Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Neobnovení stavebního řízení pro část D8 podruhé řeší soud

21.11.2022
[Děti Země]

Obrana Dětí Země proti aroganci státní moci probíhá již devět a půl roku


Děti Země v pondělí 14. listopadu 2022 podaly proti Ministerstvu pro místní rozvoj správní žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, neboť ministerstvo a Krajský úřad Ústeckého kraje podruhé zamítly jejich žádost z 12. dubna 2013 na obnovení stavebního řízení pro část dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice délky 4,66 km u Řehlovic, po které se od prosince 2016 jezdí.

Oba úřady přitom v roce 2018 prohrály první soudní spor a krajský úřad navíc v roce 2021 prohrál další soudní spor, neboť byl tři roky účelově nečinný.

„Více než devítiletý spor o obnovení stavebního řízení pro část dálnice D8 dokládá, jak státní úřady umějí proti nám koordinovaně a opakovaně porušovat zákony a také pohrdat právními názory soudů. Nejvyšší správní soud totiž již v únoru 2018 ve svém rozsudku zjišťuje, že obnově nic nebrání. Obdobný názor uvádí i veřejný ochránce práv v říjnu 2021 ve své zprávě,“ popisuje předseda Dětí Země Miroslav Patrik aroganci státní moci.

Podle krajského úřadu a ministerstva nelze obnovu povolit, neboť by Ředitelství silnic a dálnic ČR nemohlo dostavět chybějící stavební objekty a dále by muselo zastavit automobilový provoz na části dálnice délky 4,66 km.

„Jde ovšem o absurditu, neboť stačilo v rozhodnutí o obnově ve veřejném zájmu vyloučit odkladný účinek, takže do vydání nového stavebního povolení by se mohla dálnice dál stavět a auta mohla dál jezdit,“ tvrdí Patrik.

Ministerstvo poprvé žádost Dětí Země na obnovení stavebního řízení zamítlo v březnu 2014, avšak Nejvyšší správní soud svým rozsudkem z února 2018 jeho rozhodnutí i první zamítavé rozhodnutí krajského úřadu zrušil, neboť žádost splňovala všechny požadavky a obnova tak měla být povolena. Podle NSS v novém stavebním řízení s účastí spolků dojde k nápravě vadného hodnocení vlivů dálnice D8 na životní prostředí v roce 1996.

„Nutnost obnovit stavební řízení uvádí i Ministerstvo životního prostředí ve svém závazném stanovisku EIA z května 2020 pro spornou trasu dálnice délky 4,66 km, které obsahuje deset požadavků, jež se mají stát součástí nového stavebního povolení, takže jde o další důkaz pro vyhovění naší žádosti,“ upozorňuje dále Patrik.

Rozhodování na krajském úřadu při vyřizování žádosti Dětí Země na obnovení stavebního řízení od července 2019 provádí Hana Bergmannová, která dosud vydala čtyři nezákonná usnesení o přerušení řízení a jedno nezákonné rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

Rozhodování na Ministerstvu pro místní rozvoj od března 2018 zajišťuje Hana Bahenská, která dosud vydala čtyři nezákonná rozhodnutí o přerušení řízení.

Stát při povolování dálnice D8 přes České středohoří prohrál se spolky již sedmnáct soudních sporů z celkových třiceti (krajský soud nyní řeší žalobu č. 31), přičemž jedenáctkrát to byl krajský úřad. Původní náklady na dálnici délky 16,4 km ze září 2007 ve výši 9,9 mld. Kč (bez DPH) se zvýšily na cca 15 mld. Kč (bez DPH).


* * * * * * * * * * *


Vyřizování žádosti Dětí Země o obnovení stavebního řízení pro dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice délky 4,66 km (9,5 let)


12.04.2013 = Děti Země podávají žádost na obnovení stavebního řízení
25.09.2013 = Krajský úřad Ústeckého kraje žádost na obnovení stavebního řízení poprvé zamítá
14.10.2013 = Děti Země proti zamítnutí žádosti podávají první odvolání

05.03.2014 = Ministerstvo pro místní rozvoj první odvolání Dětí Země proti zamítnutí žádosti zamítá
07.05.2014 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti prvnímu zamítnutí jejich žádosti na obnovení stavebního řízení (spis. zn. 15 A 21/2014)

25.07.2017 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu Dětí Země zamítá
14.08.2017 = Děti Země podávají k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost

23.02.2018 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost Dětí Země uznává a ruší rozsudek krajského soudu i rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj a Krajského úřadu Ústeckého kraje (spis. zn. 1 As 296/2017)
04.07.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje do konce srpna 2018
24.07.2018 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 1
07.09.2018 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců
17.09.2018 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 2
02.11.2018 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 1 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá

04.01.2019 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 2 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá
22.01.2019 = Děti Země zasílají na MMR stížnost proti nečinnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
19.02.2019 = Ministerstvo pro místní rozvoj stížnost proti nečinnost Krajského úřadu Ústeckého kraje zamítá
14.03.2019 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti opakované nečinnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
27.03.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o žádosti Dětí Země přerušuje na šest měsíců
01.04.2019 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 3
15.07.2019 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 3 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá
19.09.2019 = Krajský úřad Ústeckého kraje řízení přerušuje do skončení nového procesu EIA
09.10.2019 = Děti Země proti přerušení řízení podávají odvolání č. 4

22.01.2020 = Ministerstvo pro místní rozvoj odvolání č. 4 Dětí Země proti přerušení řízení zamítá
25.05.2020 = Ministerstvo životního prostředí vydává nové závazné stanovisko EIA

18.05.2021 = Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu Dětí Země proti nečinnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje uznává (spis. zn. 15 A 47/2019)
22.06.2021 = Krajský úřad Ústeckého kraje žádost na obnovení stavebního řízení podruhé zamítá
08.07.2021 = Děti Země proti zamítnutí žádosti podávají druhé odvolání
05.10.2021 = veřejný ochránce práv zjišťuje nezákonnosti Ministerstva pro místní rozvoj a nezákonnosti a nečinnost Krajského úřadu Ústeckého kraje při vyřizování žádosti Dětí Země na obnovení stavebního řízení
19.10.2021 = Ministerstvo pro místní rozvoj druhé odvolání Dětí Země proti zamítnutí žádosti uznává

20.04.2022 = Krajský úřad Ústeckého kraje žádost na obnovení stavebního řízení potřetí zamítá
10.05.2022 = Děti Země proti zamítnutí žádosti podávají třetí odvolání – formální
17.05.2022 = Děti Země proti zamítnutí žádosti podávají třetí odvolání – s důvody
07.09.2022 = Ministerstvo pro místní rozvoj třetí odvolání Dětí Země proti zamítnutí žádosti zamítá
14.11.2022 = Děti Země podávají ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti druhému zamítnutí jejich žádosti na obnovení stavebního řízení (spis. zn. 16 A 38/2022)


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz