Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Poslanecký návrh změní zemi v myslivecký stát

18.1.2001
PRAHA [Hnutí DUHA, Český svaz ochránců přírody, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů]

Kampaň, jejímž cílem je dosáhnout úplného zamítnutí poslaneckého návrhu mysliveckého zákona, zahajují dnes ekologické organizace a vlastníci lesů. Zákon, který předložila skupina sedmnácti poslanců čtyř politických stran [1], drasticky omezuje vlastnická práva majitelů lesů, umožňuje další rozsáhlé ničení mladých stromků přemnoženou zvěří, otevírá cestu lovu státem chráněných druhů živočichů a je v rozporu s legislativou Evropské unie. Zákon je v přímém rozporu s evropskou legislativou. Mezi zvěř řadí druhy, které podle dvou závazných směrnic EU není dovoleno lovit - například orla mořského či skalního, sokola stěhovavého, dropa velkého, vydru říční, vlka, rysa ostrovida, bobra evropského či medvěda hnědého. Zákon zařazuje mezi zvěř chráněné druhy živočichů. Některé z nich patří podle českého právního řádu dokonce mezi druhy kriticky nebo silně ohrožené. Zákon dramaticky omezuje soukromé vlastnictví. Vlastník lesa nebude moci rozhodovat, kolik na svém pozemku chce mít jelení a srnčí zvěře, nebude mít právo příslušný úřední verdikt formálně připomínkovat ani se proti němu odvolat. Uměle přemnožená zvěř, úmyslně přikrmovaná a udržovaná myslivci, přitom v českých lesích spásáním stromků ročně způsobí škody zhruba za 1,2 miliardy korun. Znamená proto rovněž vážný ekologický problém, který se týká i státních lesů. Státním i obecním lesům zákon ukládá povinnost 75 % svých honiteb pronajmout mysliveckým spolkům či podnikatelům. Díky opčnímu právu, které poslanecký návrh zavádí, ztrácí správci obecním a státních lesů prakticky možnost nájemce vyměnit. Okresní úřad bude také moci pozemek proti vůli majitele přičlenit k sousední honitbě. Vlastníci pozemků menších než jeden hektar dokonce nebudou mít nárok se k takovému rozhodnutí vyjádřit, ani nedostanou žádné nájemné. Myslivci také získají právo vstoupit se zbraní v ruce na zahradu nebo jiný soukromý pozemek a prohledat jej, protože se tam může skrývat postřelené zvíře. Zákon přitom neřeší problémy, které myslivost způsobuje. Už nyní k nim patří značné přemnožení spárkaté zvěře, která spásáním brání obnově lesů. Návrh také neklade žádné překážky ilegálnímu odstřelu ohrožených a státem chráněných druhů živočichů. Nesnaží se rovněž zamezit soustavnému ohrožování životů návštěvníků lesa myslivci, kteří během 90. let omylem zastřelili několik desítek lidí. Pavel Pešout z Českého svazu ochránců přírody řekl: "Poslanci, kteří předložili návrh mysliveckého zákona, jej zřejmě sami nečetli. Těžko lze uvěřit, že by se jinak mohli podepsat pod právní normu v takové míře omezující práva vlastníků půdy, která navíc odporuje evropské legislativě". František Kučera ze Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů řekl: "Těžko lze uvěřit tomu, že návrh nového zákona o myslivosti, předložený v roce 2000, nejenže zcela přehlíží společenské a politické změny, k nimž došlo v České republice po roce 1989, ale v řadě navrhovaných ustanoveních jde ještě dále - přesněji řečeno zpět - než dosud platný zákon o myslivosti č. 512/1992 Sb., v některých případech v přehlížení a ignoraci práv vlastníků pozemků a zejména lesních hospodářů a zemědělců i předstihuje zákon o myslivosti č. 23 z roku 1962!" František Morávek ze státního podniku Lesy České republiky řekl: "Předložený poslanecký návrh zákona nás vzdaluje Evropě. Nepochopitelným způsobem ignoruje vlastnická práva a nerespektuje evropské trendy v ochraně přírody. Jeho případné schválení znemožní dosažení potřebných procentických úprav druhové skladby lesů v souladu se Zásadami státní lesnické politiky a výrazně znesnadní prosazování trvale udržitelného hospodaření v lesích." Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl: "Poslanecký návrh změní zemi bez nadsázky v myslivecký stát. Zákon se vysmívá vlastnickým právům, umožňuje lov ohrožených druhů i devastaci lesů přemnoženou zvěří." Kontakt: Libor Ambrozek, předseda Českého svazu ochránců přírody Pavel Pešout, místopředseda Českého svazu ochránců přírody František Kučera, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů František Morávek, obchodně-provozní ředitel státního podniku Lesy České republiky Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA Karolína Šůlová, tisková koordinátorka Hnutí DUHA Poznámky: [1] Návrh poslanců Jaroslava Palase (ČSSD), Jiřího Drdy (ODS), Jana Grůzy (KDU-ČSL), Josefa Mandíka (KSČM), Františka Brožíka (ČSSD), Pavla Höniga (ČSSD), Oldřicha Vojíře (ODS), Ludmily Müllerové (KDU-ČSL), Vojtěcha Filipa (KSČM), Petra Horta (ODS), Jaroslava Lobkowicze (KDU-ČSL), Vladimíra Doležala (ODS), Ladislava Skopala (ČSSD), Františka Chobota (ČSSD), Pavla Kováčika (KSČM), Taťány Jirousové (KSČM) a Václava Grulicha (ČSSD) na vydání zákona o myslivosti (sněmovní tisk č. 788)

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz