Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nemak se může desetinásobně rozšířit - Krajský úřad ignoroval závěry Nejvyššího správního soudu

27. 6. 2005
-red- [Econnect/Ekologický právní servis] -


Společnost NEMAK získala stavební povolení pro více než desetinásobné rozšíření své továrny v Havrani. Krajský úřad v Ústí nad Labem přitom zcela ignoroval rozsudky Nejvyššího správního soudu, které jasně označily předchozí první etapu budování závodu NEMAKu za nezákonnou.

„Nejvyšším správním soudem potvrzené nezákonnosti v první etapě výstavby NEMAKu se bezprostředně vztahují na stavební řízení pro rozšíření jeho továrny. Krajský úřad však uvedené zcela ignoroval. Projevil tak značný právní nihilismus a již poněkolikáté nezákonně rozhodl ve prospěch nadnárodní společnosti NEMAK,“ řekl k tomu Jiří Nezhyba, právník programu GARDE Ekologického právního servisu.

Nejvyšší správní soud přitom dal počátkem dubna 2005 po letech sporů jasně zapravdu právníkům z programu Globální odpovědnosti GARDE Ekologického právního servisu a rodině sedláka Rajtera, když zrušil celkově 5 rozhodnutí ústeckého Krajského soudu týkající se kauzy NEMAK - územní rozhodnutí a stavební povolení pro první etapu NEMAKu a dvě stavební povolení na komunikace v zóně Joseph, v níž se továrna staví.

Krajský úřad pak již v polovině května 2005 ústy své mluvčí předem deklaroval, že při povolování rozšíření NEMAKu nehodlá brát na rozsudky Nejvyššího správního soudu žádný ohled. A dne 31. května 2005 se tato slova naplnila, když Krajský úřad potvrdil stavební povolení, které ve prospěch NEMAK vydal mostecký stavební úřad. Podklady pro rozhodnutí o rozšíření NEMAKu přitom stejně jako v první etapě byly Nejvyšším správním soudem za nezákonné označené postupy správních orgánů při vydávání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu či souhlasu se zásahem do krajinného rázu.

Nezákonnému rozšiřování NEMAKu se rodina soukromého zemědělce Rajtera a právníci EPS brání žalobami podanými ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Přitom to byl právě tento soud, který již v první etapě NEMAKu rozhodoval nezákonně a Nejvyšší správní soud proto musel jeho rozhodnutí zrušit. V moci soudu je bezprostředně hrozícímu rozšiřování NEMAKu zabránit: k tomuto účelu slouží instituty předběžného opatření nebo přiznání odkladného účinku žalobě.

Spor o NEMAK se postupně stal jedním z nejznámějších případů kontroverzního působení nadnárodních společností v České republice. Podle EPS kauzu charakterizuje bezohledný postup nadnárodní korporace, nezákonný postup státních orgánů včetně Ministerstva životního prostředí, které jí v tomto přístupu napomáhají, a velká liknavost při rozhodování soudů.

Spor o Nemak se stal známou mediální kauzou a také dokonce námětem fotografického cyklu „Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci“ fotografa Ibry Ibrahimoviče. Ten za tento cyklus fotografií získal hlavní cenu - Křišťálové oko - 9. ročníku domácí soutěže novinářské fotografie Czech Press Photo 2003 i první cenu v kategorii „Každodenní život“.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti
www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

Informační partner oblasti Životní prostředí
Ekolist
Deník o životním prostředí

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz