Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Konference na téma pietních biocenter

30.4.2024
Brno [Poslední stopa zs.]
Autor: Ing. Arch. Blanka Solár, tel: 731200016

Konference na téma pietních biocenter otevřela téma vize pohřbívání 21. století;
Hřbitovy jako ostrůvky života?

Dne 23.4.2024 proběhla v prostoru Impact Hub Brno konference na téma pietních biocenter. Cílem konference byla iniciace odborného dialogu právě k vizi pietních biocenter, která představují formu hřbitovní rezervace pro český krajinný kontext. Konferenci připravil spolek Poslední stopa, který se věnuje tématu ekologického pohřbívání a jeho aplikace do praxe.
,,Skrze iniciaci dialogu odborníků hledáme způsob, jak propojit ochranu přírody a pohřbívání tak, aby z toho benefitovaly obě sféry a zároveň každý z nás měl možnost nakonec smysluplně splynout s přírodou, vrátit se do koloběhu’’ Ing. Arch. Blanka Solár - architektka, autorka vize pietního biocentra)

Předmětem konference byla odborná diskuze zaměřená na konkrétní řešení a diskuze o etice, legislativě, ekologii a definici pietních biocenter. Pietní biocentrum je koncepce krajinného pohřebiště 21. století jako hybridního modelu bio diverzního krajinného prvku s aditivní hodnotou pohřbívání v extravilánu měst a obcí (v rámci ÚSES) s provázaností na ochranu životního prostředí. Ve vyspělých zemích, jako je USA nebo Velká Británie, existují hřbitovní rezervace v určitých formách již od 90. let minulého století.

Konference byla tématicky rozdělena na 2 bloky: Pohřebnictví a Krajina. Mezi odborníky vystoupili: Mgr. et Mgr. Sandra Silná (husitská farářka), Adam Vokáč ( hrobník a správce Lučního hřbitova, absolvent kurzu Green Burial Masterclass) ekohrobník, Ing. Arch. Blanka Solár (architektka, autorka vize pietního biocentra), Ing. Vilém Jurek (ekolog, ochránce přírody a krajinný inženýr), Ing. Jaroslav Záhora CSc. (půdoznalec a půdní mikrobiolog) a Ing. Michal Friedl Ph.D, krajinný ekolog.
Konference si kladla za cíl specifikovat podmínky pro pilotní realizaci, iniciovat odborný dialog o etice, legislativě a ekologii v pohřbívání, získat zpětnou vazby veřejnosti a propagovat petici za udržitelné pohřebnictví a všeobecnou osvětu o problematice.

Výstupem celé konference bude sborník, který se stane podkladem pro tvorbu manuálu pro obce. Zároveň bude podkladem k oslovení poslanců a při jednáních na Ministerstvu pro místní rozvoj, s cílem prosadit potřebné legislativní změny a definice.

Konference se s velkým poděkováním uskutečnila díky finanční podpoře od nadací a neziskových organizací, (NF Propolis, Nadace Veronica, Stiftung reerdigung, Ke Kořenů, Pohřební průvodci..) a dalších dárců, kteří přispěli na dobročinnou sbírku přes platformu Znesnáze21 i osobně na konferenci. Tento formát financování byl zvolen proto, aby se cena vstupenky udržela na symbolické částce (179 Kč) a byla tak skutečně přístupná všem zájemcům, stejně tak, jako by mělo být finančně dostupné i pohřebnictví v souladu s přírodou.


V Brně dne 28.4.2024
Autor zprávy: Ing. Arch. Blanka Solár, Poslední stopa, z.s.
Kontakt: poslednistopa@gmail.com


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz