Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Cena Zdeňka Pavlíka Demokratického klubu

20.9.2022
Praha [Demokratický klub, z.s.]
Autor: Jitka Nováková, tel: 774349731

Cena Zdeňka Pavlíka chce ukázat smysl pěstování myšlenek demokracie a podpořit jejich vnímání veřejností.
V letošním prvém ročníku této Ceny získal první místo pan prof. Ivo Feierabend, který se živě ve svých 95 letech o všechno demokratické dění zajímá. Masarykova společnost s poutavými přednáškami s obsahem demokratických myšlenek je na  druhém místě a na třetím je týdeník Respekt za zodpovědný přístup k myšlenkám demokracie a jejich časté uvádění.

Demokratický klub uděluje Cenu Zdeňka Pavlíka
za šíření a výraznou podporu demokratických myšlenek

Demokratický klub je nestranická politická organizace, která se soustřeďuje na podporu demokratismu. Skupinka studentů v roce 1948 z hlubokého nesouhlasu s vývojem demokracie u nás Demokratický klub založila. Snažili se bránit demokracii, jak jen to šlo. Po roce 1990 rozvinul Demokratický klub pravidelné setkávání členů a příznivců, vydává stanoviska Klubu k závažným událostem a bulletin Dk-Dialog s nejzajímavějšími názory členů i příznivců. Chce ukazovat smysl pěstování myšlenek demokracie a podpořit jejich vnímání veřejností.

Proč je pojmenovaná Cena Zdeňka Pavlíka?
Profesor Zdeněk Pavlík (1931-2020) je významná postava české i mezinárodní demografie. Přišel u nás mezi jiným s tématem „demografické revoluce“. Měl kromě vědy ještě nejméně jednu velkou lásku: Demokratický klub. Byl jedním z posledních jeho zakladatelů – studentů, kteří v roce 1948 Demokratický klub založili a snažili se pečovat o demokracii. Předsedou Demokratickéhio klubu byl v letech 1992-2009. Neúnavně všechny učil, co vše Demokratický klub potřebuje. Systematicky a cílevědomě se Klubu věnoval do posledních dnů. Přesto neváhal položit občas otázku, zda má snažení Klubu smysl. Cena po něm pojmenovaná chce ukázat smysl pěstování myšlenek demokracie a podpořit jejich vnímání veřejností. To by si pan profesor pro Klub zcela jistě přál.

V letošním prvém ročníku této Ceny získal první místo pan prof. Ivo Feierabend, který se živě ve svých 95 letech o všechno demokratické dění zajímá. Masarykova společnost s poutavými přednáškami s obsahem demokratických myšlenek je na  druhém místě a na třetím je týdeník Respekt za zodpovědný přístup k myšlenkám demokracie a jejich časté uvádění.
Velmi si vážíme takového přístupu, a to rovněž u dalších osmi navrhovaných kandidátů této ceny.
 
Udělování Ceny Z. Pavlíka plánujeme na zářijovém setkání Demokratického klubu, které je pravidelně třetí úterý v měsíci, tedy připadne na 20. září. Pozvánku přikládáme.


D e m o k r a t i c k ý k l u b
P o z v á n k a

V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu se uskuteční další setkání v úterý 20. září 2022 od 17 hodin.
v Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola), Jungmannova 17,
Praha 1, v učebně č. 218
Přednášku na téma
Skrytý boj Izraele proti zbytku světa
(Izraelská válka na mezinárodním právním poli)
uvede
pan Ing. Karel Sedláček
předseda České společnosti přátel Izraele a ředitel Parlamentní skupiny spojenců Izraele
Přednáška se zaměří na současné aspekty nemilosrdných diplomatických soubojů Izraele jak na půdě Valného shromáždění OSN, tak v Ženevě a v Haagu. Podrobněji bude rozebrána úloha České republiky na tomto poli. V následné diskuzi je možné probrat i další oblasti blízkovýchodního konfliktu.
*****V úvodu tohoto setkání proběhne slavnostní vyhlášení a předání *****
*****Ceny Zdeňka Pavlíka za rok 2022: *****
*****1. Prof. Ivo Feierabend, 2. Masarykova společnost, 3. Respekt*****
Po diskuzi k danému tématu bude umožněno účastníkům navrhnout i jiné otázky týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality.
Setkání bude moderovat Jitka Nováková DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz