Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tisíce Evropanů společně skočí do říčních vod

13. 7. 2005
Tomáš Tetiva [Econnect/Arnika] -


Pomoci lidem najít živý vztah k řekám, u nichž žijí, oslavit zlepšující se čistotu vody v evropských řekách a upozornit na problémy a příležitosti spojené s ochranou vod je posláním Evropského dne koupání v řekách (Big Jump). Organizátoři očekávají, že v období kolem 17. července 2005 proběhne koupání v řekách s doprovodným programem na nejméně 200 místech v Evropě a zúčastní se ho celkem více než 100 000 lidí. Symbolický skok do Labe a dalších řek se uskuteční v neděli ve 14 hodin.

„Občané Evropy se tímto gestem mimo jiné domáhají skutečného naplnění Rámcové směrnice o vodách Evropské unie, jejímž cílem je do roku 2015 dosáhnout dobrého ekologického stavu řek a jezer a směrnice o vodách vhodných ke koupání. Česká republika má v tomto směru značné rezervy,“ tvrdí tiskový mluvčí ekologické organizace Arnika Marek Jehlička.

Do dnešního dne se k „Velkému skoku“ přihlásili pořadatelé zhruba z 200 míst Evropy. Například v Berlíně se pro koupající připravuje plovoucí plovárna na řece Spree, v Hamburgu se část přístavu u ústí Labe promění v pláž pro velkou koupací slavnost, v Karlsruhe chystají 10 km dlouhý plavecký maratón v Rýnu. Curych, Drážďany, Paříž a Vídeň připravují slavnosti spojené s koupáním a doprovodným programem na plážích řek Limmat, Isar, Labe, Dunaj, Marne, Seina…

Evropský den koupání v řekách je desetiletá kampaň, jejímž cílem je sledovat naplňování tohoto evropského plánu a přivést lidi zpět k jejich řekám. „K tomu, aby lidé znovu začali považovat řeky za své a přijali zodpovědnost za jejich ochranu a péči o ně, je nutné, aby řeky opět začaly být považovány za důležitý prvek dotvářející městské prostředí a aby byl obnoven přírodní charakter jejich toku ve volné krajině. Co lidé znají a mají rádi, to budou chránit,“ vysvětluje iniciátor celé akce, prezident pořádající Evropské říční sítě Roberto Epple z Francie.

Ačkoliv se drtivá většina akcí Evropského koupacího dne odehraje 17. července, lokálním organizátorům byla dána značná volnost přizpůsobit termín koupání místním okolnostem. Využili toho nejen pořadatelé v Izraeli, ale i v několika českých městech. Celkem se v České republice přihlásili k Evropskému dni koupání v řekách pořadatelé v 17 městech a obcích na sedmi řekách.

Mimořádné poselství měla akce na řece Jordán, kde se 10. července společně vykoupali představitelé místních samospráv z Jordánska, Izraele a palestinské autonomní oblasti. Pořádala ji organizace Přátelé Země – Střední východ, která usiluje o to, aby vlády zúčastněných zemí spolupracovaly při úsilí vyčistit Jordán – posvátnou, ale silně znečištěnou řeku. Právě místo, kde se Izraelci, Jordánci a Palestinci společně koupali, je posledním úsekem řeky, kde to čistota vody ještě dovoluje. Místo, kde Jordán vytéká z Galilejského jezera, má v koupání bohatou historii a náboženský význam – mimo jiné se tradičně pokládá za místo, kde svatý Jan Křtitel pokřtil Ježíše.

Směrnice EU o vodách ke koupání stanoví dva systémy norem jakosti vod ke koupání: minimální závazné hodnoty, které musejí být povinně dodrženy, a přísnější směrné hodnoty, které by měly být dodrženy, nicméně splnění tohoto požadavku není povinné. Podle studie Evropské komise je v České republice celkem 176 sladkovodních oblastí, přičemž procento dodržování povinných a směrných hodnot je relativně nízké - 49,4 % a 38,6 % v uvedeném pořadí.

Ve velkém procentu lokalit byl prováděný odběr vzorků nedostatečný - 31,3 %. V mnoha oblastech bylo rovněž koupání zakázáno - 7,4 % (příkladem je Máchovo jezero u Doks, vodní nádrž Rozkoš u České Skalice nebo jedna z lagun horní novomlýnské nádrže).

Koordinátorem „Velkého skoku“ se v České republice stalo sdružení Arnika, které zorganizovalo 1. mezinárodní koupací den již v roce 2002 a od té doby koordinovalo každoroční Slavnosti Labe.

Evropský den koupání v řekách se bude konat v letech 2005, 2010 a 2015. Tyto termíny nebyly zvoleny náhodně - úzce souvisí s významnými daty při naplňování Rámcové směrnice o vodní politice Evropské unie. První ročník v roce 2005 umožňuje seznámit veřejnost s cíli této směrnice a výchozím stavem řek.

V roce 2010 bude možné posoudit, jak jsou evropské země připraveny tyto cíle naplnit, neboť v roce 2009 má být zahájena realizace Plánů povodí včetně Programů opatření, které mají splnění Rámcové směrnice o vodní politice zaručit. A v roce 2015 už bude možné hodnotit, nakolik se to podařilo.

Tomáš Tetiva

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

14. 7. 2005
NehoráznostJan Benda

-
Informační partner oblasti Životní prostředí
Ekolist
Deník o životním prostředí
-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz