Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Greenpeace varuje: Malé děti si hrají v prostředí plném nebezpečných chemikálií

30. 6. 2005
-red- [Econnect / Greenpeace] -


Množství zdraví škodlivých toxických látek obklopuje malé děti i v prostředí, ve kterém si celý den hrají – v mateřských školkách. Vyplývá to z analýz vzorků prachu odebraného ekologickou organizací Greenpeace ve čtyřech mateřských školkách v různých částech republiky. Zdraví dětí ohrožují nejvíce ftaláty, jejichž koncentrace v interiérech školek jsou znepokojující. V souvislosti se zveřejněním výsledku analýz organizace upozorňuje nezbytnost přísnější regulace používání chemických látek ve výrobě a vyzývá české politiky, aby se zasadili o přijetí nové chemické legislativy Evropské unie, tzv. REACH.

Poté, co ekologická organizace Greenpeace zveřejnila výsledky rozborů prachu z kanceláří hlavního hygienika Michaela Víta, senátora Jaroslava Štětiny a z bytu herce Jaroslava Duška, nechala analyzovat také prach odebraný v mateřských školkách a mateřských centrech v Praze, Brně, Poděbradech a ve vesnici u Českých Budějovic. Z porovnání těchto odběrů vyplynulo, že koncentrace některých nebezpečných chemikálií zjištěných v dětských zařízeních dokonce mnohonásobně převyšovaly hladinu jejich výskytu ve sledovaných kancelářích a bytě. "Tomuto zjištění se nevyhnula ani místa, jež jsou obecně považována za čistá a zdravá, tedy lázeňské město Poděbrady a malá jihočeská obec. Je to důkazem, že se nejedná o běžné znečištění přicházející z venku, ale že škodliviny jsou přímo v našich interiérech," uvádí Greenpeace.

Analýzy provedené nizozemskou laboratoří TNO znovu prokázaly přítomnost čtyř skupin nebezpečných látek – ftalátů, bromovaných zpomalovačů hoření, alkylfenolů a chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem, které jsou součástí běžných spotřebitelských výrobků. Alarmující čísla se objevila především u ftalátů – ty jsou používány jako změkčovadlo v PVC, tedy mimo jiné v hračkách a podlahovinách, ale také ve složkách nátěrů a těsnících materiálů. Ftaláty při delším působení způsobují řadu nežádoucích účinků včetně poškození ledvin a jater a narušují hormonální systém člověka, a jsou tak vysoce škodlivé pro reprodukci. V dětském prostředí jednoznačně dominovaly tři ftaláty považované za neproblematičtější – DEHP, DBP a DINP. Vůbec nejvyšší koncentrace nejnebezpečnějšího DEHP (di-2-ethylhexylftalátu) byla naměřena v mateřské školce poblíž Českých Budějovic- přibližně čtyřikrát až osmkrát více než v bytě a kancelářích.

"Pravděpodobné vysvětlení takto vysokých koncentrací lze hledat v množství výrobků, a to i hraček, z PVC měkčených ftaláty, kterými jsou děti ve školkách a mateřských centrech obklopeny. Greenpeace už v minulosti provedlo výzkum plastových hraček, textilu s plastovými potisky a dalších výrobků pro děti, které prokázaly vysoký obsah ftalátů včetně DEHP. Ze zákona je omezen pouze prodej malé skupiny hraček pro děti do tří let, ale ani to se nedodržuje," podotkl odborný konzultant pro toxické látky Miroslav Šuta. "Studie kolektivu významných švědských vědců vloni prokázala, že riziko vzniku astmatu a alergie je třikrát větší u dětí žijících v prostředí, v němž se vyskutují zvýšené koncentrace DEHP. Podle šéfa týmu profesora Jana Sundella představují změkčovadla v interiérech budov největší rizikový faktor pro vznik astmatu a alergie ze všech environmentálních faktorů, o kterých máme informace. Větší než kouření matky nebo absence kojení," zdůraznil Šuta.

Na nebezpečí ftalátů v hračkách přitom Greenpeace upozornilo už dříve. V dětských hračkách a dalších výrobcích pro děti se v hojné míře využívá PVC a tam, kde je vyžadována měkkost - například u hraček určených ke kousání - jsou přidávány změkčovače, aby bylo dosaženo žádané ohebnosti. Nejčastější je užití ftalátesterů je za tímto účelem nejčastější, ftaláty se však na PVC neváží a uvolňuje se, rychleji přitom při kontaktu a tlaku vyvíjeném při hře. Děti v kontaktu s hračkami z PVC mohou proto během hry požít významná množství ftalátů, zvláště v případě hraček speciálně určených ke kousání. To je velice znepokojivé, protože ftaláty mají řadu negativních vlivů. I když se akutní toxicita jeví jako malá, bylo zjištěno, že ftaláty a v některých případech i reprodukčního systému.

Další nebezpečnou látkou, která byla nalezena ve znepokojivých koncentracích ve všech čtyřech vzorcích, je nonylfenol, narušující hormonální a imunitní systém. I v případě chlorovaných parafínů se ve mateřských školkách našly větší koncentrace než při předešlém průzkumu v kancelářích. V evropské směrnici byly přitom klasifikovány jako karcinogeny a látky nebezpečné pro životní prostředí.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz