Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Dnes je evropský Overshoot day, kdy spotřeba přírodních zdrojů Evropské unie přesahuje to, co Země může obnovit za rok

3.5.2024
Praha [WWF v Česku]
Autor: Michaela Kuralová

Více než 318 organizací občanské společnosti vyzývá vedoucí představitele EU, aby po nadcházejících volbách do EU řešili přírodní, klimatickou a znečišťující krizi.
Na dnešek připadá den překročení kapacity zdrojů EU. To znamená, že pokud by světová populace kopírovala způsob spotřeby EU, lidstvo by do 3. května vyčerpalo přírodní zdroje planety, které má k dispozici na celý rok. [1]
Při této příležitosti více než 318 organizací občanské společnosti v otevřeném dopise[2] vyzývá hlavy států a vlád, předsedy Komise, Rady a Parlamentu EU, jakož i poslance Evropského parlamentu, aby přijali politický závazek usilovat o klimaticky neutrální ekonomiku s nulovým znečištěním a pozitivním přístupem k přírodě. Je to reakce na bezprecedentní a znepokojivé množství ústupků politiků v posledních měsících, kdy se zelená politika stala nástrojem krátkodobých volebních zisků a populismu.
Občanská společnost konkrétně požaduje:
● prohloubení a urychlení Zelené dohody, a to plnou realizací nedávno dohodnutých cílů a řešením nedostatků v ambicích v oblasti přírody, klimatu a znečištění životního prostředí
● radikální zvýšení veřejných investic do klimatu, životního prostředí a sociální oblasti
● posílení správy EU, demokracie a účinné účasti občanské společnosti.
Naše společnost a hospodářství jsou závislé na tom, co poskytuje příroda - potraviny, voda, vlákno, dřevo, pohlcování uhlíku a půda pro rozvoj infrastruktury. A přestože EU představuje pouze 7 % světové populace, potřebovali bychom tři planety, abychom uspokojili naši poptávku, kdyby všichni na Zemi žili jako Evropané. To je nejen neudržitelné, ale i nezodpovědné.
Důsledkem naší ekologické nadspotřeby je: globální odlesňování, ztráta biologické rozmanitosti, zhroucení rybích populací, nedostatek vody a její znečištění, eroze půdy, znečištění ovzduší a změna klimatu, která vede k častějším extrémním povětrnostním jevům, jako jsou sucha, záplavy a požáry. To se týká nás všech, protože v důsledku změny klimatu se v Evropě zvyšuje teplota dvakrát více než na jiných kontinentech. A rizika spojená s využíváním zdrojů, jako je násilí, chudoba a špatná správa věcí veřejných, ohrožují celosvětový mír a bezpečnost.
S nadcházejícími volbami do EU mají rozhodující činitelé významnou příležitost a odpovědnost zvrátit průběh událostí. EU může zajistit přežití naší planety pouze tím, že postaví na nejvyšší politickou prioritu zvrácení trojí planetární krize, tedy změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti a znečištění.
Anouk Puymartin, politická manažerka BirdLife Europe:
„Zemědělci stojí v první linii klimatického chaosu a kolapsu ekosystémů, čelí nedostatku vody, erozi půdy a extrémním povětrnostním jevům. Bez masivního snížení emisí ze zemědělství, obnovení zásob uhlíku a zavedení ekologicky šetrných postupů na všech farmách se klimatickému kolapsu nevyhneme. Zemědělství v EU je však rukojmím regresivních zemědělských odborů a zbabělých politiků. Naléhavě potřebujeme rozsáhlou změnu našeho potravinového systému, která podpoří zdravé stravování respektující planetární hranice, a rozhodující činitele, kteří budou dostatečně odvážní, aby porušili status quo. Evropští občané musí tuto transformaci hlasitě podpořit svými hlasy ve volbách do EU, protože bez přírody nejsou zemědělci a bez zemědělců nejsou potraviny.“
Chiara Martinelli, ředitelka Climate Action Network (CAN) Europe:
„Den překročení kapacity EU je signálem nouze, který by měl zaznít v politických sálech. EU má morální povinnost udržet vysoké klimatické ambice na své cestě k neutralitě a není čas na regulační přestávky. Je nutné, aby znečišťovatelé platili hned a aby se již nyní investovalo do zajištění toho, že komunity, zejména ty nejzranitelnější, budou součástí samotného jádra tolik potřebné energetické transformace.“
Faustine Bas-Defossezová, ředitelka odboru zdraví, přírody a životního prostředí Evropské kanceláře pro životní prostředí:
„Dnešní závažná výstraha připomíná, že: S každou narážející vlnou jsme svědky nejen krásy přírody, ale také zlověstného uvolňování PFAS do našeho ovzduší, vody a životů. Tyto „věčné chemikálie“ nyní představují existenční riziko pro přežití nás samotných i našich rodin a pro zachování dědictví pro naše děti. Před volbami do EU máme moc požadovat změnu. Naše hlasy mohou ochránit naše zdraví a budoucnost. Pojďme se postavit proti těmto jedům a zachraňme náš svět.“
William Todts, výkonný ředitel organizace Transport & Environment:
„Dnes zvoní na poplach! Vzhledem k vyčerpaným zdrojům planety musí Evropa urychleně přejít na trvale udržitelný dopravní a energetický systém šetrně využívající zdroje - a to představuje klíčovou příležitost pro evropské podniky v oblasti ekologických a udržitelných technologií. V Zelené dohodě EU chybí rozsáhlý a ambiciózní investiční plán v oblasti klimatu a průmyslu. To musí být prioritou příštího funkčního období EU, pokud chceme podpořit prosperující trh, který bude rychle a ve velkém měřítku zavádět čisté technologie, čisté materiály a čistou energii.“
Ester Asinová, ředitelka evropské kanceláře WWF:
„Žijeme, jako bychom měli další planetu. Všude vysychají řeky, hoří lesy a záplavy likvidují obce. To nejsou vzdálená varování, to jsou současné katastrofy - a EU je spoluviníkem. Každým dnem roste výše škody způsobené nečinností a nadměrným využíváním zdrojů. Je načase čelit realitě změny klimatu a uvědomit si, že příroda je naším nejlepším spojencem. Vedoucí představitelé EU ji musí chránit a obnovovat - závisí na ní naše přežití.“


Poznámky:
[1] Dny překročení počtu zemí v roce 2024 podle výpočtu Global Footprint Network: https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/country-overshoot-days
[2] Otevřený dopis, který podepsalo více než 260 organizací občanské společnosti, si můžete přečíst zde: https://drive.google.com/file/d/1B58A2uNHGuxai6pgmeiOeSDn58JTZ48H/view?usp=sharing
Další zdroje:
V nadcházejících volbách do Evropského parlamentu budou muset občané učinit důležitou volbu, která ovlivní jejich životy na mnoho let dopředu. Aby se mohli rozhodnout na základě informací, připravily nevládní organizace:
Zprávu napříč EU, která vrhá světlo na úsilí EU umožnit občanům žít v mezích planety.
https://www.transportenvironment.org/discover/what-has-the-eu-done-for-the-planet-and-its-citizens/
Tabulku výsledků Evropského parlamentu, která ukazuje, jak se strany napříč politickým spektrem při svém hlasování v uplynulém volebním období EU stavěly k planetární ekologické krizi. https://caneurope.org/eu-parliament-scoreboard-2024/


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz