Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Členové FSC ČR schválili nový český standard FSC

6.6.2023
BRNO [FSC ČR]
Autor: Milan Trachta, tel: 777 263 510

Na půdě Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně proběhla ve čtvrtek 1.6. již šestnáctá valná hromada organizace FSC ČR. Hlavními body jejího programu bylo zvolení nové výkonné rady a také finální schválení nového Českého standardu FSC pro hospodaření v lesích. Oba ty body byly úspěšně naplněny.

Český standard FSC je zásadní dokument pro certifikaci odpovědného lesního hospodaření v ČR. Stanovuje pravidla pro lesníky, které musí splnit pokud chtějí získat prestižní mezinárodní certifikát FSC a mít tak třetí stranou potvrzenou vysokou úroveň hospodaření, které zohledňuje jak ekonomické, tak sociální a environmentální aspekty.

Návrh standardu, který připravila Standardizační komise členské organizace FSC ČR již byl schválen mezinárodním ústředím organizace FSC a Před samotným hlasováním na národní úrovni proběhla debata o podobě předkládaného standardu, který byl pak většinou hlasů členů ve všech třech sekcích - ekonomické, ekologické a sociální - schválen.

Nový Český standard začne platit zhruba za 4 měsíce a nový zájemci o tento certifikát se již budou muset řídit touto verzí. Stávající držitelé certifikátu budou mít 1 rok na úpravu svého hospodaření a vnitřních procesů.

V ČR hospodaří podle Č STD FSC 71 vlastníků lesů, zejména z řad městských lesů (mj. Praha, Brno, Olomouc, Zlín), obecních, církevních a soukromých lesů na 136 000 ha. Certifikované dřevo z těchto lesů se může, pokud jsou ve zpracovatelském řetězci certifikovaní také všichni zpracovatelé/obchodníci, objevit v obchodech s logem FSC. Pro vlastníky lesů je certifikát oceněním jejich hospodaření, ale může být i příležitostí pro lepší odbyt vytěženého dřeva.

Dalším důležitým bodem programu byla volba nových členů výkonné rady, kterou tvoří vždy 2 zástupci ze všech tří výše zmíněných sekcí.

Na valné hromadě bylo dále také představeno hospodaření a činnosti, kterými se organizace FSC ČR, krom tvorby nového standardu, v posledních letech zabývala a které plánuje do budoucna.

Celá akce se nesla v přátelské atmosféře a zúčastnilo se jí i mnoho těch, kteří byli na valné hromadě FSC poprvé. Tímto bychom chtěli všem přítomným moc poděkovat a poděkování patří i Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně.


O FSC ČR
Základní ideou organizace Forest Stewardship Council (FSC) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Proto FSC vytvořilo mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. Logo FSC na výrobku tak znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. Národní kancelář FSC ČR (Fairwood z.s.) prosazuje šetrné a přírodě blízké lesní hospodaření v České republice. FSC ČR se také věnuje informování o odpovědné spotřebě výrobků ze dřeva a environmentálnímu vzdělávání. Další informace na: www.czechfsc.cz a www.myslinalesy.cz.

Kontakt:
Ing. Tomáš Duda, ředitel FSC ČR, tel.: 737 406 093, e-mail: tomas.duda@czechfsc.cz

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz