Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Zástupci nevládních organizací píšou premiérovi kvůli programovému prohlášení vlády

30. 8. 2005
Jana Sobotková [Econnect] -


Otevřený dopis zaslali včera zástupci sedmdesáti pěti nevládních organizací předsedovi vlády ČR Jiřímu Paroubkovi. V dopise oceňují zvažované zavedení daňových asignací pro nevládní neziskové organizace a navrhované přímé platby lidem s handicapem. "Bohužel vztah veřejné správy vůči NNO není v žádném případě partnerský," uvádí se však také v dopise.

Iniciátoři dopisu jsou zástupci nevládních organizací v sociálních a sociálně-zdravotních službách. Vítají postoj vlády, který byl deklarován v prohlášení vlády: "Vláda bude vytvářet podmínky pro rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru jako nenahraditelného prvku demokracie a partnera státu. Vláda bude významnou část svého úsilí věnovat systematické a cílené podpoře neziskových organizací, jejichž činnost je životně důležitá pro sociální služby, péči o zdravotně postižené, řešení sociálních patologií, ochranu životního prostředí, ochranu kulturních památek či rozvoj komunitního života. … V oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie si je vláda vědoma povinnosti zajistit co nejlepší podmínky pro jejich čerpání."

Přesto se však v reálných vztazích s veřejnou správou potýkají nevládní organizace s potížemi. Proto premiérovi navrhují několik námětů k řešení nevyhovující situace. Prvním z bodů je takové financování, které by zabránilo tomu, že dotace přicházejí až v pozdějších částech roku – a organizace tak není schopna platit zaměstnancům. "Není vyjímkou, že NNO propouští na začátku roku zaměstnance, kteří pak ve svém „volném“ čase ze solidarity dále pracují bez odměny, aby zajistili podporu a pomoc potřebným a daná služba nezanikla," píše se v dopise.

Premiéra nevládní organizace upozorňují také na to, že současný právní stav neumožňuje zaúčtování práce dobrovolníků, přitom metody k ekonomickému vyjádření jejich práce jsou dávno známy - pro veřejnost a statistiky je tak jejich přínos prakticky neviditelný. Dopis varuje též před tím, že návrh připravované novelizace občanského zákoníku může státu a nevládním organizacím přinést obrovskou byrokratickou zátěž. Dalším problémem je až zpětné proplácení evropských dotací, které předpokládá předfinancování nákladů z vlastních zdrojů organizací, které přitom mohou vytvářet finanční rezervy jen velmi obtížně – a otevřený dopis předsedu vlády upozorňuje též na to, že toto zpětné financování neumožňuje rovnost soutěže nevládních organizací o evropské dotační tituly a jejich efektivní čerpání.

Nevládním organizacím ztěžují práci i další problémy: potíže se softwarem a formuláři pro žádosti o dotace, změny pravidel pro čerpání finančních prostředků v průběhu realizace projektů, neprůhlednost řady českých dotačních titulů a veřejných zakázek a také posouvání plánovaných termínů zahajování projektů ze strany zprostředkujících subjektů, které tak organizacím prakticky znemožňují plánovat činnost a její finanční zabezpečení. Organizace si také stěžují na pozdní oznámení uzávěrek programů Evropské komise. "Vážený pane premiére, NNO na takovéto věci opakovaně upozorňují, ke změnám však nedochází nebo dochází velmi pomalu, což je v protikladu k nárokům, které jsou kladeny na samotné NNO. Byli bychom rádi, kdyby vláda ČR ve spolupráci s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace podněty NNO skutečně vyřešila," uzavírá dopis premiéru Paroubkovi.

Jana Sobotková


-
Stránky organizací a hnutí ze sociální oblasti hostujících na serveru Econnectu
Multikulturní centrum Praha
Dobrovolnik.cz
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Asociace Film & Sociologie
Ekumenická akademie
Hestia
Asociace občanských poraden
Společnost "E"
nadační fond IMPULS
Drop In
Fond ohrožených dětí
European Contact Group

Další stránky na Econnectu

O Autorech

Jana Sobotková

Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz