Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Připravujeme pátý ptačí park – legendární Zbudovská blata

5.6.2023
NETOLICE [Česká společnost ornitologická]
Autor: Lucie Hošková, tel: 602 972 368

Po dlouhém a pečlivém hledání vhodné lokality pro pátý ptačí park přicházíme společně s Jihočeským ornitologickým klubem – pobočkou ČSO, s finálním výběrem, který věříme, že leckterého milovníka ptáků opravdu potěší. Volba totiž padla na jihočeská Zbudovská blata, jedny z nejrozsáhlejších luk v celém Česku, místo, které před rozsáhlou meliorací bývalo skutečným rájem lučních a mokřadních ptáků. Ačkoli bylo území ve druhé polovině 20. let důkladně odvodněno, dodnes zůstává zajímavou lokalitou s velkým ornitologickým potenciálem. A především je to poslední hnízdiště vzácného břehouše černoocasého, který se zde stále ještě pokouší hnízdit, i když poslední dobou jsou jeho hnízdění neúspěšná. V každém případě není náhodou, že právě Zbudovská blata byla členy ČSO nejčastěji zmiňována jako tip na další ptačí park. A právě nyní máme šanci vykoupit první pozemky v této legendární lokalitě.

Na zbudovská Blata pěkná podívaná
Tichými vískami jsou jak ovázaná
Kolem Blat rybníky jako stráž převěrná
A v dáli je chrání Šumava nádherná
(Píseň z jižních Čech)


O Zbudovských blatech

Zbudovská (dříve též Svobodná) blata jsou nejen dějiště knihy Karla Klostermanna Mlhy na Blatech a místo, kde podle legendy dal zbudovský rychtář Kubata svou hlavu za Blata. Tyto pro českou krajinu netypicky rozsáhlé louky obklopené rybníky a blatskými vesnicemi skrývajícími perly selského baroka jsou především známou ornitologickou lokalitou. Ostatně již ve starém českém filmu Mlhy na Blatech z roku 1943 hráli ptáci důležitou ilustrační roli – byly zde použity filmové záběry mokřadních ptáků od známého filmaře a fotografa V. J. Staňka.

Zbudovská blata se nalézají v oblasti mezi Netolicemi a Hlubokou nad Vltavou, konkrétněji mezi obcemi Zbudov, Zliv, Plástovice, Pištín a Sedlec.

Před rozsáhlými melioracemi a úpravami koryta Bezdrevského (neboli Soudného) potoka zde býval doslova ráj pro bahňáky a další ptáky vlhkých luk, jak dosud v téměř nezměněné podobě můžeme vidět v části přírodní rezervace Mokřiny u Vomáčků navazující na Zlivský rybník.

Jak jsme psali na začátku článku, nejvzácnějším ptačím obyvatelem Zbudovských blat je břehouš černoocasý, který se na jejich okraji ještě stále pokouší vyhnízdit. Na Zbudovská blata ho láká zejména výjimečný prostor – takovéto rozsáhlé louky opravdu hned tak někde u nás nenajdete. I možná proto ho již nikde jinde v Česku nenajdeme. A přesně ten velký prostor se líbí nejen břehoušům, ale i dalšímu vzácnému bahňákovi, který již v Česku také několik let nehnízdí – kolize velké.

Rozlehlé louky na Zbudovských blatech jsou ale stále oblíbenou migrační zastávkou – kromě břehoušů zde můžeme pozorovat např. čejky chocholaté, vodouše rudonohé, kolihy velké nebo kalouse pustovky. Výjimečně zavítá i velmi vzácný návštěvník, jako před několika lety keptuška stepní. Běžná jsou i pozorování dravců, např. orlů mořských, luňáků červených i hnědých, motáka pilicha a pochopa.

Ptákům ovšem chybí voda – Zbudovská blata byla v druhé polovině dvacátých let brutálně odvodněna systémem melioračních kanálů a podzemních trubkových drenáží, krásné meandry Bezdrevského potoka byly narovnány, mokřiny vysušeny.


Co chystáme na Zbudovských Blatech?

Právě nyní, v samém začátku vytváření ptačího parku, máme jedinečnou možnost vykoupit téměř 11 ha na Zbudovských blatech a v okolí. Z toho téměř 4 ha v blízkosti Přírodní rezervace Mokřiny u Vomáčků, poslední zachované části původních blat. Právě na ní bychom rádi navázali nově vznikajícím ptačím parkem. Část z vykupovaného území jsou nádherně kvetoucí louky, část podmáčený porost, jako stvořený pro obnovu mokřadů. Zbytek pak je převážně orná půda v okolí, ideální pro směnu za louky nejlépe v sousedství vykoupených lokalit.

Na vykoupených pozemcích pak vytvoříme mělké tůně a zrušíme podzemní meliorace tak, abychom vrátili vodu do krajiny a s ní i mokřadní ptáky. Rádi bychom ve spolupráci s krajem a obcemi někdy v budoucnu vrátili zregulovanému Bezdrevskému potoku jeho původní přirozené meandry. Vzniklé mokřady plánujeme udržovat osvědčenou pastvou odolných velkých kopytníků, ostatně i v minulosti sedláci na blatech běžně pásli. Se současnými sedláky chceme navázat a udržovat dobré kontakty, stejně tak i s obcemi a vůbec místními obyvateli. Při hospodaření budeme vycházet z paměti krajiny a historických i současných leteckých snímků, kde je původní říční síť patrná a hlavně z ekologických nároků hlavních cílových druhů: břehoušů a kolih.


Pomůžete založit pátý ptačí park Zbudovská blata?

Cena 11 ha prodávaných pozemků je 4 mil. Kč. Je to opravdu velká suma, ale díky několika štědrým darům významných podporovatelů máme již nyní k dispozici 1,2 milionu. Zbývají 2,8 milionu, které věříme, že dáme opět dohromady díky podpoře stovek dárců ČSO. Celou částku ovšem musíme zaplatit již do konce června!

Pokud byste chtěli podpořit výkup pozemků na Zbudovských blatech, navštivte prosím www.darujme.cz/ptaci-park-zbudovska-blata

Přidáte se k nám a pomůžete založit pátý ptačí park Zbudovská blata? Obnovíme společně výjimečné podmáčené louky a uchováme je pro příští generace – ptáků i lidí? Vrátíme břehouše a kolihy znovu do české krajiny? Za podporu srdečně děkujeme!

Více informací: Lucie Hošková, tel: 602 972 368, hoskova@birdlife.cz a Lucie Vacková vackova@birdlife.cz


Ptačí parky ČSO
* Odpověď ČSO na úbytek ptáků způsobený intenzivním hospodařením a klimatickou změnou.
* Aktuálně vlastníme 100 ha pozemků a o dalších 40 ha pečujeme.
* Navracíme vodu do krajiny pomocí budování tůní a řízených závlah.
* Sečeme, paseme, udržujeme pestrou krajinu plnou života, vytváříme nový domov vzácným i běžným druhům ptáků.
* A obnovujeme vztah člověka ke krajině – pomáhají nám tisíce dárců a dobrovolníků, lidé do parků jezdí obdivovat ptáky a přírodu, relaxovat a užívat si atmosféru míst, která se mění v přírodní ráj. Všem příznivcům ptačích parků srdečně děkujeme, bez vás by se tyto ptačí ráje nikdy nestaly skutečností!

Více informací o ptačích parcích ČSO na https://www.birdlife.cz/rezervace/

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz