrologie v praxi, např. v energetice, chemickém průmyslu, strojírenství, službách, svůj význam má ale i pro efektivní státní správu či ochranu životního prostředí.

Metrologie je tak klíčovou horizontální aktivitou napříč jednotlivými obory lidské činnosti. Dostupnost metrologických služeb je součástí základní infrastruktury státu stejně jako telekomunikace či dálniční síť. „Studie mezinárodních organizací opakovaně ukazují klíčovou roli dostupnosti metrologických služeb v požadovaných rozsazích a parametrech pro moderní ekonomiku. Česká republika má s budováním nového národního metrologického institutu osobitou zkušenost, neboť po rozpadu Československa zůstal federální metrologický institut v Bratislavě a nový Český metrologický institut byl budován od roku 1993 zcela nově,“ říká Karolína Weberová z Českého metrologického institutu.

Projekt „Rozšíření kapacit a služeb Metrologického institutu Bosny a Hercegoviny III.“ vychází z požadavku Metrologického Institutu Bosny a Hercegoviny (IMBiH) o asistenci při rozšíření svých kapacit a služeb a navazuje na dva předcházející projekty realizované Českým metrologickým institutem v letech 2014 – 2019. V rámci již dokončených projektů byly nastaveny vybrané etalony a metody měření pro klienty z energetického sektoru, čímž bylo umožněno zajištění a zprovoznění základních metrologických služeb v této oblasti – a tak i následné získání mezinárodního uznání technické způsobilosti vybraných fyzikálních a technických veličin a rozsahů.

Podle nich jsou v rámci stávajícího projektu rozšiřovány vybudované kapacity a zavedené služby – a to konkrétně v oblastech nových rozsahů, nových metod měření a zavedení nových kalibračních služeb zejména v energetickém sektoru. „Nedílnou součástí projektu je podpora zviditelnění služeb IMBiH mezi potenciálními i stávajícími klienty v BaH, případně v bližším okruhu západního Balkánu, vyšší medializace IMBiH a služeb, které nabízí či přenos unikátních českých zkušeností s instalací zařízení, přípravou měřících metodik, vyhodnocení měření, prokázání technické způsobilosti, získáním mezinárodních certifikací a komunikací s klienty,“ přibližuje Sara Miličič z České rozvojové agentury, která má projekty v této zemi na starosti.

V listopadu byl zde zahájen také projekt „Posílení kapacit národní infrastruktury kvality v oblasti normalizace a posuzování stavebních výrobků v Bosně a Hercegovině“, který je zaměřen na podporu činnosti ISBIH, národního normalizačního institutu Bosny a Hercegoviny, v oblasti přejímání evropských norem a aplikace evropských principů certifikace se zaměřením na oblast stavebnictví, které je v Bosně a Hercegovině jedním z nejvýznamnějších hospodářských odvětví.

„Projekt rozšíří činnosti a posílí pravomoci ISBIH o certifikaci stavebních výrobků, pomocí vytvoření a zavedení národního certifikačního systému registrace ověřených vlastností stavebních výrobků. Cílem systému je vytvoření přehledu stavebních výrobků uváděných na trh na území BaH a jejich certifikovaných vlastností, tj. vlastností požadovaných pro návrh a provedení stavby v BaH v místních klimatických a geografických podmínkách. Takovýto přehled usnadní práci projektantům, zhotovitelům staveb, stavebnímu dozoru, ale i drobným spotřebitelům a tím nepřímo podpoří obchod stavebních výrobků a jejich konkurenceschopnost i na trhu mimo BaH,“ říká Jindra Kafková z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je realizátorem projektu.

Registrace ověřených vlastností stavebních výrobků přímo souvisí s kapacitními možnostmi způsobilých zkušebních laboratoří provádět zkoušky dle harmonizovaných evropských norem, projekt se proto nepřímo zaměří na posouzení potřebných a technických kapacit těchto laboratoří za účelem specifikace možnosti podpory jejich dalšího rozvoje. Projekt se rovněž zaměří na mediální podporu projektových výstupů a jejich uvedení do povědomí odborné veřejnosti a všech zainteresovaných subjektů.

„Jsme přesvědčeni, že projekty dvou velmi významných státních institucí Bosny a Hercegoviny, se kterými Český metrologický institut a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví spolupracují již mnoho let a do kterých bylo investováno přes 70 milionů Kč, v dlouhodobém horizontu přispějí ke zlepšení kvality života občanů,“ uvádí velvyslankyně České republiky v Bosně a Hercegovině Ivana Hlavsová. Na facebookové stránce velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině najdete vizuální kampaň, která má za cíl blíže seznámit s výstupy projektu a jejich vlivem na každodenní život místního obyvatelstva.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz